Strona główna > Projekty > Zrealizowane

Bookmark and Share

Obcy? Zbliżenia

HF (2009-03-26)

 
Mali Czeczeni. Ośrodek w Łukowie.
Fot. Alicja Kawka
Więcej fotek w galerii

Głównym założeniem projektu „Obcy? Zbliżenia” realizowanego przez Stowarzyszenie Ekologiczne "Dla Ziemi" było przeprowadzenie wielotorowych działań skierowanych do uchodźców czeczeńskich z 2 ośrodków w województwie lubelskim (w Łukowie i Leonowie) oraz polskiej społeczności lokalnej.

Były to z jednej strony działania pomocowe, takie jak edukacja zdrowotna. W formie zabawy z dziećmi, przygotowany został komiks o podstawowych zasadach higieny. Przez 12 miesięcy w ośrodkach w Leonowie i Łukowie odbywał się kursu języka angielskiego dla czeczeńskich dzieci i dorosłych.

Drugim rodzajem działań była próba wytworzenia pozytywnego obrazu kontaktu międzykulturowego i międzyludzkiego, zarówno w zetknięciu Czeczenów z kulturą polską, jak i w odwrotnym kierunku. Przeprowadzona została seria warsztatów artystycznych i rzemieślniczych - prowadzonych również przez Czeczenów. Dzieci z ośrodka w Łukowie, z pomocą profesjonalistów, przygotowały przedstawienie w oparciu o własną kulturę: śpiew, taniec, legendy.

Ponadto przeprowadzone zostały warsztaty dla młodzieży z lokalnych szkół o tematyce prawoczłowieczej i zasadach wolontariatu. Przeszkoleni zostali także nauczyciele i nauczycielki ze szkół, do których uczęszczają dzieci uchodźcze.

Więcej na stronie projektu.

Stowarzyszenie Homo Faber było partnerem projektu. Członkinie Stowarzyszenia prowadziły m.in. warsztaty z praw człowieka w szkołach i zajęcia z języka angielskiego dla dzieci w ośrodku w Leonowie, były odpowiedzialne za organizację zajęć wolontariackich w ośrodku oraz przygotowały część raportu podsumowującego projekt.

Partnerem projektu był także Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Projekt "OBCY? Zbliżenia", umowa nr 11119/FOP/08/4/SR/2719, zrealizowano przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.