Strona główna > Projekty > Zrealizowane

Bookmark and Share

Witamy w Lublinie - Integracja Cudzoziemców

HF (2009-07-28)

Projekt "Witamy w Lublinie" jest adresowany do cudzoziemców mieszkających lub studiujących w Lublinie. Podczas jego realizacji chcemy dać możliwość zarówno cudzoziemcom jak i osobom mającym z nimi najczęstszy kontakt do poznania się i zrozumienia swoich potrzeb. Przygotujemy punkt informacyjny oraz portal internetowy za pośrednictwem, których będziemy starali się rozwiązać jak najwięcej codziennych problemów. Zaproponujemy studentom przybywającym z zagranicy wycieczki, spotkania, warsztaty, dzięki którym poznają miasto i nauczą się w nim funkcjonować. Dotrzemy także do wszystkich instytucji i firm, mających kontakt z cudzoziemcami z propozycją przejścia szkolenia z zakresu ich kultury, tradycji i podstaw języka. Na koniec przygotujemy rekomendacja, dzięki którym zdecydowanie podniesie się jakość życia cudzoziemców w Lublinie.

1. Podstawowym działaniem będzie przygotowanie i uruchomienie punktu informacyjnego.
Ogólnie dostępne, reklamujące swoje usługi w miejscach najczęściej odwiedzanych przez obcokrajowców Centrum miałoby przede wszystkim stanowić wsparcie przy poszukiwaniu rozwiązań problemów przed którymi stają cudzoziemcy. Prowadzona będzie także infolinia, z której korzystać będą mogli nie tylko cudzoziemcy, ale także wszystkie osoby, mające z nimi kontakt.

Próba sprzętu nagłaśniającego. Agata Will i Piotr Skrzypczak.
Fot. Anna Dąbrowska
Więcej fotek w galerii
Punkt pierwszy programu - teatr w budowie.
Fot. Anna Dąbrowska
Więcej fotek w galerii
W drodze do Chatki Żaka.
Fot. Anna Dąbrowska
Więcej fotek w galerii
2. Przygotowanie i przeprowadzenie trzech cyklicznych akcji "Witamy w Lublinie" mających na celu przyjecie i nawiązanie pierwszego kontaktu z nowo przybyłymi do miasta studentami i studentkami. Podczas cyklu wydarzeń cudzoziemcy zostaną zaproszeni na 4 spacery dzięki którym poznają Lublin - od strony najważniejszych urzędów, instytucji kultury, sportu i rozrywki. Podczas tych wypraw spotkają się także z osobami, które kierują danymi instytucjami.

3. Szkolenia dla pracowników instytucji i firm mających najczęstszy kontakt z cudzoziemcami z prawa, procedur związanych z integracją i antydyskryminacyjną oraz z elementów języka i kultury najliczniejszych grup cudzoziemców.

4. Szkolenia dla cudzoziemców z podstaw języka, kultury i historii Polski, z uwzględnieniem specyfiki lokalnej. W ramach tego przygotujemy szereg wizyt i spotkań z osobami istotnymi dla funkcjonowania miasta.

5. Przez cały czas trwania projektu prowadzony będzie monitoring działania projektu i jego efektów. Na podstawie zgromadzonych informacji raz na rok powstanie raport. W takim raporcie z projektu będą oczywiście przygotowane rekomendacje dotyczących lepszej współpracy i integracji z cudzoziemcami mieszkającymi w Lublinie.

6. Opracowanie, uruchomienie i bieżąca aktualizacja serwisu www dla cudzoziemców w językach angielskim, ukraińskim i białoruskim. Serwis byłby reklamowany przez instytucje publiczne i prywatne mające kontakt z cudzoziemcami.
Po zakończeniu projektu strona została wyłączona, by ni wprowadzać użytkowników w błąd (brak codziennej aktualizacji).

7. Przygotowanie publikacji - kalendarza zawierającego najważniejsze informacje o funkcjonowaniu w mieście, świętach, wydarzeniach, kontakty do najważniejszych instytucji, wraz z wyborem wielojęzycznych imprez kulturalnych i społecznych.Projekt „Witamy w Lublinie” rozpoczął się w lipcu 2009 r. i zakończył w grudniu 2011 roku.

Projekt był współfinansowany
- ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i Budżetu Państwa (Projekt nr 3/3/EFI/2008)
- dotacji Urząd Miasta Lublin
- środków otrzymanych od Fundacji im. Stefana Batorego