Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2009

Bookmark and Share

List do prezydenta Łomży w sprawie pobicia dwóch Czeczenek

(2009-10-01)

Kilka dni temu w mediach pojawiła się informacja o pobiciu na ulicy w Łomży dwóch Czeczenek. Według policji na tle rasistowskim. Jako środowisko organizacji i instytucji zajmujących się tematyką uchodźczą, miedzykulturową i prawami człowieka napisaliśmy list do Pana Prezydenta Łomży w tej sprawie. Więcej o samym zdarzeniu w Łomży tutaj.Bratnik, 29.09.2009

 

Do Prezydenta Miasta Łomży

p. Jerzego Brzezińskiego

Urząd Miejski w Łomży

 

 Szanowny Panie Prezydencie!

Od kilku dni prasa donosi o incydencie pobicia dwóch Czeczenek z ośrodka dla uchodźców w Łomży. Jako organizacje i instytucje, których działania skierowane są do różnych grup marginalizowanych, w tym także uchodźców, pragniemy wyrazić nasze zaniepokojenie zaistniałą sytuacją.

Uchodźcy są ofiarami wojen i prześladowań, a wybrali nasz kraj jako miejsce bezpiecznego azylu. Doskonale zdajemy sobie sprawę z jaką traumą wiąże się życie w ciągłym zagrożeniu, utrata domu i całego dorobku, wyjazd do obcego kraju. Ciężka i stresująca jest również ich sytuacja jako mieszkańców ośrodków dla uchodźców.

Nasz kraj przystępując do Konwencji Genewskiej z 1951 roku oraz podpisując wiele innych dokumentów dotyczących praw człowieka przyjął zobowiązania z nich wynikające oraz został włączony w międzynarodowy system ochrony uchodźców. Jako społeczeństwo, które w swojej historii doświadczyło okrucieństw wielu wojen, dwudziestowiecznych totalitaryzmów i ponadstuletniej utraty państwowości powinniśmy szczególnie pamiętać o obowiązku udzielenia schronienia prześladowanym. Jednocześnie chętnie przypisujemy sobie „polską gościnność” - takie sytuacje jak ta, w której się znaleźliśmy, może stanowić dla nas swoistą próbę.

Jako organizacje i instytucje na co dzień zajmujące się tematyką międzykulturowości, zdajemy sobie sprawę ile napięć może nieść ze sobą współistnienie w jednym mieście ludzi pochodzących z tak odmiennych kultur. Tylko wspólny wysiłek władz miasta, organizacji pozarządowych i całej społeczności może spowodować przełamanie wzajemnej rezerwy. Głęboko wierzymy w to, że takie współistnienie jest możliwe i stanowi o bogactwie całej społeczności.

Pragniemy wyrazić nadzieję, że sprawa zostanie jak najszybciej wyjaśniona. Jednocześnie pragniemy przekazać na Pana ręce  wyrazy uznania dla opisanych Polaków, mieszkańców Łomży, którzy stanęli w obronie tych kobiet. Liczymy na to, że Pan Prezydent swoją stanowczą postawą w tej sprawie da mieszkańcom Łomży przykład otwartości i prawdziwej troski o miasto.


Sowarzyszenie Homo Faber
Stowarzyszenie Ekologiczne "Dla Ziemi"
Stowarzyszenie Praktyków Kultury
Centrum Inicjatyw Międzykulturowych
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć
prof. dr. hab. Grzegorz Janusz, kierownik Zakładu Praw Człowieka, dziekan Wydziału Politologii UMCS
dr Agnieszka Rybczyńska, Zakład Praw Człowieka UMCS
dr Agnieszka Demczuk, Zakład Praw Człowieka UMCS
Fundacja Inna Przestrzeń
I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji