Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2010

Bookmark and Share

Kierunek południowy. Cykl szkoleń z zakresu edukacji rozwojowej

HF (2010-09-13)

Kierunek południowy – wsparcie osób pracujących w tematyce edukacji globalnej. Projekt szkoleniowy
przygotowany przez Stowarzyszenie Homo Faber.
Rekrutacja zakończona z uwagi na wykorzystanie limitu miejsc.


Zapraszamy, w szczególności:
1. nauczycieli/lki oraz inne osoby pracujące w szkole w środowisku wielokulturowym;
2. osoby pracujące w ośrodkach dla uchodźców;
3. osoby pracujące/działające w organizacjach pozarządowych zajmujące się edukacją rozwojową, na rzecz praw człowieka, bądź pracujące z i na rzecz uchodźców;
4. osoby pracujące w samorządowych instytucjach kultury z miejscowości/gmin/powiatów, gdzie znajdują się ośrodki dla uchodźców;
5. osoby pracujące w administracji publicznej spotykające się w swojej pracy z osobami pochodzącymi z krajów globalnego południa;
6. pracowników/ce szkół wyższych i policealnych przygotowujący pracowników służb publicznych;
7. studentów/ki zainteresowanych/e edukacją rozwojową;

Tematyka szkoleń
Blok: edukacja rozwojowa. Poruszona zostanie tematyka dot. m.in. zróżnicowania gospodarczego i społecznego świata, środowiskowych, historycznych i politycznych uwarunkowań rozwoju, relacji Północ – Południe. A także pomocy rozwojowej i problematyki ubóstwa oraz Milenijnych Celów Rozwoju. W trakcie tego bloku odbędzie się też spotkanie z osobami zajmującymi się problematyką krajów Globalnego Południa i kulturą ich mieszkańców.
Blok: warsztat kompetencji międzykulturowych. Przygotowuje do pracy z osobami należącymi do mniejszości etnicznych, narodowych i wyznaniowych, pokazuje w jaki sposób własna kultura determinuje nasze postrzeganie, zachowanie i myślenie oraz jakie mechanizmy uruchamiają się w kontakcie międzykulturowym.

Terminy i miejsce:
9 - 10.X (sobota – niedziela), godz. 10:00 – 18:00
23 - 24.X (sobota – niedziela), godz. 10:00 – 18:00

Stowarzyszenie Homo Faber
ul. Krakowskie Przedmieście 39, II p, 20-076 Lublin

Formularz zgłoszeniowy proszę odesłać pocztą elektroniczną na adres: kierunek@hf.org.pl bądź faksem na nr 81 534 45 13.
Na zgłoszenia czekamy do 5 października (wtorek).

Osoby prowadzące

Justyna Choroś – trenerka bloku edukacji rozwojowej. Magister ochrony środowiska. Pracownica i koordynatorka projektów dotyczących zrównoważonego rozwoju w organizacjach takich jak: Towarzystwo dla Natury i Człowieka, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, Ośrodek Działań Edukacyjnych „Źródła”, Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Piotr Choroś – trener kompetencji międzykulturowych. Politolog. Absolwent Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego w Krakowie i Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Pracuje w Stowarzyszeniu Homo Faber w Lublinie w projektach dotyczących kontaktów międzykulturowych i polityki antydyskryminacyjnej.
Judyta Nekanda Trepka – trenerka kompetencji międzykulturowych. Studiowała etnologię na UW i UJ. Prowadzi Biuro Kultury i Edukacji warszawskiej Gminy Żydowskiej, gdzie między innymi koordynowała I edycję programu antydyskryminacyjnego „Szawim-Równi”. Absolwentka Akademii Dialogu Międzykulturowego „Galeria Tolerancji”, Queer Studies KPH oraz Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego w Krakowie.
Katarzyna Tekień – Trenerka bloku edukacji rozwojowej. Politolożka. Absolwentka Akademii Treningu antydyskryminacyjnego w Krakowie. Pracuje w Fundacji Partners Polska w Warszawie, gdzie koordynuje projekty edukacji globalnej, poprzez które stara się budować zrozumienie wśród Polek i Polaków dla specyfiki kulturowej wybranych państw Afryki Subsaharyjskiej.

Informacje dodatkowe.
Zapewniamy: materiały szkoleniowe dla wszystkich osób uczestniczących, obiad, zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach. W uzasadnionych przypadkach zapewniamy także nocleg i zwrot kosztów przejazdu do Lublina.

Załączniki
- ogłoszenie
- formularz zgłoszeniowy

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2010 r.