Strona główna > Programy > Programy - opis

Bookmark and Share

Dobre rządzeniePojęcie "Dobre rządzenie" jest pojęciem niezwykle obszernym. Jako niewielka organizacja aktualnie pracujemy jedynie w kilku obszarach.


W grupie.
Fot. Alicja Kawka
Więcej fotek w galerii
• STRAŻNICTWO profesjonalnie i trwale w interesie publicznym

Zmierzamy do wzmocnienia rozpoznawalności i prestiżu strażnictwa, rozwoju kompetencji prawnych strażników i strażniczek, ich umiejętności działania, ich rozwoju organizacyjnego (angażowanie zwolenników i zwolenniczek w działania organizacji) i trwałości.
Więcej na stronie projektu.
Fot. Marta Sienkiewicz
Więcej fotek w galerii
• WSPARCIE PORADNICTWA ANTYDYSKRYMINACYJNEGO


Od 3 lutego 2014 r. realizujemy działania mające wesprzeć osoby, mierzące się z problemem dyskryminacji. Chcemy przyjrzeć się ja wygląda ich kontakt z instytucjami publicznymi, jak wygląda kwesti arespektowania praw proceduralnych (np. prawa do sądu). 
Więcej na stronie projektu.
• NaprawmyTo!

Od października 2011 roku testujemy i moderujemy serwis internetowy NaprawmyTo - www.lublin.naprawmyto.pl. Chcemy, aby narzędzie stało się platformą wzajemnej komunikacji pomiędzy władzami miasta a jego mieszkańcami/kami. Według nas powinno stać się dla urzędu podstawowym źródłem informacji odnośnie zidentyfikowanych przez mieszkańców/ki problemów. Wpłynie to na szybsze i skuteczniejsze rozpoznawanie i reagowanie przez odpowiednie służby na pojawiające się w przestrzeni miejskie problemy.

Więcej...
ARCHIWALNE• MONITORINGI FUNKCJONOWANIA INSTYTUCJI PUBLICZNYCH 

Monitoring Rady Miasta Lublin
Od 1 lipca 2012 r. rozpoczęliśmy monitoring funkcjonowania Rady Miasta Lublin. 
Działanie przeprwadzane jest dzięki wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego.
Więcej na stronie projektu.


Monitoring funkcjonowania cudzoziemców
Od lipca 2010 r. do czerwca 2012 r. przeprowadzaliśmy monitoring funkcjonowania cudzoziemców w Lublinie. Badaliśmy jak lubelskie instytucje wypełniają swoje zobowiązania, pytaliśmy cudzoziemców na jakie bariery napotykają. Staraliśmy się opracować i przekazać kompetentnym instytucjom nasze rekomendacje.
Dzialanie przeprowadzone zostały dzięki dotacji Fundacji im. Stefana Batorego.
Więcej na stronie projektu. 
• PARTYCYPACJA SPOŁECZNA


Dobrze! Dzielnicowo! Kulturalnie
Cykl comiesięcznych spotkań dla mieszkańców dzielnicy Węglin i Konstantynów poświęconych zagadnieniom partycypacji lokalnej, społeczeństwa obywatelskiego, międzykulturowości, podczas których prezentujemy szereg dobrych praktyk, czyli miejsc, gdzie ludziom udało się coś zmienić. Są to zarówno przykłady z Polski, jak i z zagranicy. Wszystkie inspirujące. Być może wybierzemy z tego to, co naszym zdaniem da się wykorzystać u nas.
Głównym organizatorem działań jest Dzielnicowy Dom Kultury Węglin.

Więcej...Obywatele na horyzoncie
Od czerwca do listopada 2013 wybrane zespoły odbędą internetowo-stacjonarny kurs wspierający ich umiejętności obywatelskie (wiedza na temat praw i obowiązków, metody strażnicze/kontrolne, wykorzystanie posiadanych praw w interesie publicznym) oraz reporterskie (dokumentacja podjętych działań). Wszystkie poznane przez osoby uczestniczące narzędzia mają pomóc w zainicjowaniu pozytywnej zmiany na rzecz społeczności, w której mieszkają i integracji tej społeczności do działania. Oprócz kursu i konsultacji on-line z ekspertami z zakresu działań obywatelskich i doświadczonymi reporterami, uczestnicy i uczestniczki spotkają się ze sobą w Warszawie w czasie 5 weekendowych zjazdów (piątek, sobota, niedziela, głównie w miesiącach letnich).
Więcej...


• PRAWO DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

W związku z wyborami samorządowymi w 2010 roku postanowiliśmy przyłączyć się do projektu Mam prawo wiedzieć realizowanego przez Stowarzyszenie 61.
Pomysł spodobał się nam przede wszystkim dlatego, że stara się przenieść debatę wyborczą poziom bardziej merytoryczny.
Prosiliśmy osoby kandydujące o wypełnienie kwestionariusza, zawierającego szereg pytań istotnych z punktu widzenia polityki samorządowej. Odpowiedzi umieszczane były w serwisie internetowym www.mamprawowiedziec.pl, dzięki czemu wyborcy mogli zapoznać się nie tylko z uśmiechniętą twarzą i hasłem kandydata/tki, ale także z jego/jej poglądami.
W tym roku baza biogramów zostanie poszerzona w serwisie o biogramy prezydentów miast. Zespół wolontariuszy/ek z całej Polski ma zająć się ich tworzeniem. Efekt będzie wyglądał następująco: http://mamprawowiedziec.pl/polityk/30830_Krzysztof_Zuk/biografia.• SYSTEM WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Od 2009 roku byliśmy zaangażowani w budowę nowego systemu współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi. Chcieliśmy wypracować otwarty, przejrzysty, oparty na zasadach partnerstwa model współpracy. W ramach naszych działań opiniowaliśmy dokumenty przygotowywane przez Urząd Miasta Lublin, prowadziliśmy konsultacje z władzami miasta, przedstawialiśmy dobre praktyki z innych samorządów. Celem na rok 2011 było doprowadzenie do pojawienia się w strukturze Urzędu Miasta Lublin kompetentnego pełnomocnika ds. kontaktów z ngo. Osobą odpowiedzialną za te działania byl Piotr Choroś, który w połowie 2011 r. został Kierownikiem Referatu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Urzędu Miasta Lublin.
 

• DZIAŁANIA TRANSGRANICZNE W ZAKRESIE INTEGRACJI CUDZOZIEMCÓW i CUDZOZIEMEK

W ramach projektu "Transgraniczna wymiana doświadczeń miedzy Lublinem na Łuckiem z w zakresie integracji cudzoziemców i cudzoziemek" realizowanego wspólnie z Fundacją Rozwoju Lokalnego z Łucka organizujemy wizyty studyjne. Są one okazją do spotkań i warsztatów poświęconych tematyce integracji cudzoziemców/ek w Lublinie i Łucku. Celem projektu jest zdiagnozowanie istotnych barier z perspektywy urzędów i cudzoziemców oraz cudzoziemek oraz wypracowanie rekomendacji na rzecz efektywniejszej integracji.
Więcej...
 
Komentarze
Aby dodać komentarz pod własnym nazwiskiem musisz się zalogować, lub napisać pod tymczasowym nickiem (wymaga aktywacji)

Nick:Komentarz:
Brak komentarzy