Strona główna > Projekty > Zrealizowane

Bookmark and Share

Gender check

HF (2011-06-24)


Więcej fotek w galerii
Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Biuro Projektowe w Polsce (UNDP) będący integralną częścią systemu ONZ, razem z partnerem - Stowarzyszeniem Homo Faber, w dn. 4-17 lipca 2011 realizuje pierwszą edycję letnich warsztatów (summer course) na temat rynku pracy, polityki społecznej i równości płci (Gender check!).

Kurs będzie okazją do zapoznania się z problematyką rynku pracy i pomocy społecznej z perspektywy równości szans – aspektu kluczowego dla podejmowania skutecznych działań z zakresu integracji społecznej i promocji zatrudnienia. Celem 14-dniowych warsztatów ma być więc dostarczenie wiedzy i kompetencji z zakresu wyrównywania szans z uwzględnieniem płci, wyposażenie uczestników i uczestniczek w narzędzia do samodzielnej analizy i konstruowania efektywnych programów i projektów. Dodatkowo celem jednego z bloków tematycznych będzie wypracowanie metodologii pracy z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn sprofilowane dla instytucji otoczenia ekonomii społecznej.
Szkolenie prowadzone będzie przez zespół wykwalifikowanych trenerów i trenerek – ekspertów/ek w prezentowanych przez siebie dziedzinach. Całość kursu podzielona została na cztery bloki programowe:

Blok I: ANTYDYSKRYMINACJA I PŁEĆ
Zakres tematyczny: zasada równości szans a zmiana społeczna, stereotypy i ich działanie, mechanizm powstawania dyskryminacji, pojęcie gender (kulturowa tożsamość płci).
Trener wiodący: Piotr Skrzypczak.

Blok II: POLITYKI RÓWNOŚCI PŁCI
Zakres tematyczny: budżet z perspektywy płci (gender budgeting), gender mainstreaming, równość szans w projektach społecznych, równość płci na rynku pracy, budowanie strategii działań wrażliwych na płeć, planowanie strategiczne uwzględniające perspektywę płci.
Trenerki wiodące: dr inż. Zofia Łapniewska, Ewa Rutkowska.

Blok III: WYKLUCZENIE SPOŁECZNE A POLITYKA SPOŁECZNA
Zakres tematyczny: wykluczenie społeczne: perspektywa psychologiczna i socjologiczna, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – programy i projekty, ekonomia społeczna a wykluczenie społeczne, cykl zarządzania projektem a równość szans kobiet i mężczyzn.
Trenerka wiodąca: Anna Szadkowska – Ciężka.

Blok IV: RÓWNOŚĆ SZANS W DZIAŁANIU
Zakres tematyczny: wypracowanie metodologii pracy z zakresu polityki wyrównywania szans kobiet i mężczyzn, sprofilowane dla instytucji otoczenia ekonomii społecznej.
Trener wiodący: Michał Pawlęga.


Więcej: http://gendercheck.pl/
Komentarze
Aby dodać komentarz pod własnym nazwiskiem musisz się zalogować, lub napisać pod tymczasowym nickiem (wymaga aktywacji)

Nick:Komentarz:
Brak komentarzy