Strona główna > Projekty > Zrealizowane > Wsparcie integracji dzieci uchodźców 2012

Bookmark and Share

Zrealizowane

HF (2012-04-15)

Zdążymy!
Fot. Marta Sienkiewicz
Więcej fotek w galerii

Naszą pracę na rzecz uchodźców zapoczęliśmy w lutym 2009 roku jako partner projektu "Obcy? Zbliżenia" realizowanego przez Stowarzyszenie "Dla Ziemi". W ramach projektu prowadziliśmy zajęcia z języka angielskiego i zajęcia wyrównawcze w ośrodku dla cudzoziemców w Leonowie. Elementem projektu były także warsztaty edukacyjne prowadzone przez nas w szkołach, do których chodzą dzieci uchodźcy w Niemcach, Łukowie i Lublinie. Byliśmy także odpowiedzialni za zorganizowanie szkoleń skierowanych do nauczycieli pracujących w środowisku międzykulturowym w Niemcach i Łukowie. Współredagowaliśmy raport opublikowany w 2010 r.  Po zakończeniu projektu wolontarystycznie kontynuowaliśmy zajęcia dla dzieci mieszkających w ośrodku w Leonowie. 
W tym czasie pomagaliśmy w organizacji Dnia Czeczeńskiego w Szkole Podstawowej nr 5, w ramach którego społeczność szkolna miała okazję zobaczyć pokaz tradycyjnego tańca czeczeńskiego oraz występ zespołu bębniarskiego.
Od  2010 Stowarzyszenie "Dla Ziemi" kontynuowało projekt "Obcy? Zbliżenia" dzięki dotacji pochodzącej ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców. W ramach projektu byliśmy odpowiedzialni za prowadzenie zajęć w ośrodku w Leonowie. Były to zajęcia wyrównawcze z elementami języka angielskiego. Natomiast w lipcu i sierpniu 2011 roku prowadziłyśmy "kurs przygotowawczy" dla dzieci rozpoczynających od września naukę w I i II klasie szkoły podstawowej. Celem tych zajęć było przygotowanie dzieci do rozpoczęcia we wrześniu edukacji w języku polskim. Po zamknięciu ośrodka w Leonowie we wrześniu 2012 roku, zajęcia prowadziliśmy w ośrodku w Łukowie. 

Od 2009 roku jesteśmy w stałym kontakcie z pełnomocniczką ds. praw człowieka w Komendzie Wojewódzkiej Policji podinspektor Edytą Nają-Pasek oraz z pełnomocniczką w tym samym zakresie w Nabużańskim Oddziale Straży Granicznej (podporucznik Małgorzatą Piekarską). Dla obu tych instytucji prowadziliśmy zajęcia - m.in. z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji. Zajęcia dla SG zawierały także komponent edukacji międzykulturowej - był on o tyle istotny, że to właśnie funkcjonariusze NOSG obsługują przejście graniczne Brześć-Terespol (przez które trafiają do Polski uchodźcy z Kaukazu) i ośrodek strzeżony w Białej Podlaskiej.

Od stycznia 2012 roku prowadzimy projekt "Wsparcie Integracji Dzieci Uchodźczych" finansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Uchdźców, budżetu państwa oraz Miasta Lublin. Więcej informacji o projekcie można zobaczyć zakładce "Świetlice".

Byliśmy zaangażowani w konferencję  "Rola asystenta kulturowego w polskiej szkole", która odbyła się 18 maja 2012 roku. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie "Dla Ziemi". Tego samego dnia zorganizowaliśmy debatę "Edukacja dzieci uchodźców".

Wchodzimy w skład Zespołu Intedyscyplinarnego ds. Integracji Cudzoziemców a także Lubelskiej Regionalnej Sieci Wsparcia Imigrantów i sieci "Wsparcie Dobrowolnych Powrotów na Lubelszczyźnie". Uczestniczyliśmy w spotkaniach grupy roboczej ds. integracji cudzoziemców przy Międzyresortowym Zespole ds. Migracji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Nasze doświadczenie prezentowaliśmy takze podczas Objazdowego Festiwalu Watch Docs "Prawa Człowieka w Filmie" (edycja w Lublinie i Sokołowie Podlaskim), kilkakrotnie podczas spotkań ze studentami i działaczami NGO.
Braliśmy udział w konsultacjach dokumentu „Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania”, przyjętym ostatecznie w 2012 przez Radę Ministrów.
Jako Stowarzyszenie jesteśmy członkami Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej

W lipcu 2010 roku wraz ze Stowarzyszeniem "Dla Ziemi" i kancelarią "Emigrant" zorganizowaliśmy Lubelski Dzień Uchodźcy.

Od 2011 roku organizujemy lubelską edycję przeglądu filmowego o tematyce uchodźczej "Refugee Review".

Zorganizowaliśmy kilka edycji szkoleń z zakresu wrażliwości kulturowej - m.in. w ramach projektu "Kierunek  Południowy"

Komentarze
Aby dodać komentarz pod własnym nazwiskiem musisz się zalogować, lub napisać pod tymczasowym nickiem (wymaga aktywacji)

Nick:Komentarz:
Brak komentarzy