Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2012

Bookmark and Share

Konferencja "Rola asystenta kulturowego w szkole"

HF (2012-04-23)

Występ bębniarzy.
Fot. Alicja Kawka
Więcej fotek w galerii

Stowarzyszenie „Dla Ziemi” oraz Urząd do Spraw Cudzoziemców przy współpracy ze Stowarzyszeniem Homo Faber serdecznie zaprasza na konferencję poświęconą roli asystentów kulturowych oraz edukacji międzykulturowej dzieci cudzoziemskich w polskich szkołach.

Od 1 stycznia 2010 r. ustawa o systemie oświaty, oprócz dotychczasowych dodatkowych lekcji języka polskiego, przewiduje możliwość organizacji zajęć wyrównawczych z poszczególnych przedmiotów oraz możliwość zatrudnienia w charakterze pomocy nauczyciela, osoby władającej językiem kraju pochodzenia ucznia. Jednocześnie dzięki środkom pozyskiwanym przez organizacje pozarządowe w szkołach pracują asystenci kulturowi. Od września 2012 roku dwie takie osoby będą zatrudnione w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie „Dla Ziemi”. Będą to pierwsi asystenci zatrudnieni w szkołach na terenie województwa lubelskiego.

W czasie konferencji zaproszone przez nas osoby opowiedzą o swoich doświadczeniach związanych z pracą asystentów kulturowych w szkołach w Warszawie oraz Białymstoku. Spotkanie będzie także okazją do zaprezentowania innych działań w obszarze edukacji międzykulturowej prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Zaproszenie do udziału w konferencji kierujemy w szczególności do dyrekcji i nauczycieli szkół, pracowników wydziałów urzędu miast i gmin odpowiedzialnych za edukację oraz przedstawicieli kuratorium oświaty i organizacji pozarządowych.

Konferencja odbędzie się w piątek, 18 maja 2012 w Sali Sesyjnej Rady Miasta Lublin w Ratuszu, Plac Łokietka 1.
                                                                                                                                    
Zobacz także

Obcy? Zbliżenia (Projekty)

Wsparcie integracji dzieci uchodźców 2012 (Projekty)

Asystenci kulturowi w polskich szkołach (Warto poczytać)


Program:
godz. 10.30-11.00 – Rejestracja uczestników                                             
godz. 11.00-11.15 – Rozpoczęcie konferencji - Alicja Krzanowska z Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Ewa Kozdraj ze Stowarzyszenia "Dla Ziemi"
godz. 11.15-12.45 – Panel poświęcony roli asystentów kulturowych w edukacji dzieci cudzoziemskich z udziałem Aleksandry Chrzanowskiej ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, Yusupa Kedieva, asystenta kulturowego w Szkole Podstawowej nr 58 w Warszawie, Ewy Zając, dyrektorki Szkoły Podstawowej nr 15 w Białymstoku, w której pracuje asystent kulturowy. Panel poprowadzi Magdalena Kawa.
godz. 12.45 – 13.00 – Przerwa kawowa
godz. 13.00-14.30 – Prezentacja działań w obszarze edukacji międzykulturowej; Kamil Kamiński – Fundacja „Ocalenie”, Katarzyna Kubin – Fundacja Forum na Rzecz Różnorodności Społecznej, Karolina Prus-Nałęcz – Stowarzyszenie „Centrum Inicjatyw Międzykulturowych”
godz. 14.30-14.45 – podsumowanie i zakończenie konferencji
godz. 14.45 – obiad

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają zaświadczenie potwierdzające udział w konferencji. Organizatorzy nie zwracają uczestnikom kosztów dojazdu na konferencję.

Z powodu ograniczonej liczby miejsc prosimy o zgłoszenia udziału w konferencji na adres mailowy: magdalena.kawa@gmail.com do dnia 14 maja 2012 roku. Informacje telefoniczne udzielane są pod numerem telefonu: 608 674 517.

Konferencja odbywa się w ramach projektu „Obcy?Zbliżenia”. Partnerem Stowarzyszenia jest Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Konferencja pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Lublin

Projekt „OBCY? Zbliżenia”, uzyskał dofinansowanie ze środków udostępnionych w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców oraz budżetu państwa, umowa nr 27/8/EFU/2011 oraz ze środków Urzędu Miasta Lublin. 

Komentarze
Aby dodać komentarz pod własnym nazwiskiem musisz się zalogować, lub napisać pod tymczasowym nickiem (wymaga aktywacji)

Nick:Komentarz:
Brak komentarzy