Strona główna > Projekty > Zrealizowane > Monitoring Rady Miasta Lublin

Bookmark and Share

Rada Miasta Lublin

(2013-07-01)

Poznaj radnego i radną swoją

Poniżej prezentujemy lubelskich radnych. Postanowiliśmy na jednej stronie zgromadzić maksimum wiedzy, która może być przydatna mieszkankom i mieszkańcom Lublina w poznawaniu osób, które podejmują decyzje dotyczące nas wszystkich. Prezentujemy nie tylko samych radnych i radne, ale także kluby i komisje.
Mamy nadzieję, że dzięki temu, mieszkańcy/ki będą mieć lepszy i częstszy kontakt z osobami, które są ich reprezentatami/kami.
(Wszelkie dane zamieszczone na tej stronie pochodzą z ogólnodostępnego Biuletynu Informacji Publicznej UM Lublin, od pracowników/c Biura Rady Miasta, a także od samych radnych).

PODSUMOWANIE VI KADENCJI

Wstrzymanie spalarni zwłok na Majdanku, ulgi w opłatach za przedszkola, budowa stadionu miejskiego, ceny opłat za wywóz śmieci, wpływanie na repertuar instytucji kultury, próba ograniczania wolności twórczości artystycznej, dofinansowanie inwestycji drogowych, ścieżek rowerowych, placówek oświatowych... To tylko niektóre przykłady decyzji podejmowanych przez Radę Miasta.

Czy nadal uważasz, że działalność radnych Cię nie dotyczy?

  Weź udział w
wyborach samorządowych 16 listopada i zagłosuj świadomie.


Jak wygląda radny/radna z Twojego okręgu? O którą kadencję się ubiega? Czy była obecna na sesjach? Czy znalazłeś/znalazłaś informacje na temat jej życiorysu i doświadczenia? W jaki sposób możesz się skontaktować z radnymi?


Przygotowaliśmy krótkie podsumowanie działalności radnych w Radzie Miasta Lublin, które pomoże Ci odpowiedzieć na te pytania. Zebraliśmy podstawowe informacje na temat radnych, ich doświadczenia, aktywności w Radzie Miasta, frekwencji, korzystania z prawa inicjatywy uchwałodawczej.

Żebyś mógł/mogła świadomie zagłosować w wyborach samorządowych.

Żeby zwrócić uwagę radnych nowej kadencji na rekomendacje przedstawione w
Raporcie z monitoringu przejrzystości prac i jawności posiedzeń Rady Miasta i jej komisji oraz wnioski z podsumowania VI kadencji Rady Miasta.W toku VI kadencji Rady Miasta Lublin 2,58 % projektów uchwał zostało wniesionych przez grupę radnych

(31 projektów uchwał z 1202 podjętych uchwał).

22 z wniesionych przez radnych i radne projektów obowiązuje w postaci uchwał.


Liczba projektów wniesionych przez grupę radnych w podziale na obszary życia społecznego, które regulują:

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – 2
Nazewnictwo ulic i placów publicznych – 16
Majątek gminy – 4
Oświata i wychowanie – 3
Organizacja pracy Rady Miasta Lublin – 1
Kultura – 1
Podatki i opłaty – 3
Transport i komunikacja - 1


Liczba stanowisk oraz projektów stanowisk przedłożonych na sesjach– 30

W podziale na tematy, które poruszają:
Infrastruktura - 3
Religia - 6
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne - 2
Patriotyzm - 9
Oświata i wychowanie - 1
Prawa człowieka - 2
Majątek gminy - 3
Współpraca międzynarodowa - 2
Kultura - 1
Wybory - 1[...]
Oprócz uchwał Rada może podejmować:
1) postanowienia proceduralne;
2) deklaracje zawierające zobowiązanie się do określonego postępowania;
3) oświadczenia zawierające stanowisko w określonej sprawie;
4) apele zawierające formalne niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania;
5) opinie zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.
[...]

(Statut Miasta Lublin)

zestawienie wszystkich projektów uchwał i stanowisk


Zestawienie składu osobowego komisji
Kto pyta nie błądzi, czyli interpelacje i zapytania


Punkt „Interpelacje i zapytania” pojawiła się na 42 sesjach. 28 razy zdjęto go z porządku obrad.
Radny Piotr Dreher wnioskował o zdjęcie tego punktu 16 razy, radny Jan Madejek dwukrotnie. Pozostałe 10 wniosków składali radni pojedynczo.

Zapytania radnych w sprawach aktualnych problemów miasta kierowane są do Prezydenta Miasta ustnie na sesji. Prezydent Miasta lub osoba przez niego upoważniona udziela odpowiedzi na zapytanie na sesji, na której zostało zgłoszone. W przypadku, gdy odpowiedź na zapytanie nie może być udzielona na sesji, na której zostało zgłoszone, odpowiedzi udziela się na piśmie w terminie 14 dni.Radni i radne są zobowiązane do uczestniczenia w pracach Rady
, komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których zostały wybrane lub desygnowane (obecność jest weryfikowana na podstawie podpisywanych list obecności).

Frekwencja podczas obrad Rady Miasta Lublin jest punktem najtrudniejszym do podsumowania. Składa się na nią kilka elementów. Radni i radne podpisują listy obecności na początku oraz na zakończenie sesji. Wystarczy zajrzeć do wydruków głosowań, żeby zobaczyć, że wspomniane dwa podpisy nie świadczą o zaangażowaniu w prace Rady, a czasem nawet obecności radnego czy radnej na sali obrad podczas sesji.

frekwencja podczas sesji 


Stan na 13.11.2014 r.Jeżeli któraś z informacji zainteresowała Cię szczególnie, dowiedz się więcej na ten temat.
Wejdź na stronę Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin
Jeżeli nie ma tam informacji, której szukasz, zapytaj w Biurze Rady Miasta albo bezpośrednio radnego/radną.

Przydatne linki:
Kandydaci i kandydatki w wyborach samorządowych 2014 w podziale na okręgi wyborcze
Lista radnych w podziale na kadencje od 1990 roku
Komisje Rady Miasta Lublin i aktualny harmonogram posiedzeń
Wykaz uchwał Rady Miasta Lublin w podziale na kadencje od 1990 roku
Plan pracy Rady Miasta Lublin
Dokumenty dot. działalności radnych na sesjach (porządki obrad, projekty uchwał, protokoły z załączonymi listami obecności oraz wydrukami z głosowań)OKRĘGI  (6 okręgów)
 


Pokaż Rada Miasta Lublin na większej mapieRadni (31 osób)


Banach Mariusz
Wiek: 44 lata, teolog, katecheta, nauczyciel w gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie
Informacje o radnym: facebook, strona internetowa
Wynik wyborów: 1331 głosów
Sprawuje mandat radnego po raz drugi (2006-2010; 2010-2014)

klub: Wspólny Lublin
okręg wyborczy: IV - Czechów, Sławinek
e-mail: mariusz.banach@lublin.euZasiada 3 komisjach:
Komisja Oświaty i Wychowania - przewodniczący
Komisja Kultury i Ochrony Zabytków
Komisja Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska

Oświadczenia majątkowe

Interpelacje - 24
Bednarczyk Jacek
Wiek: 45 lat, zastępca dyrektora ds. administracji i mienia w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych
Informacje o radnym: facebook, strona internetowa
Wynik wyborów: 1648 głosów
Sprawuje mandat radnego po raz pierwszy (2010-2014)

klub: Platforma Obywatelska
okręg wyborczy: II - LSM
e-mail: jacek.bednarczyk@lublin.eu
Zasiada w 4 komisjach:
Komisja Budżetowo-Ekonomiczna
Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego (doraźna)
Komisja Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska
Komisja Sportu, Turystyki i Wypoczynku

Oświadczenia majątkowe 
Interpelacje - 13
Dados Elżbieta
Wiek 70, nauczycielka (na emeryturze)
Informacje o radnej: strona internetowa
Wynik wyborów: głosów 1521
Sprawuje mandat radnego po raz trzeci (2002-2006; 2006-2010; 2010-2014)

klub: Wspólny Lublin
okręg wyborczy: VI - Bronowice, Kośminek, Dziesiąta, Abramowice, Zemborzyce
e-mail: elzbieta.dados@lublin.eu

Zasiada w 4 komisjach:
Komisja Budżetowo-Ekonomiczna
Komisja Oświaty i Wychowania
Komisja Rewizyjna
Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej

Oświadczenia majątkowe
Interpelacje - 15


Daniewski Leszek
Wiek 61, zastępca dyrektora w Agencji Nieruchomości Rolnych, oddział terenowy w Lublinie
Informacje o radnym: facebook, strona internetowa
Wynik wyborów: 1623 głosy
Sprawuje mandat radnego po raz czwarty (1994-1998; 1998-2002; 2006-2010; 2010-2014)

klub: Platforma Obywatelska
okręg wyborczy: VI - Bronowice, Kośminek, Dziesiąta, Abramowice, Zemborzyce
e-mail: leszek.daniewski@lublin.eu
kontakt:  za pośrednictwem Biura Rady Miasta: tel. 081 466-16-50, fax 081 466-16-51

Zasiada w 5 komisjach:
Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego (doraźna)
Komisja Gospodarki Komunalnej
Komisja Oświaty i Wychowania
Komisja Sportu, Turystyki i Wypoczynku
Komisja Statutowa

Oświadczenia majątkowe
Interpelacje - 98Dreher Piotr
Wiek: 38 lat, asystent na Uniwersytecie Medycznym, kierownik w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
Informacje o radnym: facebook
Wynik wyborów: 1512 głosów
Sprawuje mandat radnego po raz trzeci (2002-2006; 2006-2010; 2010-2014)

klub: Platforma Obywatelska
okręg wyborczy: I - Śródmieście
e-mail: piotr.dreher@lublin.eu

Zasiada w 6 komisjach:
Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego (doraźna)
Komisja ds. Rodziny
Komisja Rewizyjna
Komisja Sportu, Turystyki i Wypoczynku
Komisja Statutowa
Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej

Oświadczenia majątkowe
Interpelacje - 39Drozd Zdzisław
Wiek: 59 lat, nauczyciel
Informacje o radnym: strona internetowa
Wynik wyborów: 1307 głosów 
Sprawuje mandat radnego po raz czwarty (1998-2002; 2002-2006; 2006-2010; 2010-2014)

klub: Prawo i Sprawiedliwość
okręg wyborczy: II - LSM
e-mail: zdzislaw.drozd@lublin.eu

 Zasiada w 6 komisjach:
Komisja Budżetowo-Ekonomiczna
Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego (doraźna)
Komisja Gospodarki Komunalnej
Komisja Oświaty i Wychowania
Komisja Rewizyjna
Komisja Sportu, Turystyki i Wypoczynku

Oświadczenia majątkowe
Interpelacje - 23Gąbka Jan
Wiek: 67 lat, Prezes Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Brak informacji o radnym
Wynik wyborów: 1894 głosów
Sprawuje mandat radnego po raz trzeci (2002-2006; 2006-2010; 2010-2014)

klub: Niezrzeszony
okręg wyborczy: II - LSM
e-mail: jan.gabka@lublin.eu

Zasiada w 3 komisjach:
Komisja Gospodarki Komunalnej
Komisja Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska
Komisja Samorządności i Porządku Publicznego

Oświadczenia majątkowe
Interpelacje - 28Jakubowski Marek
Wiek: 63 lata, główny specjalista MPWiK ds. gospodarki odpadami
Informacje o radnym: strona internetowa, mamprawowiedziec.pl
Wynik wyborów: 1878 głosów
Sprawuje mandat radnego po raz drugi (2006-2010; 2010-2014)

klub: Wspólny Lublin
okręg wyborczy: III - Czuby, Węglin
e-mail: marek.jakubowski@lublin.eu

Zasiada w 3 komisjach:
Komisja Inwentaryzacyjna
Komisja Oświaty i Wychowania
Komisja Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska

Oświadczenia majątkowe
Interpelacje - 27Jezior Dariusz
Wiek: 52 lata, Starszy inspektor w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim
Informacje o radnym: strona internetowa
Wynik wyborów: 1578 głosów
Sprawuje mandat radnego po raz drugi (2002-2006; 2010-2014)

klub: Prawo i Sprawiedliwość
okręg wyborczy: III - Czuby, Węglin
e-mail: dariusz.jezior@lublin.eu


Zasiada w 3 komisjach:
Komisja Gospodarki Komunalnej
Komisja Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska
Komisja Samorządności i Porządku Publicznego

Oświadczenia majątkowe
Interpelacje - 38 Jurkowski Zbigniew
Wiek: 56 lat, pracownik PKS Wschód
Informacje o radnym: facebook, strona internetowa
Wynik wyborów: 956 głosów
Sprawuje mandat radnego po raz pierwszy (2010-2014)

klub: Platforma Obywatelska
okręg wyborczy: I - Śródmieście
telefon: 602-22-86-65
e-mail: zbigniew.jurkowski@lublin.eu
www: www.zbigniewjurkowski.pl
Kontakt: Dyżur - spotkania z mieszkańcami - pokój nr 1, Ratusz, po telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Zasiada w 7 komisjach:
Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego (doraźna)
Komisja ds. Rodziny
Komisja Inwentaryzacyjna
Komisja Kultury i Ochrony Zabytków
Komisja Rewizyjna
Komisja Samorządności i Porządku Publicznego
Komisja Sportu, Turystyki i Wypoczynku

Oświadczenia majątkowe
Interpelacje - 12Kowalczyk Piotr - przewodniczący Rady Miasta
Wiek: 35 lat, prawnik, prywatny przedsiębiorca
Informacje o radnym: facebook, strona internetowa prywatna, strona internetowa komitetu wyborczego
Wynik wyborów: 2044 głosów
Sprawuje mandat radnego po raz drugi (2006-2010; 2010-2014)

klub: Wspólny Lublin
okręg wyborczy: V - Ponikwoda, Bazylianówka, Kalinowszczyzna, Tatary, Felin
e-mail: piotr.kowalczyk@lublin.eu
CV: Kontakt z Radnym za pośrednictwem Biura Rady Miasta: tel. 081 466-16-50, fax 081 466-16-51

Zasiada w jednej komisji:
Komisja Statutowa

Oświadczenia majątkowe
Interpelacje - 7 Krakowski Wojciech
Wiek: 59 lat, prywatny przedsiębiorca, PUH "Venta" Sp. z o.o., Prezes zarządu
Informacje o radnym: strona internetowa
Wynik wyborów: 1165 głosów
Sprawuje mandat radnego po raz trzeci (2002-2006; 2006-2010; 2010-2014)

klub: Platforma Obywatelska
okręg wyborczy: IV - Czechów, Sławinek
telefon: 602-354-823
e-mail: wojciech.krakowski@lublin.eu

Zasiada w 4 komisjach:
Komisja Budżetowo-Ekonomiczna
Komisja Oświaty i Wychowania
Komisja Statutowa
Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej

Oświadczenia majątkowe
Interpelacje - 26 Krawczyk Michał
Wiek: 35 lat, specjalista ds. promocji MPK
Informacje o radnym: facebook, strona internetowa
Wynik wyborów: 749 głosów
Sprawuje mandat radnego po raz pierwszy (2010-2014)

klub: Platforma Obywatelska
okręg wyborczy: IV - Czechów, Sławinek
e-mail: michal.krawczyk@lublin.eu

Zasiada w 4 komisjach:
Komisja Budżetowo-Ekonomiczna
Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego (doraźna)
Komisja Kultury i Ochrony Zabytków
Komisja Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska

Oświadczenia majątkowe
Interpelacje - 13Kuty Piotr Krzysztof
Wiek: 50 lat, radca prawny, Kierownik Biura Zarządu LPEC
Brak danych o radnym
Wynik wyborów: 1519 głosów
Sprawuje mandat radnego po raz pierwszy (2010-2014)

klub: Niezrzeszony
okręg wyborczy: II - LSM
e-mail: piotr.kuty@lublin.eu

Zasiada w 4 komisjach:
Komisja Gospodarki Komunalnej
Komisja Inwentaryzacyjna
Komisja Kultury i Ochrony Zabytków
Komisja Rewizyjna

Oświadczenia majątkowe
Interpelacje - 63Ławniczak Zbigniew
Wiek: 52, prywatny przedsiębiorca, Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie - Inspektor
Informacje o radnym: facebook, strona internetowa
Wynik wyborów: 1084 głosów
Sprawuje mandat radnego po raz pierwszy (2010-2014)

Klub: Prawo i Sprawiedliwość
okręg wyborczy: III - Czuby, Węglin
telefon: 601-318-975
e-mail: zbigniew.lawniczak@lublin.eu
www: www.zbigniewlawniczak.pl
dyżury: Poniedziałek 18.00-19.00, Biuro Radnego: ul. Radości 14, 20-530 Lublin

Zasiada w 5 komisjach:
Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego (doraźna)
Komisja Kultury i Ochrony Zabytków
Komisja Oświaty i Wychowania
Komisja Samorządności i Porządku Publicznego
Komisja Sportu, Turystyki i Wypoczynku

Oświadczenia majątkowe
Interpelacje - 96 Mach Jadwiga
Wiek: 63 lata, emerytka
Informacje o radnej: strona internetowa
Wynik wyborów: 898 głosów
Sprawuje mandat radnej po raz drugi (1998-2002; 2010-2014)

klub: Wspólny Lublin
okręg wyborczy: IV - Czechów, Sławinek
telefon: 603 111 508
e-mail: jadwiga.mach@lublin.eu

Zasiada w 5 komisjach:
Komisja Budżetowo-Ekonomiczna
Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego (doraźna)
Komisja ds. Rodziny
Komisja Oświaty i Wychowania
Komisja Samorządności i Porządku Publicznego

Oświadczenia majątkowe
Interpelacje - 52 Madejek Jan
Wiek 63 lata, prywatny przedsiębiorca, KOMAOIL Lublin, ul. Mełgiewska 39, współwłaściciel; PHU Szejk, s.c. Al. Kraśnicka, współwłaściciel
Brak danych o radnym
Wynik wyborów: 948 głosy
Sprawuje mandat radnego po raz piąty (1994-1998; 1998-2002; 2002-2006; 2006-2010; 2010-2014)

klub: Platforma Obywatelska
okręg wyborczy: III - Czuby, Węglin
e-mail: jan.madejek@lublin.eu

Zasiada w 5 komisjach:
Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego (doraźna)
Komisja Gospodarki Komunalnej
Komisja Inwentaryzacyjna
Komisja Rewizyjna
Komisja Statutowa

Oświadczenia majątkowe
Interpelacje - 3 Mroczkowska Elżbieta
Wiek: 48 lat, dyrektorka Biura Handlowego Poczty Polskiej
Informacje o radnej: facebook, strona internetowa
Wynik wyborów: 3215 głosów
Sprawuje mandat radnej po raz pierwszy (2010-2014)

klub: Platforma Obywatelska
okręg wyborczy: IV - Czechów, Sławinek
e-mail: elzbieta.mroczkowska@lublin.eu

Zasiada w 3 komisjach:

Komisja Inwentaryzacyjna
Komisja Kultury i Ochrony Zabytków
Komisja Samorządności i Porządku Publicznego

Oświadczenia majątkowe
Interpelacje - 23
 Nowak Marcin
Wiek: 38 lat, pracownik naukowy Instytutu Ekonomii KUL, rzecznik prasowy MPWiK
Informacje o radnym: facebook, strona internetowa
Wynik wyborów: 850 głosów
Sprawuje mandat radnego po raz drugi (2006-2010; 2010-2014)

klub: Wspólny Lublin
okręg wyborczy: I - Śródmieście
e-mail: marcin.nowak@lublin.eu

Zasiada w 3 komisjach:

Komisja ds. Rodziny
Komisja Kultury i Ochrony Zabytków
Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej

Oświadczenia majątkowe
Interpelacje - 78 Pakuła Jarosław - wiceprzewodniczący Rady Miasta
Wiek: 54 lata, kierownik działu organizacji MOSiR
Informacje o radnym: strona internetowa
Wynik wyborów: 2233 głosy
Sprawuje mandat radnego po raz drugi (2006-2010; 2010-2014)

klub: Platforma Obywatelska
okręg wyborczy: III - Czuby, Węglin
e-mail: jaroslaw.pakula@lublin.eu

Zasiada w 5 komisjach:
Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego (doraźna)
Komisja Gospodarki Komunalnej
Komisja Kultury i Ochrony Zabytków
Komisja Samorządności i Porządku Publicznego
Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej

Oświadczenia majątkowe
Interpelacje - 10Pitucha Tomasz
Wiek: 45 lat, kierownik referatu logistyki w Miejskim Urzędzie Pracy
Informacje o radnym: facebook, strona internetowa
Wynik wyborów: 1539 głosów
Sprawuje mandat radnego po raz pierwszy (2010-2014)

klub: Prawo i Sprawiedliwość
okręg wyborczy: VI - Bronowice, Kośminek, Dziesiąta, Abramowice, Zemborzyce
e-mail: tomasz.pitucha@lublin.eu

Zasiada w 4 komisjach:
Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego (doraźna)
Komisja ds. Rodziny
Komisja Samorządności i Porządku Publicznego
Komisja Sportu, Turystyki i Wypoczynku

Oświadczenia majątkowe
Interpelacje - 67Podgórski Stanisław
Wiek: 49 lat, lekarz, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Farmed Stanisław Podgórski, ul. Koryznowej 29, właściciel
Brak danych o radnym
Wynik wyborów: 1766 głosów
Sprawuje mandat radnego po raz trzeci (2002-2006; 2006-2010; 2010-2014)

klub: nierzezszony
okręg wyborczy: V - Ponikwoda, Bazylianówka, Kalinowszczyzna, Tatary, Felin
e-mail: stanislaw.podgorski@lublin.eu

Zasiada w 3 komisjach:
Komisja Budżetowo-Ekonomiczna
Komisja Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska
Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej

Oświadczenia majątkowe
Interpelacje - 30

Pogorzałek Marcin
Wiek: 35 lat, dyrektor ZO Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
Informacje o radnym: facebook, strona internetowa
Wynik wyborów: 707 głosów
Sprawuje mandat radnego po raz pierwszy (2010-2014)

klub: Wspólny Lublin
okręg wyborczy: I - Śródmieście
e-mail: marcin.pogorzalek@lublin.eu

Zasiada w 4 komisjach:
Komisja ds. Rodziny
Komisja Kultury i Ochrony Zabytków
Komisja Rewizyjna
Komisja Sportu, Turystyki i Wypoczynku

Oświadczenia majątkowe
Interpelacje - 14Ryba Mieczysław - wiceprzewodniczący Rady Miasta
Wiek: 44 lata, historyk, pracownik Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
Informacje o radnym: Wikipedia, strona internetowa
Wynik wyborów: 1493 głosy
Sprawuje mandat radnego po raz drugi (2002-2006; 2010-2014)
klub: Prawo i Sprawiedliwość
okręg wyborczy: VI - Bronowice, Kośminek, Dziesiąta, Abramowice, Zemborzyce
e-mail: mieczyslaw.ryba@lublin.eu

Zasiada w 3 komisjach:
Komisja Inwentaryzacyjna
Komisja Oświaty i Wychowania
Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej

Oświadczenia majątkowe
Interpelacje - 19 Siczek Krzysztof
Wiek: 46 lat, dyrektor projektu w Porcie Lotniczym Lublin
Informacje o radnym: strona internetowa
Wynik wyborów: 1100 głosów
Sprawuje mandat radnego po raz czwarty (1998-2002; 2002-2006; 2006-2010; 2010-2014)

klub: Wspólny Lublin
okręg wyborczy: V - Ponikwoda, Bazylianówka, Kalinowszczyzna, Tatary, Felin
e-mail: krzysztof.siczek@lublin.eu

Zasiada w 5 komisjach:
Komisja Budżetowo-Ekonomiczna
Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego (doraźna)
Komisja Inwentaryzacyjna
Komisja Sportu, Turystyki i Wypoczynku
Komisja Statutowa

Oświadczenia majątkowe
Interpelacje - 13 Stepaniuk Beata
Wiek: 25 lat, asystentka prasowa w PO
Informacje o radnej: facebook, mamprawowiedziec.pl
Wynik wyborów: 1857 głosów
Sprawuje mandat radnego po raz pierwszy (2010-2014)

klub: Platforma Obywatelska
okręg wyborczy: VI - Bronowice, Kośminek, Dziesiąta, Abramowice, Zemborzyce
e-mail: beata.stepaniuk@lublin.eu

Zasiada w 3 komisjach:
Komisja Budżetowo-Ekonomiczna
Komisja Inwentaryzacyjna
Komisja Sportu, Turystyki i Wypoczynku

Oświadczenia majątkowe
Interpelacje - 97 Suchanowska Małgorzata
Wiek: 51 lat
Informacje o radnej: strona internetowa prywatna, strona internetowa komitetu wyborczego
Wynik wyborów: 998 głosów
Sprawuje mandat radnego po raz pierwszy (2010-2014)

klub: Prawo i Sprawiedliwość
okręg wyborczy: V - Ponikwoda, Bazylianówka, Kalinowszczyzna, Tatary, Felin
telefon: 501-473-099
e-mail: mtsuchanowska@wp.pl
www: www.malgorzatasuchanowska.pl

Zasiada w 3 komisjach:
Komisja Gospodarki Komunalnej
Komisja Kultury i Ochrony Zabytków
Komisja Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska

Oświadczenia majątkowe
Interpelacje - 182
Targoński Zbigniew - wiceprzewodniczący Rady Miasta
Wiek 58 lat, kierownik Działu Transportu w LPEC
Informacje o radnym: strona internetowa
Wynik wyborów: 2142 głosy
Sprawuje mandat radnego po raz piąty (1994-1998; 1998-2002; 2002-2006; 2006-2010; 2010-2014)

klub: Wspólny Lublin
okręg wyborczy: I - Śródmieście
telefon: 515-091-297
e-mail: zbigniew.targonski@lublin.eu

Zasiada w 4 komisjach:
Komisja Inwentaryzacyjna
Komisja Oświaty i Wychowania
Komisja Samorządności i Porządku Publicznego
Komisja Statutowa

Oświadczenia majątkowe
Interpelacje - 8 Tułajew Sylwester
Wiek: 31 lat
Informacje o radnym: facebook, strona internetowa prywatna, strona internetowa komitetu wyborczego
Wynik wyborów: 3741 głosów
Sprawuje mandat radnego po raz drugi (2006-2010; 2010-2014)

klub: Prawo i Sprawiedliwość
okręg wyborczy: IV - Czechów, Sławinek
telefon: 503 458 459
e-mail: sylwester@tulajew.pl
www: www.tulajew.pl

Zasiada w 4 komisjach:
Komisja Budżetowo-Ekonomiczna
Komisja Oświaty i Wychowania
Komisja Samorządności i Porządku Publicznego
Komisja Statutowa

Oświadczenia majątkowe
Interpelacje - 101
Wcisło Marta
Wiek: 44 lata, prywatny przedsiębiorca
Informacje o radnej: facebook
Wynik wyborów: 1591 głosów
Sprawuje mandat radnego po raz pierwszy (2010-2014)

klub: Platforma Obywatelska
okręg wyborczy: V - Ponikwoda, Bazylianówka, Kalinowszczyzna, Tatary, Felin
e-mail: marta.wcislo@lublin.eu

Zasiada w 3 komisjach:

Komisja Gospodarki Komunalnej
Komisja Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska
Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej

Oświadczenia majątkowe
Interpelacje - 81Zaczyński Mateusz
Wiek 27 lat, prawnik, pracownik biura poselskiego Włodzimierza Karpińskiego
Informacje o radnym: facebook
Wynik wyborów 1022 głosów
Sprawuje mandat radnego po raz pierwszy (2010-2014)

klub: Platforma Obywatelska
okręg wyborczy: II - LSM
e-mail: mateusz.zaczynski@lublin.eu

Zasiada w 3 komisjach:
Komisja Budżetowo-Ekonomiczna
Komisja Kultury i Ochrony Zabytków
Komisja Samorządności i Porządku Publicznego

Oświadczenia majątkowe
Interpelacje - 26Kluby


Platforma Obywatelska
(12 radnych)
Michał Krawczyk
Jarosław Pakuła
Mateusz Zaczyński
Leszek Daniewski
Piotr Dreher
Jan Madejek
Marta Wcisło
Elżbieta Mroczkowska
Beata Stepaniuk
Zbigniew Jurkowski
Jacek Bednarczyk
Wojciech Krakowski


Wspólny Lublin (9 radnych)
Mariusz Banach
Zbigniew Targoński
Krzysztof Siczek
Marcin Nowak
Marek Jakubowski
Jadwiga Mach
Piotr Kowalczyk
Elżbieta Dados
Marcin Pogorzałek


Prawo i Sprawiedliwość (6 radnych)
Zdzisław Drozd
Dariusz Jezior
Mieczysław Ryba
Sylwester Tułajew
Małgorzata Suchanowska
Tomasz Pitucha
Zbigniew Ławniczak


Niezrzeszeni (2 radnych)
Jan Gąbka
Piotr Krzysztof Kuty
Stanisław Podgórski

KOMISJE


Komisja Budżetowo-Ekonomiczna 
Strona w BIP

Bednarczyk Jacek - przewodniczący
Dados Elżbieta
Drozd Zdzisław
Krakowski Wojciech
Krawczyk Michał
Mach Jadwiga
Podgórski Stanisław
Siczek Krzysztof
Stepaniuk Beata
Tułajew Sylwester
Zaczyński Mateusz


Komisja ds. Rodziny
Strona w BIP

Mach Jadwiga - przewodnicząca
Dreher Piotr
Jurkowski Zbigniew
Nowak Marcin
Pitucha Tomasz
Pogorzałek Marcin


Komisja Gospodarki Komunalnej
Strona w BIP

Daniewski Leszek - przewodniczący
Drozd Zdzisław
Gąbka Jan
Jezior Dariusz
Kuty Piotr Krzysztof
Madejek Jan
Pakuła Jarosław
Suchanowska Małgorzata
Wcisło Marta


Komisja Inwentaryzacyjna
Strona w BIP

Madejek Jan - przewodniczący
Jakubowski Marek
Jurkowski Zbigniew
Kuty Piotr Krzysztof
Mroczkowska Elżbieta
Ryba Mieczysław
Siczek Krzysztof
Stepaniuk Beata
Targoński Zbigniew


Komisja Kultury i Ochrony Zabytków
Strona w BIP

Nowak Marcin - przewodniczący
Banach Mariusz
Jurkowski Zbigniew
Krawczyk Michał
Kuty Piotr Krzysztof
Ławniczak Zbigniew
Mroczkowska Elżbieta
Pakuła Jarosław
Pogorzałek Marcin
Suchanowska Małgorzata
Zaczyński Mateusz


Komisja Oświaty i Wychowania
Strona w BIP

Banach Mariusz - przewodniczący
Dados Elżbieta
Daniewski Leszek
Drozd Zdzisław
Jakubowski Marek
Krakowski Wojciech
Ławniczak Zbigniew
Mach Jadwiga
Ryba Mieczysław
Targoński Zbigniew
Tułajew Sylwester


Komisja Rewizyjna
Strona w BIP

Drozd Zdzisław - przewodniczący
Dados Elżbieta
Dreher Piotr
Jurkowski Zbigniew
Kuty Piotr Krzysztof
Madejek Jan
Pogorzałek Marcin


Komisja Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska
Strona w BIP

Jakubowski Marek - przewodniczący
Banach Mariusz
Bednarczyk Jacek
Gąbka Jan
Jezior Dariusz
Krawczyk Michał
Podgórski Stanisław
Suchanowska Małgorzata
Wcisło Marta


Komisja Samorządności i Porządku Publicznego
Strona w BIP

Jurkowski Zbigniew - przewodniczący
Gąbka Jan
Jezior Dariusz
Ławniczak Zbigniew
Mach Jadwiga
Mroczkowska Elżbieta
Pakuła Jarosław
Pitucha Tomasz
Targoński Zbigniew
Tułajew Sylwester
Zaczyński Mateusz


Komisja Sportu, Turystyki i Wypoczynku
Strona w BIP

Stepaniuk Beata - przewodnicząca
Bednarczyk Jacek
Daniewski Leszek
Dreher Piotr
Drozd Zdzisław
Jurkowski Zbigniew
Ławniczak Zbigniew
Pitucha Tomasz
Pogorzałek Marcin
Siczek Krzysztof


Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
Strona w BIP

Dados Elżbieta - przewodnicząca
Dreher Piotr
Krakowski Wojciech
Nowak Marcin
Pakuła Jarosław
Podgórski Stanisław
Ryba Mieczysław
Wcisło Marta


Komisja Statutowa
Strona w BIP

Tułajew Sylwester - przewodniczący
Daniewski Leszek
Dreher Piotr
Kowalczyk Piotr
Krakowski Wojciech
Madejek Jan
Siczek Krzysztof
Targoński Zbigniew


Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego (doraźna)

Strona w BIP

Krawczyk Michał - przewodniczący
Bednarczyk Jacek
Daniewski Leszek
Dreher Piotr
Drozd Zdzisław
Jurkowski Zbigniew
Ławniczak Zbigniew
Mach Jadwiga
Madejek Jan
Pakuła Jarosław
Pitucha Tomasz
Siczek Krzysztof


Zespół opracowujący dane:
Anna Gajda
Agnieszka Kruszyńska
Kinga Kulik
Piotr SkrzypczakKomentarze
Aby dodać komentarz pod własnym nazwiskiem musisz się zalogować, lub napisać pod tymczasowym nickiem (wymaga aktywacji)

Nick:Komentarz:
Brak komentarzy