Strona główna > Projekty > Zrealizowane

Bookmark and Share

Obywatele na horyzoncie

HF (2013-04-23)

Obywatele na horyzoncie

 


W Polsce rośnie liczba osób, które aktywnie działają w miejscu swojego zamieszkania i interesują się potrzebami innych! Chcielibyśmy, aby Zaangażowanych obywateli oraz obywatelek było wśród nas coraz więcej, dlatego postanowiliśmy ich poszukać i wyposażyć w narzędzia ułatwiające wprowadzenie zmian w swoim otoczeniu – wiedzy obywatelskiej i umiejętności reporterskich.Wszystkich aktywnych/aktywne i nieobojętnych/nieobojętne zapraszamy do pierwszej edycji projektu Obywatele na horyzoncie.

Od czerwca do listopada 2013 wybrane zespoły odbędą internetowo-stacjonarny kurs wspierający ich umiejętności obywatelskie (wiedza na temat praw i obowiązków, metody strażnicze/kontrolne, wykorzystanie posiadanych praw w interesie publicznym) oraz reporterskie (dokumentacja podjętych działań). Wszystkie poznane przez osoby uczestniczące narzędzia mają pomóc w zainicjowaniu pozytywnej zmiany na rzecz społeczności, w której mieszkają i integracji tej społeczności do działania. Oprócz kursu i konsultacji on-line z ekspertami z zakresu działań obywatelskich i doświadczonymi reporterami, uczestnicy i uczestniczki spotkają się ze sobą w Warszawie w czasie 5 weekendowych zjazdów (piątek, sobota, niedziela, głównie w miesiącach letnich).
Całość kursu opierać się będzie na konkretnych zagadnieniach i problemach, które zaobserwowali/ły w swoich społecznościach i które chcieliby/ałyby zmienić. Połączenie kompetencji reporterskich z wiedzą z zakresu prawa i działań lokalnych pomoże im tę zmianę inicjować. Będą mieli okazję do konsultowania swoich pomysłów ze specjalistami i specjalistkami, przygotowując się do przeprowadzenia lokalnych „interwencji”. To także unikalna okazja do wymiany doświadczeń z aktywnymi osobami, działającymi w innych częściach Polski.
Chcemy, aby każdy zespół, który dostanie się do projektu Obywatele na horyzoncie nauczył się tworzyć reportaż filmowy i poznał swoje obywatelskie prawa i obowiązki. Dzięki temu w przyszłości te osoby będą mogły działać lepiej i skuteczniej na rzecz zmian, o których marzą oni i ich sąsiedzi.
W marcu 2014 roku w kinie Muranów w Warszawie odbędzie się uroczysty pokaz nakręconych reportaży i spotkanie uczestników wieńczące projekt.

Przeczytaj regulamin.

organizatorzy

Organizatorem projektu Obywatele na horyzoncie jest Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, partnerem - nasze Stowarzyszenie.
Współpraca merytoryczna: Sieć obywatelska - Watchdog Polska.


Dla Stowarzyszenia Nowe Horyzonty projekt z zakresu działań obywatelskich to kolejny, bardzo ważny, krok w kierunku pracy z filmem jako narzędziem do integracji i pobudzania dyskusji: „Razem z uczestnikami, ekspertami i reporterami chcemy rozwijać sieć kontaktów, promować pozytywne działania i postawy, wspierać edukację obywatelską na poziomie lokalnym i poznać ciekawych ludzi, miejsca i ich problemy” – mówi Karolina Śmigiel, koordynatorka projektu.„W Stowarzyszeniu Homo Faber, poprzez program Dobre Rządzenie, poszukujemy rozwiązań na rzecz zmiany własnego otoczenia. Podejmujemy działania w środowisku lokalnym, staramy się rozpoznawać możliwości zwiększenia udziału ludzi w życiu publicznym, a przede wszystkim integrowania ich aktywności wokół przestrzeni w jakiej żyją.
Praca w czterech województwach jest dla nas wyzwaniem. Próbą zmierzenia się z nowymi kontekstami lokalnymi. Wspólnie z uczestnikami i uczestniczkami wypracujemy scenariusze działania w ich społecznościach w oparciu o wiedzę i praktyczne umiejętności zdobyte w trakcie warsztatów i internetowego kursu. Będziemy także wykorzystywać dotychczasowe doświadczenia poszczególnych osób biorących udział w projekcie.” – Kinga Kulik, konsultantka części obywatelskiej kursu.


Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami Unii Europejskiej.


Partner i współpraca merytoryczna:Operator:
Komentarze
Aby dodać komentarz pod własnym nazwiskiem musisz się zalogować, lub napisać pod tymczasowym nickiem (wymaga aktywacji)

Nick:Komentarz:
Brak komentarzy