Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2013

Bookmark and Share

Pierwsza wizyta w Łucku

Kinga Kulik (2013-08-13)

Konferencja prasowa.
Fot. Anna Dąbrowska
Więcej fotek w galerii

Podczas naszej pierwszej wizyty w Łucku odbyła się konferencja prasowa rozpoczynająca projekt "Transgraniczna wymiana doświadczeń między Lublinem a Łuckiem w zakresie integracji cudzoziemców ".

W wizycie wzięli udział przedstawiciele i przedstawicielki Stowarzyszenia Homo Faber i organizacji partnerskiej – Fundacji Rozwoju Lokalnego:
- Petro Verzun – prezes Fundacji Rozwoju Lokalnego
- Marta Sydorukkoordynatorka projektu ze strony ukraińskiej                                       
- Tetiana Sydoruk – tłumaczka
- Anna Dąbrowska – prezeska Stowarzyszenia Homo Faber
Kinga Kulik - koordynatorka projektu ze strony polskiej
- Piotr Skrzypczak – członek Stowarzyszenia Homo Faber                                

W otwierającej projekt konferencji prasowej uczestniczyło około 18 osób. Oprócz lokalnych mediów do udziału w konferencji zaproszone zostały osoby z Wołyńskiej Obwodowej Rady Państwowej, Zarządu Państwowej Służby Migracyjnej w Obwodzie Wołyńskim oraz Urzędu Miasta Łuck.

We wstępie Petro Verzun - prezes FRL odniósł się do możliwości rozwoju ekonomiczno-gospodarczo-społecznego Obwodu Wołyńskiego, m.in. poprzez nawiązanie współpracy z innymi organizacjami i instytucjami publicznymi. Zaznaczył dążenie Ukrainy do wstąpienia do Unii Europejskiej. Transgraniczne wymiany doświadczeń służą poprawie warunków socjalnych i kulturalnych życia. Równolegle przyczynia się do tego współpraca w ramach Euroregionu Bug. Stworzenie atmosfery zapraszającej i goszczącej cudzoziemców oraz cudzoziemki to jeden z pierwszych kroków do rozwoju. Początkiem jest projekt realizowany w Łucku, ale celem dalekosiężnym zwrócenie uwagi na kwestie integracji w całym Obwodzie.

Jednym z zadań Fundacji Rozwoju Lokalnego jest maksymalne zaangażowanie wszystkich możliwych środków, technologii innowacyjnych i doświadczenia dla polepszenia jakości życia mieszkańców, tak obywateli Łucka, jak i obywateli Obwodu Wołyńskiego - powiedział Petro Verzun.

Szybki spacer.
Fot. Anna Dąbrowska
Więcej fotek w galerii
Następnie Marta Sydoruk zaprezentowała cel i etapy współpracy do końca 2013 roku - W ramach projektu odbędzie się 6 wizyt studyjnych, w tym: konferencja prasowa oraz 4 wizyty robocze pomiędzy przedstawicielami łuckich i lubelskich instytucji publicznych (trzy wizyty studyjne odbędą się po stronie polskiej, a dwie w Łucku). 

Spotkanie podsumował Piotr Skrzypczak. Opowiedział o genezie działań na rzecz integracji cudzoziemców oraz cudzoziemek w Lublinie. Zwłaszcza o kontekście i pierwszych badaniach w tym zakresie w Lublinie przeprowadzonych w ramach starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Mówił o wielokulturowości, a także spotkaniach z innymi narodowościami dzisiaj w mieście. Wskazał na projekty „Witamy w Lublinie” i monitoring instytucji publicznych realizowane przez Stowarzyszenie Homo Faber, a także jego kontynuowaniu przez Urząd Miasta Lublin w ramach działania „Lublin dla wszystkich”.

Wyjaśnił czym jest integracja, jakie wyzwania wiążą się z jej prawidłowym rozumieniem: Integracja to jest takie hasło, ale niezrozumiałe. Co to jest ta integracja? To jest chęć dwóch stron, żeby wejść w jakąś interakcję. Żeby ze sobą coś zrobić. Ale wysiłek, żeby się zintegrować leży po dwóch stronach. I to nie jest wysiłek równy. Osobie, która jest nowa jest bardzo trudno się zintegrować z większością. Dlatego, żeby mówić o integracji cudzoziemców musimy mówić o olbrzymiej pracy tej większości, która ma władzę, jest „u siebie”, ma pieniądze. Integracja nie polega na tym , że będziemy traktować osoby nowe w naszym mieście tak samo jak te, które tu mieszkają całe życie. Chodzi nie tylko o nieznajomość języka, ale i nieznajomość procedur, miasta, kultury.                                                                   
Komentarze
Aby dodać komentarz pod własnym nazwiskiem musisz się zalogować, lub napisać pod tymczasowym nickiem (wymaga aktywacji)

Nick:Komentarz:
Brak komentarzy