Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2013

Bookmark and Share

Raport z monitoringu jawności posiedzeń i przejrzystości prac Rady Miasta Lublin oraz komisji

HF (2013-09-09)

Od 1 lipca 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku prowadziliśmy Monitoring jawności posiedzeń i przejrzystości prac Rady Miasta Lublin, komisji oraz dostępności radnych. Projekt był realizowany dzięki wsparciu Fundacji im. S. Batorego.

Celem monitoringu było zagwarantowanie zasady przejrzystości prac i jawności posiedzeń Rady Miasta oraz jej komisji. Sprawdzaliśmy również dostępność samych radnych dla mieszkańców i mieszkanek Lublina.

Pomysł na przeprowadzenie monitoringu nie był zainspirowany żadnym szczególnym wydarzeniem, impulsem, mówiącym o tym, że w Radzie Miasta jest kryzys, zadania nie są właściwie wykonywane, a radni i radne nie są godne nazywać się osobami reprezentującymi interes gminy. Nasza uwagę przykuła kwestia tego, że bardzo niewielu mieszkanców i mieszkanek miasta interesuje się pracą Rady, kontaktuje się z radnymi czy choćby zna ich nazwiska. Był to tylko jeden z aspektów sprawy, którą za pomocą drobiazgowego, rocznego monitoringu postanowiliśmy sprawdzić.


Monitoring praw człowieka, a właśnie z takiej perspektywy wyszliśmy, zakłada, że w sposób zaplanowany i systematyczny obserwuje się dany wycinek rzeczywistości mający wpływ na relacje jednostki z władzą. Celem monitoringu nie jest, jak w przypadku tradycyjnych badań socjologicznych, jedynie opis rzeczywistości, ale także jej zmiana na lepsze. Dlatego też często już sam fakt poinformowania o planowanych działaniach ma wpływ na poprawę sytuacji w danym obszarze.

W Lublinie monitoringowi została poddana kwestia przejrzystości i dostepności władzy, wpływu mieszkanców oraz mieszkanek na zarządzanie swoim miastem i relacji z ich przedstawicielami/przedstawicielkami. Podczas pierwszego etapu projektu przygotowaliśmy koncepcję monitoringu i niezbędne narzędzia badawcze. Następnie o planowanym monitoringu poinformowaliśmy pisemnie Przewodniczącego Rady Miasta, prosząc o przekazanie tej informacji całej Radzie. Kolejnym krokiem było samo przeprowadzenie monitoringu. Przez dziesięć miesięcy
byliśmy obecni na wszystkich sesjach Rady Miasta, a także na zdecydowanej większości
posiedzeń komisji. Spotkaliśmy się także z 30 radnymi (jeden odmówił rozmowy). Prowadziliśmy także dialog z przedstawicielami i przedstawicielkami Biura Rady Miasta.

Podstanowiliśmy przyjrzeć się kilku obszarom. Sprawdzaliśmy:
1. Dostępność prac Rady Miasta Lublin (czyli efektów posiedzeń komisji i sesji oraz sposób i czas ich udostępniania).
2. Dostępność radnych, tj. komunikowanie się z mieszkańcami i mieszkankami Lublina.
Postanowiliśmy także opracować zestaw materiałów będących źródłem wiedzy dla mieszkańców i mieszkanek miasta na temat radnych. Więcej na www.hf.org.pl/radamiasta

Raport przed publikacją, przekazaliśmy wszystkim radnym (w wersji elektronicznej lub na specjalne życzenie w wersji papierowej) w połowie sierpnia 2013 r. Dodatkowo otrzymali go także za pośrednictwem Biura Rady Miasta. Poprosiliśmy o przesłanie, do 9 września, uwag, komentarzy oraz o sprostowanie ewentualnych błędów. Zdecydowaną
większość komentarzy uwzględniliśmy. Więcej...


Raport z monitoringu jawności posiedzeń i przejrzystości prac Rady Miasta Lublin, komisji oraz dostępności radnych - Czy znasz swoich radnych?

Komentarze
Aby dodać komentarz pod własnym nazwiskiem musisz się zalogować, lub napisać pod tymczasowym nickiem (wymaga aktywacji)

Nick:Komentarz:
~teodor - 2013-09-12
może zrobilibyście taki monitoring w lubelskich gminach wiejskich jak Abramów, Jasktów, Garbów itp... Proponujemy zacząć według alfabetu. To co się dzieje w polskich gminach wiejskich przechodzi czasem ludzkie pojęcie. A bez zmiany poszczególnych gmin nie zmienimy Polski