Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2013

Bookmark and Share

Kolejna wizyta w Łucku

Kinga Kulik (2013-09-01)

Wizyta w Centrum Informacji Turystycznej.
Fot. Anna Dąbrowska
Więcej fotek w galerii

W dniach 27-28 sierpnia przebywaliśmy na kolejnej z serii wizyt w ramach wymiany doświadczeń pomiędzy polskimi i ukraińskimi instytucjami publicznymi w zakresie integracji cudzoziemców i cudzoziemek. Homo Faber towarzyszyło osobom reprezentującym Urząd Miasta Lublin (Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów, Kancelarię Prezydenta, Biuro Obsługi Mieszkańców), Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Zarząd Transportu Miejskiego, Komendę Wojewódzką Policji oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 
Na wstępie odbywającego się w ramach wizyty spotkania zastępca Mera Miasta Łuck podkreślił, że Łuck dąży do tego, by stać się miastem europejskim. Dlatego największym wyzwaniem są obecnie kwestie związane z pozyskiwaniem inwestorów, rozwojem turystyki.

Piotr Choroś podkreślał kluczową z perspektywy Urzędu Miasta Lublin barierę prawną w zajmowaniu sie kwestią integracji cudzoziemców/cudzoziemek przez samorząd gminny. Bowiem integracja jest zadaniem własnym administracji rządowej w województwie. W związku z tym również środki finansowe na ten cel są przewidziane w budżecie centralnym, a nie Miasta Lublin.

Monika Budka zwróciła uwagę, że na podstawie ustawy o pomocy społecznej Lublin jako miasto na prawach powiatu może pozyskiwać fundusze na integrację migrantów/migrantek przymusowych (uchodźców i osób posiadajacych ochronę  uzupełniającą).

Wizyta w łuckim biurze obsługi mieszkańców.
Fot. Anna Dąbrowska
Więcej fotek w galerii
Staraliśmy się przełożyć zakres kompetencji polskich urzędów na przedmiot działalności instytucji ukraińskich. Okazuje się, że Służba Migracyjna łączy kompetencje w zakresie legalizacji pobytu, kontroli pobytu (zajmuje się też zachowaniami o charakterze przestępczym) oraz kwestiami związanymi z zatrudnieniem cudzoziemca/cudoziemek. W obszarze transportu zwrócono uwagę na tłumaczenia zarówno strony internetowej, jak i biletomatów, rozkładów jazdy, mobilnych kasowników biletów. W Lublinie w dotychczas prowadzonych przetargach wskazywano różne wymogi odnośnie tłumaczeń językowych. Dlatego strona internetowa jest tłumaczona na język angielski oraz niemiecki, a np.: kasowniki biletów wyłącznie na język angielski.

Warto zwrócić uwagę na to jak ważną dziedziną dla władz Miasta Łuck jest turystyka. Dyrektorka Centrum Informacji Turystycznej i Usług zaprezentowała portal skierowany do turystów i turystek oraz działalność samej instytucji. 
 
Spotkanie miało charakter prezenentacji przygotowanych przez gości. Trwało długo i było wyczerpujące. Potraktowaliśmy je jako wstęp do spotkań roboczych, które trzykrotnie odbędą się w Lublinie w tym roku. 
 
Lista prelegentów i prelegentek:                                                                                                  
1. Koordynatorka projektu po stronie Partnera (Marta Sydoruk) – Fundacja Rozwoju Lokalnego 
2. Urząd Miasta Lublin, Kancelaria Prezydenta (Piotr Choroś) 
3. Koordynator projektu "Lublin dla wszystkich" (Piotr Skrzypczak)
4. Urząd Miasta Lublin, Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów (Wiktoria Gerun)
5. Stała Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej, Wewnętrznej Współpracy Gospodarczej i Inwestycji Wołyńskiej Rady Obwodowej (Olena Semeniuk)
6. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Maciej Raszewski)
7. Komenda Wojewódzka Policji, Pełnomocniczka ds. Ochrony Praw Człowieka (Edyta Naja)
8. Departament Państwowej Służby Migracyjnej w Obwodzie Wołyńskim (Oksana Szułypa) 
9. Kancelaria Rady Miejskiej Łucka (Marija Mychalczuk)
10. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie (Monika Budka)
11. Wydział ds. Spraw Rodziny i Młodzieży Rady Miejskiej Łucka (Alla Bojarczuk)
12. Zarząd Transportu Miejskiego (Katarzyna Szczygieł)
13. Departament Transportu i Komunikacji Rady Miejskiej Łucka (Sereda Oleksandr, Mackiw Wolodymyr)
14. Biuro Obsługi Mieszkańców, Urząd Miasta Lublin (Monika Artymiak)
15. Centrum Świadczenia Usług Administracyjnych w Łucku Rady Miejskiej Łucka (Sergii Nazaruk)
16. Departament Międzynarodowej Współpracy i Projektowej Działalności Rady Miejskiej Łucka (Wira Kudriawcewa)
17. Departament Turystyki i Promocji miasta Łuck Rady Miejskiej Łucka (Bunda Natalija)
18. Miejskie Centrum Służb Społecznych dla Rodziny, Dzieci i Młodzieży w Łucku(Lina Galasz)
 
Udało nam się też odwiedzić nowoczesne Centrum Świadczenia Usług Administracyjnych w Łucku oraz Centrum Informacji Turystycznej i Usług.

Program wizyty w Łucku. 
 Komentarze
Aby dodać komentarz pod własnym nazwiskiem musisz się zalogować, lub napisać pod tymczasowym nickiem (wymaga aktywacji)

Nick:Komentarz:
Brak komentarzy