Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2013

Bookmark and Share

Ostatnia wizyta ukraińskich partnerów

Kinga Kulik (2013-12-13)

W dniach 18-21 listopada 2013 obyła się ostatnia wizyta ukraińskich partnerów w Lublinie. 
Spotkanie w Laboratorium Kryminalistycznym Policji.
Fot. Anna Dąbrowska
Więcej fotek w galerii


Laboratorium Kryminalistyczne

Podczas wizyty wspólnie z Liną Halan - dyrektorką Centrum Służb Społecznych dla Dzieci, Młodzieży i Rodziny Urzędu Miasta Łuck oraz Olhą Yurkovską -  członkinią Asocjacji Ochrony Praw Młodzieży na Wołyniu zapoznaliśmy się z działalnością Laboratorium Kryminalistycznego w Lublinie.
Podinsp. Edyta Naja, Pełnomocniczka Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka, opwiedziała o strukturze, metodach działania Policji i jej współpracy z innymi instytucjami. Z uwagi na kompetencje urzędów, które reprezentowali goście z Łucka dyskusja toczyła się przede wszystkim wokół procedur odwołujących się do przemocy w rodzinie i przestępstw z udziałem nieletnich i młodocianych. W przypadku zidentyfikowania sprawcy przemocy w Polsce nie ma znaczenia prawo własności lokalu, w którym przebywa rodzina. Sprawca jest odizolowywany od rodziny. Na Ukrainie w zależności od tego komu przysługuje prawo własności – pozostaje w mieszkaniu.

W Lublinie planuje się uruchomienie numeru alarmowego 112, który miał być obsługiwany przez przygotowanych w tym kierunku (także językowo) dyspozytorów/ki. Do tej pory Centrum Zarządznia Kryzysowego nie funkcjonuje w odrębnym budynku, ale w strukturze LUW. W tej chwili wykonanie połączenia z numerem 112 z telefonu stacjonarnego skutkuje kontaktem ze strażą pożarną, z telefonu komórkowego – z policją. W Obwodzie Wołyńckim istnieje ośrodek dla osób nielegalnie przebywających na Ukrainie. W Centrum Pomocy Psychologicznej, gdzie w chwili obecnej przebywa 14 osób z Wietnamu. W przypadku kontaktu cudzoziemca/ki z funkcjonariuszem czy funkcjonariuszką policji nie władających językiem obcym, telefonicznie łączą się z dyżurnym, który przekierowuje do osoby posługującej się danym językiem. Punktem kontaktowym dla uczelni jest z kolei Centrum Świadczenia Usług Administracyjnych w Łucku. W Lublinie powołano Zintegrowany System Bezpieczeństwa Akademickiego, dzięki czemu na uczelniach m.in. odbywają się spotkania z policją oraz utrzymuje się stały kontakt z opiekunami grup cudzoziemców/ek.                  
Zobacz także

Transgraniczna wymiana doświadczeń między Lublinem a Łuckiem w zakresie integracji cudzoziemców (Projekty)Miejski Ośrodek Pomocy w Lublinie

MOPR świadczy pomoc społeczną na rzecz obywateli i obywatelek Rosji (Czeczenii), Białorusi oraz Bośni i Hercegowiny. Monika Budka koordynuje prowadzenie programów integracyjnych, które są uruchamiane na wniosek osób ze statusem uchodźcy lub posiadających jedną z form ochrony uzupełniającej. Po przeanalizowaniu sytuacji osobistej danej osoby opracowuje się Indywidualny Program Integracyjny trwajacy 12 miesięcy. Program jest w istocie umową określającą wzajemne prawa i obowiązki MOPR oraz osoby, na rzecz której program został opracowany. Zawiera on wsparcie finansowe, przeznaczane np.: na naukę języka polskiego, pracę socjalną, ubezpieczenie zdrowotne, niekiedy mieszkanie chronione. Pracownicy i pracownice ośrodka starają się zachęcać do ubiegania się o status osoby bezrobotnej w przypadku pozostawania bez pracy w celu uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego, co w ich przekonaniu wzmacnia poczucie odpowiedzialności i uniezależnia w pewnym stopniu od pomocy śwadczonej przez MOPR. W ramach aktywizacji zawodowej oferowane są roczne staże zawodowe.
Monika Budka o swojej pracy w MOPRze.
Fot. Anna Dąbrowska
Więcej fotek w galerii

Monika Budka opowiedziała także o zróżnicowaniu sytuacji życiowych i planów tych osób. Przekrojowo wskazała wyzwania dla szkół, które przyjmują cudoziemców i cudzoziemki. Przedstawiono instytucje dobrowolnych powrotów oraz łączenia rodzin. Brakuje w Ukrainie oraz w Polsce tożsamych regulacji prawnych, ale problemy grup oraz te, z którymi stykają się instytucje są bardzo podobne. Jednym z nich jest kwestia handlu ludźmi. Łuck współpracuje z polską organizacją pozarządową La Strada w tym zakresie. W Lublinie ta kwestia jest widoczna za sprawą osób żebrzących na ulicach. Ostatnią poruszoną kwestią były rodziny zastępcze. W Polsce w ostatnich latach prowadzono m.in. wzmożoną kampanię społeczną zachęcajacą do tworzenia rodzin zastępczych. W Ukrainie forma pieczy zastępczej jest wysoce dofinansowywana – w wysokości wyższej niż przeciętne wynagrodzenie za pracę.

Rewizyta zakończyła się spotkaniem w Kawiarni Kawka. Podsumowaliśmy cykl spotkań i staraliśmy się te wnioski przełożyć na rekomendacje, które mogłyby wzmocnić instytucje uczestniczące w projekcie. Zebrane rekomendacje przedstawimy na przełomie grudnia 3013/styczia 2014 roku.Komentarze
Aby dodać komentarz pod własnym nazwiskiem musisz się zalogować, lub napisać pod tymczasowym nickiem (wymaga aktywacji)

Nick:Komentarz:
Brak komentarzy