Strona główna > Projekty > Zrealizowane

Bookmark and Share

Witamy w Lublinie 2

HF

Projekt jest kontynuacją pracy w zakresie integracji migrantów/ek, którą Stowarzyszenie podejmuje od 2009 roku. Tym razem podczas półtorarocznego projektu chcemy przyjrzeć się mocniej kwestiom integracji na uczelniach, także w zakresie włączania cudzoziemców i cudzoziemek do takich ciał jak samorządy studenckie, koła zainteresowań, biura kadr, inkubatory, grupy artystyczne i naukowe. Naszym zdaniem mają one realny wpływ na poziom integracji cudzoziemców. Sytuacja na uczelniach, które z roku na rok zwiększają pulę miejsc dla cudzoziemców/ek, otwierają się na nowe kraje (głównie wschodnie), jest dość smutna. Cudzoziemcy/ki studiują na specjalnie dla nich wydzielonych kierunkach - są podzieleni wg grup narodowych, z których pochodzą i w tych samych grupach są przydzielani do akademików. Te działania siłą rzeczy przekładają się na ich funkcjonowanie poza uczelnią - w tych samych grupach chodzą na zakupy, do klubów, na basen. Izolacja sprawia, że nie uczestniczą ani w życiu społecznym, kulturalnym ani obywatelskim miasta.

Ponadto chcemy kontynuować nasze działania edukacyjno-szkoleniowe z Wojewódzką Komendą Policji w Lublinie, Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej. 
Korzystamy z doświadczeń oraz baz kontaktów wypracowanych przez Stowarzyszenie Homo Faber w projekcie "Witamy w Lublinie", z wiedzy uzyskanej z Monitoring funkcjonowania cudzoziemców w Lublinie w sferze publicznej, który przeprowadziliśmy w 2011 roku, a także z doświdczeń innych organizacji, z którymi współpracujemy.
 

KOGO WITAMY?

Witamy nowo przybyłych do miasta cudzoziemców i cudzoziemki, w tym studentów i studentki. Witamy, czyli zapraszamy do poznawania miasta, włączania się w jego życie społeczne i kulturalne, aktywnego działania w jego przestrzeniach.
Witamy także mieszkańców i mieszkanki Lublina w nowej dla nich roli - gospodarzy i gospodyń otwartych na swoich nowych sąsiadów/ki, gotowych do nawiązywania międzykulturowego dialogu opartego o zasady równości.


ZESPÓŁ

Anna Dąbrowska, ad@hf.org.pl
Marta Sienkiewicz, marta.sienkiewicz@hf.org.pl
Anna Kulikowska
Yevheniia Mazurenko
Piotr SkrzypczakDZIAŁANIA:
  • PUNKT POMOCOWY. Na samym początku marca uruchomimy Punkt pomocowy, który przede wszytskim będzie stanowić wsparcie w poszukiwaniu rozwiązań problemów, przed którymi stają cudzoziemcy/ki mieszkający w Lublinie. Wspierał go będzie trójjęzyczny serwis www. 
  • AFISZE. Dodatkowo od marca w miejscach najczęściej odwiedzanych przez cudzoziemców/ki bedą pojawiały się afisze  z miesięcznym zestawieniem wydarzeń kulturalnych i społecznych. Ku zachęcie na własne poznawanie Lublina. 
  • AKCJA WITAMY W LUBLINIE. W miesiącach jesiennych odbędzie się akcja "Witamy w Lublinie" czyli 20 spacerów poglądowych po mieście (dośc niezwykłymi trasami), warsztaty z podstaw języka, kultury i historii Polski.
  • iiii... to na co czekacie najbardziej, czyli KAPOWNIK z niezniszczalną mapą!
  • APLIKACJA NA SMARTFONY O LUBLINIE. Czeka nas też sporo pracy przy stworzeniu aplikacji na smartfony o Lublinie. I to jest wyzwanie.
  • WARSZTATY Z WRAŻLIWOŚCI KULTUROWEJ. W ramach działań skierowanych do społęczeństwa przyjmującego zaplanowaliśmy warsztaty z wrażliwości kulturowej. Będą one obejmowały kwestie związane z wrażliwością kulturową, dialogiem międzykulturowym oraz kwestie antydyskryminacyjne. Zaprosimy na nie osoby związane z samorządami studenckimi, kołami zainteresowań, organizacjami studenckimi etc. oraz do policjantów/tki z Komendy Miejskiej i Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
  • MONITORING I CO DALEJ?. Przez cały czas trwania projektu prowadzony będzie monitoring działania projektu i jego efektów. Na podstawie zgromadzonych informacji raz do roku oraz na zakończenie projektu będzie sporządzony raport (upubliczniony w serwisie www). Monitoring będzie obejmował także te instytucje publiczne, które obsługują cudzoziemców/ki.


GDYBYŚCIE PYTALI, PO CO  TO WSZYSTKO?
  • by pomóc imigrantom, zarówno kobietom jak i mężczyznom, decydującym się na pobyt w Lublinie, w poznaniu i przyjęciu na siebie praw i obowiązków wynikających z systemu prawnego ich nowego kraju pobytu a także we włączaniu ich do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym ekonomicznym i politycznym;
  • by ułatwić znalezienie rozwiązań codziennych problemów związanych z integracją poprzez uruchomienie i udostępnienie mieszkańcom/kom Lublina zarówno obywatelom Polski jak i imigrantom, punktu pomocowego;
  • by dokonać zmiany świadomościowej w społeczeństwie przyjmującym w zakresie postrzegania i większej otwartości na cudzoziemców.