Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2014

Bookmark and Share

Jak angażować zwolenników i zwolenniczki w działania miejskich organizacji strażniczych?

Kinga Kulik (2014-08-07)

Od lipca 2014 r. rozpoczęliśmy pracę nad kampaniami angażowania zwolenników i zwolenniczek w działania organizacji strażniczych na poziomie miast.

Nie mamy gotowych skutecznych rozwiązań. Poszukujemy dobrych praktyk. Staramy się uczyć wzajemnie i wykorzystywać różne metody. Założyliśmy, że nie uda nam się przekonać do włączenia innych w określone działania bez przemyślanej strategii komunikacji.

Podczas pierwszego spotkania na początku poświęciliśmy czas na refleksję na temat roli organizacji strażniczych. Danuta Przywara, Prezeska Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, opowiedziała nam o tym, co stanowi tło prowadzonych przez Fundację działań strażniczych. Dyskutowaliśmy o wartościach i dylematach jakie w monitorowaniu mogą się pojawić (poniżej krótkie podsumowanie). Następnie pracowaliśmy głównie warsztatowo według pięciu kroków.

 
Praca w grupach.
Fot. Alicja Kawka
Więcej fotek w galerii

Krok 1 – MOTYWACJA – po co nam zaangażowani zwolennicy i zwolenniczki: cele i korzyści?

Krok 2 – ZADANIA – co mamy do robienia?
Wyznaczaliśmy przestrzeń dla zwolenników i zwolenniczek oraz określiliśmy zadania, poprzez realizacje których można wesprzeć organizację.

Krok 3 – ADRESACI – do kogo mówimy?
Tworzyliśmy dokładny profil osób, do których kierujemy przekaz.

Krok 4 – KAMPANIA REKRUTACYJNA – co i jak to zrobimy?
Zaczęliśmy opracowywać planowany przebieg kampanii, narzędzia komunikacyjne, strukturę komunikatu oraz określaliśmy jakiego wsparcia i czego potrzebujemy, żeby móc zrealizować działanie.

Krok 5 – ZARZĄDZANIE KAMPANIĄ
Jak powinien działać system zarządzania, żeby wspierać i budować zaangażowanie zwolenników?

Zadaniem organizacji uczestniczących jest praca w całym zespole nad punktami wskazanymi i częściowo opracowanymi podczas spotkania. Kolejny warsztat będzie poświęcony przygotowaniu możliiwie pełnej strategii działania oraz opracowaniu mini-kampanii angażowania zwolenników i zwolenniczek w działania organizacji.
Pracujemy nad poprawą komunikacji ze światem.
Fot. Alicja Kawka
Więcej fotek w galerii

Po zakończeniu cyklu edukacyjnego opublikowane zostaną materiały podsumowujące treści, ewentualnie wypracowane metody angażowania zwolenników i zwolenniczek.

Więcej informacji o projekcie. 
 
Refleksja nad rolą organizacji strażniczych – wiarygodność i niezależność
Danuta Przywara podkreśliła, że monitoring jest instrumentem, który pozwala osiągnąć pożądany stan rzeczy/realizować misję organizacji oraz zbierać dane umożliwiające wybór właściwej strategii i planu działania. Nie jest narzędziem samym w sobie. Zastrzegła, że niekiedy stawiając się w roli osoby kontrolującej łatwo zatracić założony wcześniej cel. Podkreśliła samozwańczość działań strażniczych. Kontrola społeczna jest wartością w demokratycznym państwie. Warto jednak pamiętać, że nie posiadamy mandatu uzyskanego w wyborach powszechnych. Społeczeństwo nie legitymizuje naszej aktywności. Należy zasłużyć na zgodę współobywateli i współobywatelek na to, żeby kontrolować władzę przez nich wybraną. Ważne jest podejście - władza to partner, z którym staramy się wspólnie znaleźć dobre rozwiązanie problemu, a nie wróg. Działanie w interesie publicznym oznacza dążenie do realizacji uznanego i powszechnego standardu. Sposobem realizacji standardu może być analiza dobrych przykładów. Standard wyznacza nam środki działania i obszar, w jakim możemy się poruszać. W trakcie dyskusji wyłoniły się dwie podstawowe kwestie: budowania wiarygodności oraz niezależności politycznej.

Analiza zysków i strat                                                                                                                        
Bez względu na skalę i rodzaj prowadzonych działań zawsze należy przygotować analizę zysków i strat. Przewidywanie możliwych konsekwencji i świadome planowanie działań wpływa nie tylko na naszą wiarygodność, ale przede wszystkim zbliża nas do osiągnięcia celu. Przykład stanowi prowadzenie litygacji strategicznej. Litygacja strategiczna nie oznacza wyboru sprawy sądowej, w której zwycięstwo jest prawie pewne, ale dobrą strategię prowadzenia procesu. Możemy uznać, że warto w danym momencie podjąć sprawę sądową z góry przegraną, np.: konsekwentnie dążąc do zasygnalizowania problemu/danej kwestii lub chcąc uzyskać tezę w uzasadnieniu wyroku, doprecyzowującą uznany standard. Opracowując analizę warto skorzystać z punktu widzenia "adwokatów diabła".

Szukanie wsparcia decydentów i decydentek
Szukanie sojuszników i sojuszniczek wśród polityków czy polityczek dotyczy wszystkich poziomów decyzyjnych. Szukając poparcia dla konkretnej sprawy wśród decydentów i decydentek, można wykorzystać otwarte spotkania, seminaria, np.: organizowane w siedzibie instytucji publicznej, ogłosić na stronie internetowej organizacji - jeżeli chcemy być postrzegani jako apolityczni. Wówczas zgłoszą się te osoby, z którymi jest nam po drodze. Takie podejście daje szansę wszystkim potencjalnie zainteresowanym na włączenie się. Najważniejszy jest cel i misja organizacji. Załatwianie danej sprawy z wybranymi osobami może doprowadzić do niewygodnej sytuacji "coś za coś". Czasem praca organizacji strażniczej może być wykorzystywana zamiennie przez opozycję lub rządzących. Należy pamiętać o zachowaniu maksymalnie roli obiektywnego obserwatora/obserwatorki. Przygotowujemy to co chcemy zrobić. Nie działamy na zlecenie, zwłaszcza jeżeli mamy wątpliwości czy taka aktywność oddala realizację założonego celu.

Cierpliwości...
Zdaniem Danuty Przywary najważniejszą cechą strażników i strażniczek jest cierpliwość. Często zdarza się mieć poczucie, że nie udało się wprowadzić przedstawionych władzy rekomendacji, wydaje się, że zwodzi pozornymi działaniami na rzecz zmiany. Odpowiedzią jest wówczas systematyczne, konsekwentne dążenie do założonego celu, monitoring sprawdzający. Nawet działania przerwane na dłuższy czas, ale już rozpoczęte, dają szansę odniesienia się do wcześniejszej współpracy. Warto sprawdzić kalendarz polityczny (wybory, uchwalanie budżetu itd.) i procedury na podstawie jakich działa dana instytucja (czy udzielono nam odpowiedzi w terminie, czy w danym okresie organ obraduje itp.), ostatecznie nagłośnić problem w mediach. Tutaj należy zaznaczyć, że pierwszym adresatem raportu z monitoringu jest władza. Dopiero kiedy nie reaguje dobiera się inne metody, włącznie z akcjami publicznymi, angażowaniem mediów. Wybierając rodzaj aktywności kluczowym nie jest fakt osiągnięcia pożądanej zmiany, ale sprawdzenie czy podąża się w zamierzonym kierunku, nie robi kroku wstecz.
Słuchamy. Kinga i Piotr.
Fot. Alicja Kawka
Więcej fotek w galerii

Kilka ważnych wskazówek
Innymi poruszanymi kwestiami było angażowanie się emocjonalne w prowadzony monitoring. Unika sie go w dwóch wymiarach: 1) podając w raporcie z monitoringu wyłącznie fakty, niestosowanie przymiotników wskazujących na ocenność treści; 2) w przypadku organizacji strażniczych na poziomie miast ważne jest panowanie nad emocjami w danych sytuacjach oraz zachowanie dystansu do przedmiotu monitoringu. Wskazówką odwołującą się do tworzenia raportu z monitoringu jest opisywanie negatywnych i pozytywnych aspektów danego problemu/obszaru/praktyki funkcjonowania instytucji. Organizacje strażnicze powinny działać w sposób jawny, nie stosować prowokacji, ponieważ modelują rzeczywistość także własnym zachowaniem.

Przede wszystkim nie szkodzić
W kontekście zachowania niezależności, skuteczności prowadzonych działań oraz budowania wiarygodności organizacji strażniczej, najważniejsze jest kierowanie się zasadą "przede wszystkim nie szkodzić". Wybór określonej metody lub podjęcie sprawy nie służącej realizacji założonego celu powoduje, że będzie trudniej przekonać decydentów i decydentki oraz współobywateli i współobywatelki do słuszności rekomendacji proponowanych przez organizację.Cykl edukacyjny „Angażowanie zwolenników – wdrażanie zmian w organizacjach strażniczych na poziomie miast” odbywa się w ramach projektu STRAŻNICTWO profesjonalnie i trwale w interesie publicznym. Projekt realizuje Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska – Lider Projektu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Homo Faber , Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją Court Watch Polska oraz Helsińską Fundacja Praw Człowieka.

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Oraz ze środków Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.


Cykl edukacyjny jest objęty patronatem medialnym portalu ngo.pl.


Komentarze
Aby dodać komentarz pod własnym nazwiskiem musisz się zalogować, lub napisać pod tymczasowym nickiem (wymaga aktywacji)

Nick:Komentarz:
Brak komentarzy