Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2015

Bookmark and Share

Adam Bodnar na Rzecznika Praw Obywatelskich

Kinga Kulik (2015-06-05)

Popieramy kandydaturę Adama Bodnara do pełnienia funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich. Poniżej zamieszczamy list organizacji pozarządowych do 460 posłów i posłanek w tej sprawie. Przeczytaj o prowadzonych w tym celu działaniach i sprawdź jak możesz się w nie włączyć.


Czym jest inicjatywa NaszRzecznik?
Jesteśmy grupą prawie 50 organizacji pozarządowych i mediów lokalnych, które zwracają się do posłanek i posłów oraz do Marszałka Sejmu z apelem o zgłoszenie dra Adama Bodnara jako kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich.
Zależy nam na debacie o tym, jak urząd ten może służyć obywatelom, na bliskim kontakcie urzędu z naszymi klientami i na odważnym poszukiwaniu rozwiązań problemów, z którymi się borykają.

Jak można wesprzeć inicjatywę NaszRzecznik?
Zachęcamy media do informowania o naszej inicjatywie i do wysłuchania jakie są nasze problemy i postulaty. Prosimy o sprawdzanie jak na nasz Apel (wzór w załączeniu) reagują posłanki i posłowie. Prosimy o zapytanie ich jakie działania podejmą.

Każdą osobę, która prowadzi bloga, konto w mediach społecznościowych, spotyka się z ludźmi, zachęcamy do popularyzowania naszej inicjatywy i zachęcania do pytania posłanek i posłów o to, jak zamierzają odpowiedzieć na nasz Apel.

Jak można się przyłączyć do inicjatywy NaszRzecznik?
Każda osoba, do 17 czerwca 2015 roku, może podpisać Apel do Posłanek i Posłów na stronie www.NaszRzecznik.pl, zostawić swoje dane i czekać na informację o tym, co jeszcze można zrobić. Można też napisać swój własny list poparcia, który umieścimy na stronie www.NaszRzecznik.pl. Zachęcamy do samodzielnego zwracania się do posłanek i posłów – listownie, telefonicznie i na spotkaniach - i dopytywanie ich o to, co sądzą o idei rozmawiania z obywatelkami i obywatelami na temat organu chroniącego ich prawa.


Treść listu:

Warszawa, 8 czerwca 2015 roku


Pani/Pan …..
Posłanka/Poseł na Sejm RP
 

Szanowna Pani Poseł/Szanowny Panie Pośle,

Jesteśmy grupą 49 organizacji pozarządowych zajmujących się prawami człowieka i dbających o realizację art. 4 Konstytucji RP, który wskazuje, że władza zwierzchnia należy do Narodu. Nie mamy formalnego prawa do zgłaszania kandydatów na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Chcemy to zatem zrobić za pośrednictwem naszych przedstawicieli w Sejmie.

Zwracamy się więc do Pani/a z wnioskiem o zgłoszenie naszego, obywatelskiego, kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich i poparcie go w sejmowym głosowaniu. Tym kandydatem jest Adam Bodnar, doktor praw, wiceprezes zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UW, członek rady Funduszu ONZ na rzecz Ofiar Tortur. Ma 38 lat, ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, i studia LLM (prawo konstytucyjne porównawcze) na Central European University w Budapeszcie. W latach 2004–2008 koordynował Program Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, od 2008 roku jest w Zarządzie tej fundacji. Od stycznia 2008 r. jest ekspertem Agencji Praw Podstawowych UE.

Podpisane pod tym wnioskiem organizacje działają na rzecz realizacji praw obywatelskich, takich, jak prawo do prywatności, informacji publicznej, wolności słowa, stowarzyszania się i pokojowego gromadzenia. Działamy na rzecz transparentności władzy, doskonalenia procesu stanowienia prawa, poszanowania praw człowieka przez biznes, ochrony praw mniejszości i przeciwdziałania dyskryminacji. Stoimy na straży interesu publicznego i praw każdej jednostki. Nie identyfikujemy się z żadnym ugrupowaniem politycznym.

Adam Bodnar od lat zaangażowany jest w ochronę praw i wolności jednostki. Cenimy jego wiedzę ekspercką, doświadczenie, niezależność, zdolności organizacyjne i umiejętność kierowania dużym zespołem ludzkim.
Adam Bodnar ma wizję zmiany funkcjonowania RPO (dostępna na stronie naszrzecznik.pl) , która, w naszej ocenie, wzmocni ochronę praw obywatelskich i sprawi, że urząd ten będzie reagował szybciej i skuteczniej.
Adam Bodnar gwarantuje dobrą współpracę urzędu z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, reagowanie na przejawy łamania obywatelskich praw bez partykularyzmu, z dbałością o dobro wspólne.
Jest to obywatelski kandydat na rzecznika praw obywateli.

Wybór RPO nie powinien być polityczny. Dlatego zwracamy się do wszystkich Posłanek i Posłów z prośbą o zgłoszenie i poparcie kandydatury dr Adama Bodnara na urząd RPO.

Łączymy wyrazy szacunku i składamy podpisy w imieniu wszystkich apelujących organizacji,


Lista wszystkich sygnatariuszy:
Centrum Praw Osób Niepełnosprawnych Federacja na Recz Kobiet i Planowania Rodziny
Fundacja "Przysiółek" (Boksze Stare)
Fundacja Akademia Zdrowego Życia (Bełchatów)
Fundacja ePaństwo
Fundacja Feminoteka
Fundacja Inna Przestrzeń
Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego
Fundacja Instytut Badań Polityczno-Prawnych
Fundacja Klamra
Fundacja Klinika Rządzenia
Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie
"Fundacja na Rzecz Prawnej Ochrony Zwierząt
i Kontroli Obywatelskiej "LEX NOVA"
Fundacja Nowoczesna Polska
Fundacja OPOR
Fundacja Panoptykon
Fundacja Pole Dialogu
Fundacja „Rodzić po Ludzku”
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Fundacja RÓWNOŚĆ.INFO
Fundacja Stańczyka (Kraków)
Fundacja Wolności (Lublin)
Fundacja Zielony Przylądek
Fundacji "Phan Bde"
Fundacji Dialog Pheniben
Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt IUS ANIMALIA
Fundacja na Rzecz Przeciwdziałania Marginalizacji Społecznej Pro Homini (Otwock)
Galicyjska Szkoła Zdrowia
Greenpeace
Grupa Zmiana (Radom)
InfoSkawina.pl
Lokalny Serwis Informacyjny Fajsławice 24
Ludowy Klub Sportowy Olimpia Nowogard
Miasto Obywatelskie Lubartów
NaszaKalwaria.pl
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
Pozarządowe Centrum Rozwoju Społecznego (Białogard)
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
Społeczna Inicjatywa Wyborcza Poznaniacy
Stowarzyszenie "Bodzęcin Razem"
Stowarzyszenie "Nasz Bocian"
Stowarzyszenie Dialog Społeczny
Stowarzyszenie Homo Faber
Stowarzyszenie Kostroma (Suwałki)
Stowarzyszenie Studentów Nauk Przyrodniczych
Szczecinianie Decydują
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej.


Śledź wydarzenie [link kieruje do wydarzenia na Facebooku] na Facebooku.Komentarze
Aby dodać komentarz pod własnym nazwiskiem musisz się zalogować, lub napisać pod tymczasowym nickiem (wymaga aktywacji)

Nick:Komentarz:
Brak komentarzy