Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2015

Bookmark and Share

Witamy w Lublinie 2 podsumowanie

AD (2015-06-29)

Projekt "Witamy w Lublinie 2" był działaniem skierowanym głównie do tych migrantów i migrantek, które w Lublinie są od niedawna i stawiają tu pierwsze kroki. Za cel postawiliśmy sobie pomóc tym osobom szybko i bezboleśnie odnaleźć się w mieście. Zachęcaliśmy do nauki Polski(ego), pokazywaliśmy i tłumaczyliśmy miasto, odpowiadaliśmy na pytania... Słowem, oprowadzaliśmy po domu.

Z drugiej strony adminiastacji, służbom mundurowym, a także środwisku akademickiemu zaproponowaliśmy szkolenia z praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji. Dużo na nich dyskutowaliśmy. Także o tym, czym jest a czym nie jest integracja. Obalaliśmy mity, przyglądaliśmy się stereotypom, definowaliśmy różne obszary życia, w których dość może do dyskryminacji. 


Mimo, że projekt za nami, nasza praca w tym obszarze się nie kończy. 
Czas jednak na małe podsumowanie.

"Witamy w Lublinie 2" trwał półtora roku (od stycznia 2014 do czerwca 2015); w tym czasie:

Zobacz także

Akcja Witamy w Lublinie (O nas)

Otwarcie Punktu Obsługi Cudzoziemców/ek (O nas)

Witamy w Lublinie 2 (Projekty)

Lista wyzwań. Na marginesie otwarcia Punktu Obsługi Cudzoziemców/ek w Lublinie (Warto poczytać)

Witamy w Lublinie 3 (Projekty)


Rozdaliśmy migrantom i migrantkom 2000 Kapowników kalendarzy-informatorów z niezniszczalną mapą Lublina.
Odbyliśmy 20 spacerów, 20 różnymi trasami po Lublinie, w których wzięło udział 455 cudzoziemców/ek.
Jesienią 2014 roku odbyliśmy 13 spotkań na uczelniach, na których informowaliśmy o Lublinie, zachęcaliśmy do wychodzenia i poznawania miasta. Wzieło w nich udział 674 studentów/ek z zagranicy.
Przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy 19 szkoleń z zakresu praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji z elementami wrażliwości kulturowej dla administracji publicznej i służb, w których wzięło udział 180 osób.
Bliźniacze szkolenia przygotowaliśmy dla środowiska akademickiego. Odbyło się 15 takich spotkań, a wzięło w nich udział 188 osób. W sumie przeszkoliliśmy 368 osób
Punkt Obsługi Cudzoziemców uruchomiony wspólnie z UM Lublin w Biurze Obsługi Mieszkańców na Wieniawskiej od października 2014 do czerwca 2015 obsłużył 898 osób.


Zestawienie działań podjętych w ramach projektu "Witamy w Lublinie"
Zestawienie pracy Punktu Obsługi CudzoziemcówPodziękowania:


Serdeczne podziękowania kierujemy do pani Moniki Artymiak, dyrektorki Biura Obsługi Mieszkańców przy ul. Wieniawskiej, za zaufanie i otwartość w tworzeniu Punktu Obsługi Cudzoziemców.

Dziękujemy także Annie Szadkowskiej-Ciężkiej oraz Wiktorii Gerun z Urzędu Miasta Lublin za wzmacnianie dialogu wokół tematyki studentów z zagranicy w Lublinie. Za każdy dobry i krytyczny głos. To dla nas ważne!

Dziękujemy pani Teresie Wąsikowskiej z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie za przygotowanie z nami szkoleń dla funkcjonariuszy i funkcjonariuszek Policji.

Dziękujemy panu Adamowi Palonce, dyrektorowi Biura Organizacji i Kadr Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz pani Dorocie Woźniak, inspektor wojewódzkiej w oddziale zarządzania zasobami ludzkimi za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń dla pracowników i pracownic Urzędu Wojwódzkiego. 

Dziękujemy pani rektor Julicie Agnieszce Rybczyńskiej z Wyższej Szkoły Przedsięborczości i Administracji za ogromne wsparcie, ispirację i fantastyczną współpracę.

Dziękujemy paniom Marii Mazur, Annie Wlazły i Katarzynie Zajączkowskiej z Wyższej Szkoły Przedsięborczości i Administracji za pomoc, wsparcie i cenne wskazówki przy realizacji całego przedsięwzięcia.

Dziękujemy pani Celinie Handzel, Lilii Kucheruk, Wiesławowi Sikorze, Małgorzacie Wojcieszak z Politechniki Lubelskiej za pomoc w przygotowaniu spotkań ze studentami i studentkami.

Dziękujemy paniom Katarzynie Stępień, Monice Walczak, Magdalenie Leszczyńskiej i Ewie Kuli z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego za pomoc w przygotowaniu spotkań ze studentami i studentkami.

Dziekujemy pani prof Zofii Kawczyńskiej-Butrym z Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej za cenne spotkania oraz pani Annie Dunin-Dudkowskiej z Centrum Języka i Kultury Polskiej UMCS za wieloletnią wspaniałą współpracę.

Dziękujemy panu Ryszardowi Straszyńskiemu z Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej za pomoc w przygotowaniu spotkań ze studentami i studentkami. Za dobre rady i wskazówki.

Dziękujemy pani dr Nadii Gergało-Dąbek, Alicji BorzęckiejMarcinowi Gołębiowskiemu z Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej za współpracę. 

Dziękujemy paniom Oldze SakaloshTetianie Falchuk z Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji za współpracę.

Dziękujemy panu Denisowi Miroshnikov z Wyższej Szkoła Społeczno Przyrodniczej im. Wincentego Pola za współpracę.

Dziękujemy dyrekcji Państwowego Muzeum na Majdanku, a także Marcie Grudzieńskiej z Państwowego Muzeum na Majdanku za oprowadzanie po obozie naszych grup. Marto, to było naprawdę wspaniałe!

Dziękujemy Cezaremu Hunkiewiczowi z Europejskiej Fundacji Kultury Miejskiej i Brain Damage Gallery za niezłą lekcję graffiti. 

Dziękujemy Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków, panu Hubertowi Mącikowi za niezwykły spacer po architekturze modernizmu. 

Dziękujemy Aleksandrowi Wiąckowi, oficerowi rewerowemu UM Lublin, a także firmie NextBike za pomoc w realizacji spaceru rowerowego.

Słowa podziekowań kierujemy także do instytucji kultury: Centrum Kultury w Lublinie, Warsztaty Kultury, Dom Słów, Brain Damage Gallery, Fundacji Sztukmistrze, Frutti di Mare za zaproszenie i podzielenie się swoimi doświadczeniami z naszymi grupami.