Strona główna > Projekty > Zrealizowane

Bookmark and Share

Show me your Lublin 2016

Anna Dąrowska (2016-06-15)

Cudzoziemcami żyjącymi w Lublinie zajmujemy się od ponad 7 lat. Do tej pory największą ich grupę stanowili studenci, nie zawsze zainteresowani Lublinem jako miejscem docelowym po studiach. Ostatnio obserwujemy, że zaczyna się to zmieniać - do miasta zaczęli przyjeżdżać dorośli migranci nie będący studentami, a planujący tu swoje życie, niejednokrotnie przybywający z całymi rodzinami. W obu przypadkach mamy do czynienia z ogromnym ludzkim potencjałem. Chcemy go wykorzystać!

Naszym zdaniem w opowieści o mieście brakuje migranckiej narracji, nie przetworzonej przez działaczy i animatorów z organizacji pomocowych.


Projekt zakłada stworzenie przez cudzoziemców filmu - remiksu opowiadającego o życiu migrantów w Lublinie. Film w pełni zrealizowany przez migrantów ma być przyczynkiem do dyskusji na temat postrzegania miasta przez migrantów - jak „czytają” przestrzeń fizyczną i symboliczną miasta i czy odnajdują w niej miejsce dla siebie. Drugą ważną ideą filmu będzie wydobycie z ukrycia migrantów- twórców, których talent, doświadczenie, umiejętności nie były dotąd wykorzystywane. Chcemy pokazać ludziom z kultury, że warto penetrować grupy migranckie, bo kryją się w nich często bardzo utalentowani ludzie. Nie mają oni jednak szansy, aby móc zaistnieć w artystycznym świecie w Polsce.

Drugim działaniem obok filmu będzie stworzenie spaceru audio po Lublinie. To cudzoziemcy zabiorą nas na spacer po swoim Lublinie, bazując na swoich doświadczeniach przestrzeni opowiedzą, jak oni widzą to miasto, które z miejsc są dla nich szczególnie ważne. Wygląda na to, że będzie to dobra alternatywa i nowy sposób spojrzenia na miasto.


Działania będą odbywały się od początku czerwca do października 2016.
Finał projektu zaplanowano na listopad 2016.

Projekt otrzymał dofinansowanie Urzędu Miasta Lublin w wysokości 20 000 zł.