Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2016

Bookmark and Share

Takiego Rzecznika Praw Obywatelskich potrzebujemy

Kinga Kulik (2016-08-23)

Niewiele ponad rok temu wraz z ponad 69 organizacjami pozarządowymi podpisałyśmy apel1 do parlamentarzystów i parlamentarzystek o wybór na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. W pierwszą rocznicę chcemy ocenić ten wybór z własnej perspektywy.

Przyczyny podpisania apelu
Znamy Adama Bodnara z jego działalności w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Stworzył i rozwijał w niej Program Spraw Precedensowych, gdzie podejmowano interwencje, przyczyniające się do zmian prawnych, ew. praktyki instytucji publicznych. Znając wieloletnie doświadczenie Bodnara, uznałyśmy, że właśnie takiej osoby potrzebujemy jako strażnika naszych praw. Wiemy, że zajmowanie się prawami człowieka wymaga nie tylko wiedzy i doświadczenia, ale pewnej wrażliwości społecznej i dostrzegania krzywdy czy niehumanitarnego traktowania bez względu na to, której jednostki czy grupy dotyczy. Do skutecznej obrony praw człowieka może przyczynić się tylko osoba, która sama przestrzega standardów w życiu publicznym i prywatnie kieruje się wartościami takimi jak: poszanowanie godności drugiego człowieka, otwartość na potrzeby innych, uczciwość i odwaga. Mimo że nie zawsze zgadzamy się z decyzjami obecnego RPO, bez wątpienia te właśnie cechy posiada.Odpowiedzi na wnioski Homo Faber
W imieniu HF złożyłyśmy wnioski o interwencję w dwóch sprawach: eksmisji zleconych w Lublinie w ub. roku oraz braku dostępu do warsztatów terapii zajęciowych dla osób z autyzmem. W pierwszym przypadku Rzecznik zwrócił się o wyjaśnienia, jednak nie skierował pisma sygnalizacyjnego do Prezydenta Miasta Lublin. Sprawę opisujemy na naszej stronie (link do tekstu - http://hf.org.pl/antydyskryminacja/majatek/aktualnosci/367,rzecznik-praw-obywatelskich-po-stronie-lokatorow-i-lokatorek.html). W drugiej sytuacji RPO także poprosił o odpowiedź właściwe instytucje, jednak problem konkretnej rodziny nie został rozwiązany. Oczywiście nie oznacza to, że nie warto szukać u RPO wsparcia, jednak efekty mogą być różne. Nie zależy to tylko od dobrej woli, ale i zakresu kompetencji, jakie ma. A te są ograniczone.

Gdy zgłaszają się do nas osoby potrzebujące wsparcia, zawsze prosimy o skierowanie sprawy także do Rzecznika. Dzięki temu nie można uznać, że problemu nie ma, skoro pojawiają się zgłoszenia. Na trzy takie wnioski od naszych klientek, RPO podjął tylko jedną w ograniczonym zakresie. Tę sprawę także opisujemy na naszej stronie - http://hf.org.pl/antydyskryminacja/plec/w-praktyce/368,kwestia-przemocy-sprawa-prywatna.html.
Zobacz także

Adam Bodnar na Rzecznika Praw Obywatelskich (Aktualności)

List otwarty w obronie Rzecznika Praw Obywatelskich (Aktualności)Sprawdzam

Podpisując apel rok temu obawiałyśmy się, że przyczynimy się do oskarżania RPO o stronniczość, jeżeli wesprze nasze interwencje. Nie na wszystkie złożone przez Homo Faber wnioski uzyskałyśmy odpowiedź, jakiej oczekiwałyśmy. Uważamy, że nie jest zadaniem RPO bezrefleksyjne podejmowanie wszystkich kierowanych do niego spraw, ale uważna analiza i działanie zgodne z kompetencjami oraz przy zachowaniu powagi i autorytetu urzędu. Gdy dostrzeżemy, że w swoich działaniach RPO narusza jakąkolwiek ze wspomnianych zasad lub wartości, wyrazimy swój sprzeciw. W tym również postrzegamy swoją rolę.

Niedługo każdy i każda z nas będzie mogła sprawdzić skuteczność działań Rzecznika.2 W dniach 13-17 września odwiedzi on województwo lubelskie, żeby spotkać się z mieszkańcami i mieszkankami oraz wysłuchać, z jakimi problemami się borykają. Jest to szansa na przekazanie konkretnych spraw i pilnowania, w jaki sposób zostały rozwiązane.


1 link do tekstu - http://hf.org.pl/ao/index.php?id=2072
2
link do tekstu - https://www.rpo.gov.pl/pl/content/spotkania-regionalne-adama-bodnara-w-wojew%C3%B3dztwie-lubelskim

Komentarze
Aby dodać komentarz pod własnym nazwiskiem musisz się zalogować, lub napisać pod tymczasowym nickiem (wymaga aktywacji)

Nick:Komentarz:
Brak komentarzy