Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2016

Bookmark and Share

Ważna jubilatka

Kinga Kulik (2016-09-06)

Dokładnie 15 lat temu w Polsce Sejm uchwalił ustawę o dostępie do informacji publicznej, potwierdzając, że mamy prawo wiedzieć, co robią organy władzy publicznej, spółki komunlane i państwowe, prawnicze samorządy zawodowe czy szkoły. Piszemy o tym, bo wolność informacji jest prawem człowieka. W życiu prywatnym i jako organizacja korzystamy z niej na co dzień.

Strzał w 10kę!
Działanie na rzecz ochrony praw człowieka to nasza misja. Wszystkie działania, jakie podejmujemy wynikają z przekonania, że prawo do życia, wolność wyznania, zakaz tortur, wolność zgromadzeń, zakaz dyskryminacji czy prawo do sądu przysługują każdemu człowiekowi, o czym staramy się mówić i pisać. Nakręciliśmy o tym nawet krótki film (link do filmu on line - https://www.youtube.com/watch?v=nFCIf0J7AKc. Wolność informacji jest jednym z tych praw.

"Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe."

art. 10 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

Jak jawność nam sprzyja
Zobacz także

Wystąpienie w sprawie eksmisji w Lublinie (O nas)

Monitoring jawności posiedzeń i przejrzystości prac Rady Miasta Lublin oraz komisji (O nas)

Kurs działań strażniczych „Na Straży” (Aktualności)

Monitoring funcjonowania cudzoziemców w Lublinie w sferze publicznej (Projekty)

STRAŻNICTWO profesjonalnie i trwale w interesie publicznym (Projekty)

Antydyskryminacja (Programy)

Punkt Wsparcia Antydyskryminacyjnego (Projekty)


W 2001 roku w Polsce zaczęła obowiązywać ustawa o dostępie do informacji publicznej. O tym jak wyglądało jej uchwalenie, możecie przeczytać w artykułach Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska i sięgnąć do źródeł (link do artykułu - http://siecobywatelska.pl/wszystkiego-najlepszego-ustawo/). Nasze zainteresowanie dostępem do informacji zaczęło się kilka lat temu, kiedy ukończyłyśmy kurs Na straży1 – w dużej mierze poświęcony temu tematowi i wtedy doceniłyśmy jej szczególne znaczenie. Założyłyśmy Biuletyn Informacji Publicznej, w którym informujemy o tym, jak wydajemy publiczne pieniądze i jakie działania prowadzimy.2 Bez dostępu do informacji nie byłybyśmy w stanie gromadzić wiedzy i rzetelnych informacji o stanie przestrzegania praw w Lublinie. W 2010 roku rozpoczęłyśmy monitoring urzędów w zakresie obsługi cudzoziemców i cudzoziemek.3 Dwa lata później sprawdzałyśmy jak wygląda praca lubelskich radnych.4 Od niespełna dwóch lat wspieramy osoby doświadczające dyskryminacji.5 Sprawy, z którymi się zgłaszają, ukierunkowują nasze zainteresowanie, jak działa system w tych obszarach. Pytałyśmy m.in.:
  • lubelskie sądy o wyroki, jakie zapadły w sprawach o znęcanie się,
  • wniokowałyśmy do warsztatów terapii zajęciowej o zamieszczenie regulaminu, na stronie internetowej, dzięki czemu osoby zainteresowane mogły sprawdzać warunki korzystania z ich usług,
  • lubelskie urzędy o nagrody przyznawane za szczególne osiągnięcia w pracy,
  • urząd miasta o eksmisje przeprowadzone przez prywatną firme w ubiegłym roku,
  • policję i prokuraturę o postępowanie w sprawie o przestępstwo motywowane uprzedzeniami.
Pojawiamy się także na roprawach sądowych, sesjach i komisjach Rady Miasta Lublin oraz rad dzielnic. Dzwonimy do urzędów, pytając o terminy spotkań, podejmowane działania, nazwiska urzędników i urzędniczek zajmujących się konkretnymi sprawami. Nie ma (a przynajmniej nie powinien) mieć znaczenia fakt, że pytamy jako organizacja. Każdy i każda z nas ma do tego prawo. Możemy pytać mailowo, telefonicznie, osobiście, pisemnie. Możemy pytać o wszystko, co wiąże się z pieniędzmi publicznymi lub działalnością organów władzy publicznej. Na stronie urzędu miasta możecie sprawdzić o co pytają mieszkańcy i mieszkanki Lublina.6 Z realizacją tego prawa bywa różnie.7 Mamy nadzieję, że większe zainteresowanie sprawami publicznymi ze strony nas wszystkich w połączeniu z konsekwentnym egzekwowaniem swoich praw, spełni przede wszystkim założenia Konwencji ochronie o praw człowieka  i podstawowych wolności, a także ustawy, której 15. urodziny dzisiaj obchodzimy.


1 link do strony z kursem Na Straży - http://kursy.watchdogportal.pl/
2 link do Biuletynu Informacji Publicznej Homo Faber - http://hf.org.pl/bip/
3 link do podstrony projektu - http://hf.org.pl/ao/index.php?id=1663
4 link do podstrony projektu -  http://hf.org.pl/ao/index.php?id=1808
5 link do portalu antydyskryminacyjnego - http://hf.org.pl/antydyskryminacja/
6 link do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin - http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=223964
7 link do artykułu na portalu ngo.pl - http://lublin.ngo.pl/wiadomosc/1902649.html

* Fotografia przy artykule: Sieć Obywatelska Watchdog Polska, licencja CC BY-SA 4.0Komentarze
Aby dodać komentarz pod własnym nazwiskiem musisz się zalogować, lub napisać pod tymczasowym nickiem (wymaga aktywacji)

Nick:Komentarz:
Brak komentarzy