Strona główna > Projekty > Projekty

Bookmark and Share

Demakijaż - Festiwal Kina Kobiet

HF

Po co defi­­niować kobie­­cość, skoro można po prostu pokazać kobiety? Grube, chude, smutne, wesołe, z maki­­jażem i bez, na szpi­l­kach i w tram­p­kach, w hidżabie i w bikini. Dokładnie takie, jakie spoty­­kacie na co dzień i takie, których nie mieli­­­ście okazji jeszcze poznać.


Orga­­ni­­zu­­jemy festiwal kina kobiet. Zoba­­czycie na nim filmy fabu­­larne i doku­­me­n­talne z całego świata, a w nich talent, siłę i dete­r­mi­­nację kobiet po obu stro­­nach kamery.


IDEA

“Dema­­ki­­jaż” zmywa sztuczne obrazy kobiet, które widzimy w prasie, rekla­­mach, seria­­lach i filmach. To jedno­­wy­­mia­­rowy wizerunek, niepełny i daleki od rzeczy­­wi­­stości. Wystarczy, że wyjdziesz z domu na imprezę, spotkasz się z przy­­ja­­ció­ł­kami czy zjesz obiad u babci. Dostrze­­żesz wtedy o wiele bogatszy i bardziej zróż­ni­­co­­wany obraz kobie­­cości. To jeszcze nie wszystko! Co z kobie­­tami, które żyją w innych częściach świata, mają różne doświa­d­czenia, świa­­to­­po­­glądy czy wyznania? Będzie świetnie zoba­­czyć tę różno­­ro­d­ność w kinie.


Wywiad z nami w "Wysokich Obsacach"
- Jak zorganizować feministyczny festiwal filmowy w jednym z najbardziej konserwatywnych miast Polski i porwać za sobą tłumy? PRZECZYTAJ TUTAJEdycje

2016  |  2017  |  2018 |  2019