Strona główna > Projekty > Projekty

Bookmark and Share

Polacy - Ukraińcy. Witamy w Lublinie

Anna Dąbrowska (2018-05-07)

Wciąż uważamy, że wiedza jest ważną częścią budowania dialogu — bez niej skazani jesteśmy na mity i stereotypy, a w efekcie na pozorne poznanie. Widząc jednoczesnie, jak strasznie jest ostatnio w polsko-ukraińskich relacjach, postanowiliśmyjakoś temu przeciwdziałać. "Polacy, Ukraińcy. Witamy w Lublinie” to projekt

Przede wszystkim planujemy publikację dotyczącą trudnych zagadnień w dialogu z naszymi sąsiadami - zarówno mniejszością ukraińską jak i migrantami z Ukrainy.
Dwukolorowa. Dwujęzyczna polsko- ukraińska. 

Poza tym zaplanowaliśmy:
  • Spotkania dla studentów o Lublinie - spotkania informujące o mieście, jego historii, najważniejszych postaciach, miejscach, wydarzeniach, kulturze polskiej, a także prezentujące najważniejsze inicjatywy lokalne - społeczne, kulturalne. W praktyczny sposób przybliżające nowo przybyłym do miasta studentom (polskim i zagranicznym) wszystkie aspekty związane z życiem w Lublinie, w tym kwestie związane z mieszkaniem w Lublinie (pesel, meldunek itp.), zdrowiem, bezpieczeństwem, komunikacją, pracą.

     
  • Spotkanie integracyjne.
    Wzorem lat ubiegłych chcemy spotkać się w międzynarodowym gronie nowych mieszkańców Lublina, w tym studentów, 11 listopada, w Święto Niepodległości, aby wspólnie świętować ten ważny dzień. Podczas spotkania zaprezentujemy film "Show me your Lublin" - wokół migranckich opowieści o mieście, zaprezentujemy publikację "O Polakach i Ukraińcach", zaprosimy do wspólnej rozmowy na temat Polski i Lublina.Dlaczego?
W Lublinie z roku na rok studiuje coraz więcej cudzoziemców. Zdecydowaną większość z nich stanowią osoby z Ukrainy. Powszechna teza o bliskości kulturowej sprawia, że większość działań integracyjnych wyklucza tą grupę - przez znajomość języka polskiego oraz dość szybkie dostosowywanie się do realiów życia w Polsce, w Lublinie są niewidoczni dla programów integracyjnych, które chętnie skupiają się na grupach cudzoziemców dalekich kulturowo i językowo. Podobieństwa jednak między Polakami a Ukraińcami są iluzoryczne, często zbudowane na nieprawdziwych informacjach i niezgodnych z prawdą analogiach. Jednocześnie dyskurs polityczny, jednoznacznie negatywny wobec migrantów z Ukrainy przenosi się na nienawistne zachowania w przestrzeni międzyludzkiej. Objawia się to niechęcią, nienawiścią a w skrajnych wypadkach przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami. Stąd też pomysł, aby niniejszym projektem objąć młodych, studiujących w Lublinie, często razem Polaków i Ukraińców., dając obu tym grupom szanse na wzajemne poznanie się i zintegrowanie. Naszym zdaniem integracja bez wiedzy o sobie wzajemnie nie ma szansy powodzenia.
Projekt "Polacy - Ukraińcy. Witamy w Lublinie" jest finansowany ze środków Urzędu Miasta Lublin. Wysokość dotacji: 15 000 zł.