Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2009

Bookmark and Share

List do Prezydenta Adama Wasilewskiego

Piotr Choroś (2009-03-17)

16 marca Towarzystwo dla Natury i Człowieka, Stowarzyszenie Homo Faber oraz Ruch Ekologiczny im Św. Franciszka z Asyżu wystosowało pismo do Prezydenta Miasta Lublin Adama Wasilewskiego. Dotyczy ono wątpliwości jakie budzi otwarty konkurs ofert, na działania ekologiczne ogłoszony przez Miasto Lublin. Znajduje się on poniżej i zachęcam do jego lektury.
Jednocześnie dziękujemy mediom lubelskim za zainteresowanie. Obok zamieszczamy artykuły.

Zamieszczam także e-mail jaki otrzymaliśmy od rzeczniczki prezydenta Adama Wasilewskiego, Iwony Blajerskiej:
Witam Państwa, w imieniu pana prezydenta Adama Wasilewskiego naprawdę dziękuję Państwu za waszą uważność w wychwyceniu tej konkretnej patologii.
Prezydent w dzisiejszym komentarzu na łamach GW wyraził swoją opinię w tej kwestii, jednocześnie podjęte zostaną konkretne działania,które skutecznie ukrócą takie "pomyłki".
Z serdecznymi pozdrowieniami.
Iwona Blajerska


Zobacz także

Media o "otwartym" konkursie ofert (O nas)


Sz. P. Adam Wasilewski

Prezydent Miasta Lublin

Lublin 2009.03.16


Szanowny Panie Prezydencie

W dniu 9.03.2009 w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin umieszczone zostało ogłoszenie o „otwartym konkursie ofert na realizację zadań w sferze edukacji ekologicznej”. (http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=69471)

Niestety, pomimo umieszczenia w tytule sformułowania „otwarty konkurs” z treści ogłoszenia wynika, że jest to konkurs zamknięty, w dodatku dostępny tylko dla jednej organizacji:

Gmina Lublin reprezentowana przez Prezydenta Miasta Lublin (...) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w sferze edukacji ekologicznej ”Wydanie czterech numerów kwartalnika „Zielony Biuletyn”.

Wydawcą kwartalnika „Zielony Biuletyn” jest Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Lublinie, w związku z tym żaden innym podmiot, który wydaje, lub chciałby wydawać w Lublinie czasopismo ekologiczne nie ma możliwości udziału w konkursie.

W naszej opinii stoi to w sprzeczności z Art. 5.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Mówi on , że „współpraca odbywa się na zasadach: (...) uczciwej konkurencji i jawności”.

Nie mielibyśmy takich wątpliwości, jeśli Urząd Miasta byłby wydawcą czasopisma pod tytułem „Zielony Biuletyn” i posiadał prawa do tego tytułu. Wtedy jednak konkurs powinien dotyczyć „powierzenia” a nie „wsparcia”.

Prosimy również o odpowiedź na pytanie, czy ogłoszony w bieżącym roku konkurs jest pierwszym otwartym konkursem ofert który przeprowadzono od wejścia w życie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2004 roku?

Z treści ogłoszenia wynika, że nie, gdyż „w roku 2006, 2007, 2008 na te zadania były przeznaczone środki finansowe w wysokości 12 000 zł”. Tymczasem w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta nie ukazywały się żadne informacje na temat tych konkursów.

Art 13. ustawy mówi, że ogłoszenie o konkursie powinno być umieszczone w dzienniku o zasięgu lokalnym oraz w BIP. Wskazane jest także, że może to nastąpić „w inny sposób zapewniający dostęp podmiotów zainteresowanych do informacji, w szczególności poprzez wykorzystanie sieci teleinformatycznej”. Urząd Miasta stworzył na swojej stronie specjalny dział poświęcony współpracy z organizacjami pozarządowymi, gdzie w odpowiedniej zakładce umieszczane są informacje o wszystkich pozostałych ogłaszanych przez UML konkursach oraz ich wynikach. Tam również nie znalazły się żadne informacje o tym, ani o i wcześniejszych konkursach Wydziału Ochrony Środowiska. Dlaczego konkursy dotyczące edukacji ekologicznej traktowane są inaczej?

Będziemy wdzięczni za wyjaśnienie naszych wątpliwości i poinformowanie o podjętych krokach.

Z poważaniem,

Krzysztof Gorczyca

Towarzystwo dla Natury i Człowieka

oikos@eko.lublin.pl

Piotr Choroś

Stowarzyszenie „Homo Faber”

info@hf.org.pl

Wioletta Wawer

Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu- Lubelski Krąg

refa.lublin@franciszkanie.pl


Do wiadomości

-Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Polityki Społecznej;

-Rada Działalności Pożytku Publicznego;

- media lubelskie;