Strona główna > Projekty > Zrealizowane

Bookmark and Share

Polsko - holenderska wymiana młodzieży

HF (2009-05-04)

Warsztaty integracyjne
Fot. Ewa Zielińska
Więcej fotek w galerii
Celem projektu było przybliżenie młodzieży wydarzeń związanych z ludobójstwem, wpajanie zasad tolerancji i szacunku wobec ludzi zdających sobie sprawę z tego jak niebezpieczny może być rasizm i antysemityzm oraz uczczenie śmierci zamordowanych. Ponadto, naszym celem było uzmysłowienie młodzieży roli jaką w owych zbrodniach odgrywały techniki propagandy i manipulacji.

Uczestnicy biorący udział w realizacji tego projektu to siedemnasto – osiemnastoletni uczniowie szkół średnich z Polski i Holandii. Obydwa państwa były reprezentowane przez siedemnastu uczniów. Projekt był realizowany w języku angielskim. W maju 2009 uczniowie spotykali się przez tydzień na zajęciach poświęconych głównie Zagładzie żydów europejskich ze szczególnym zwróceniem uwagi na historię lubelskich Żydów.
Uczniowie mieszkali u polskich rodzin w Lublinie.

Pierwszym krokiem w realizacji tego projektu było zapoznanie uczniów z faktami i wydarzeniami związanymi z ludobójstwem poprzez filmy ( np.: film dokumentalny wyprodukowany przez BBC: ,,Pięć Kroków do Tyrani’’), wykłady, inne pomoce naukowe a także strony internetowe ( Państwowe Muzeum na Majdanku oraz Muzeum Miejsca Pamięci w Bełżcu) Na sam koniec zadaniem uczniów była praca zbiorowa mająca na celu wykonanie określonego tematu w oparciu o zeznania naocznych świadków (z różnych regionów, jeśli jest to możliwe). Każda grupa - dwu lub czteroosobowa - była zróżnicowana pod względem narodowościowym.

Zadaniem uczniów było przygotowanie prezentacji na wcześniej wybrane tematy, które przedstawione zostały szerszej publiczności – dla kolegów i koleżanek ze szkoły.

Szczególną część projektu stanowiła dobrowolna pomoc uczniów w Państwowym Muzeum na Majdanku, której celem było wyczyszczenie i odnowienie umywalek należących do więźniów.

Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie Homo Faber oraz I LO im. S. Staszica w Lublinie przy współpracy z Lubelskim Stowarzyszeniem "Studnia Pamięci". 

W październiku 2009 roku młodzież z Lublina spędziła tydzień w holenderskim mieście Terneuzen. Podczas wizyty młodzież pogłębiała swoją wiedzę na temat wybranych ludobójstw dokonanych na świecie w XX wieku. W trakcie projektu uczestnicy z Polski mogli także poznać kulturę holenderską oraz zobaczyć wiele ciekawych miejsc w okolicach miasta Terneuzen.


Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu "Młodzież w działaniu".


 Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Ten materiał odzwierciedla jedynie stanowisko jego autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w nim informacji.