Strona główna > Projekty > Projekty

Bookmark and Share

BibliotekaPoniżej przedstawiamy spis dostępnych publikacji. Jeśli coś wybierzesz, napisz nam maila, a my sprawdzimy czy dany tytuł jest aktualnie dostepny. Oczywiście musisz zgodzić się na przyjęte przez nas zasady wypożyczania.

Kontakt do nas: info@hf.org.pl


Zasady wypożyczania:


1. Aby wypożyczyć książkę, należy zwrócić się do jednej z osób pracujących w Homo Faber.

2. Nie pożyczamy książek na dłużej niż na miesiąc, choć im krócej tym lepiej.

3. Nie pożyczamy więcej niż 2 książki jednocześnie.

4. Wypożyczając książkę należy wpisać się do zeszytu bibliotecznego podając: datę wypożyczenia, swoje dane kontaktowe (w tym telefon do kontaktu), tytuł książki, jej sygnaturę oraz należy się podpisać.

5. Oddając książkę należy zgłosić to jednej z osób pracujących w Homo Faber i wpisać się do zeszytu bibliotecznego
(data oddania i podpis) - warto o tym pamiętać, by nie być nękanym z powodu rzekomego nieoddania książki.

 Mediacje I Lublin | Historia, polityka | Prawa człowieka | Nauki społeczne | Kultura | Poezja i proza | Inne | UEMediacje

G

Gmurzyńska E., Morek R. (red.) mediacje. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2018, HF/0977/M

M
Moore Christopher W., Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016, HF/0978/M

Lublin

A

Alma Mater nr 3/44, lipiec - październik 2002, HF/0401/L

"Akcent" nr 1(115) 2009, Lublin 2009, HF/0530/L

"Akcent” nr 3(93) 2003, Literatura i sztuka. Unicestwiony świat. Singerowie, Biłgoraj, tematy żydowskie, HF/0192/L

H

Hartwig J., Zaułek Hartwigów, Lublin 2006, HF/0188/L


L

Lublin. European Capital of Culture 2016. The Application, HF/0556/L, HF/0723/L

Lublin 2016. Europejska Stolica Kultury (folder, wersja ang.), HF/0552/L


M

Międzynarodowy festiwal Śladami Singera. Dokumentacja 12-24.07.2011, HF/0773/L


N

Nadbużańskie historie, HF, 2012, HF/0959/L, HF/0960/L

P

Pietrasiewicz T., Historie z Bramy. Ariav Nimrod, HF/0199/L

Pietrasiewicz T., Kręgi Pamięci, HF/0200/L

Polakowski A., Pożegnanie Taboru 1967, Lublin 2007, HF/0496/L

Pora na nas. Na pamiątkę spotkań i marszów, HF/0201/L, HF/0202/L


R

Amnesty International. Raport roczny 2004, Warszawa 2004, HF/0727/PC

Region lubelski. Wyprawy do krainy wrażeń, HF/0328/L


S

Scriptores nr 1/2003 (27). Lublin, Lublin 2003, HF/0203/L

Scriptores nr 2/2003 (28). Ścieżkami pamięci, HF/0204/L, HF/0294/L

Scriptores Scholarium. Filozofia w szkole nr 3 / 4, Lublin 1994, HF/0293/L

Scriptores nr 31. Tom II. Czechowicz. W poszukiwaniu ukrytego miasta, Lublin 2007, HF/0206/L

Scriptores nr 32. Tom III. Czechowicz. W poszukiwaniu ukrytego miasta, Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN, Lublin 2008, HF/0207/L, HF/0841/L

Scriptores nr 29. Rozmowy o kulturze przestrzeni, HF/0296/L, HF/0208/L

Scriptores nr 30, Czechowicz - w poszukiwaniu ukrytego miasta, Lublin 2008, HF/0856/L

Scriptores nr 34, Lublin 2013, HF/0938/L

Scriptores nr. 35. Łobodowski, Lublin 2009, HF/0497/L

Scriptores nr 36. Lublin. Drogi do wolności, Lublin 2009, HF/0209/L

Scriptores nr 37. Panas Lublin jest Księgą, Lublin 2009. HF/0493/L

Scriptores nr 33. Panas - Lublin jest księgą. Panasa opowiadanie o Lublinie, Lublin 2008, HF/0517/L

Ś

Śladami Unii Lubelskiej. Spacer po dawnym Lublinie, Lublin 2010, HF/0793/L

Światła w ciemności. Sprawiedliwi wśród narodów świata. Relacje, Lublin 2008, HF/0115/L

T

Taka Gmina. Gazeta lokalna gminy Niemce nr 1/78/2009, HF/0327/L

Trafficking in persons report, 2013, HF/0975/PC

Z

Zięba J., Rozmowy o Józefie Czechowiczu, Lublin 2006, HF/0212/L

Historia, polityka

13.12 Rówieśnicy, Lublin 2006, HF/0118/HP, HF/0689/HP, HF/0690/HP

11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, [red.:] Warzecha J., Warszawa 2008, HF/0287/HP

A

Adamski J., Oddalonym lecz bliskim sercu, Moje wspomnienia z lat 1979 – 2005, Lublin 2005, HF/0091/HP

An arduous road, [red.:] J. Shendar, Tel Aviv 2006, HF/0288/HP

Asipienka L., Kwiakowska K., Kastusiowy Pamiętnik. Historie białoruskich studentów Programu im. Konstantego Kalinowskiego, Studium Europy Wschodniej, Warszawa 2008, HF/0399/H

B

Bikont A., Bikont P., Cesarski W., Małe vademecum PRL – u z wycinków gazet podziemnych w formie kalendarza robotniczego na rok 1990, Warszawa 1990, HF/0092/HP

Borzymińska Z., Świderska E.; Żbikowski A., Dzieje Żydów w Polsce 1918 – 1939. Wybór tekstów źródłowych, Warszawa 1993, HF/0093/HP

Brzozowski S., Mocarz, Warszawa 2008, HF/0102/HP

Bialowitz P., Bunt w Sobiborze. Opowieść o przetrwaniu w Polsce okupowanej przez Niemców (tekst roboczy - przed redakcją naukową do wewnętrznych celów wydawnictwa). HF/0214/PP


D

Dziennik pokładowy wagon.lublin.pl, HF/0120/H, HF/0121/HP

F

Fischer S., In Anne Franks Haus. Eine bebilderte Reise durch Annes Welt, Frankfurt nad Menem 2004, HF/0298/HP

G

Gawron M., Kaczorowska I., Panorama ruchów społecznych w Polsce, Warszawa 2002, HF/0094/HP

Godni synowie naszej Ojczyzny część I, [red.:] J. Chodorska, Warszawa 2002, HF/0096/H, HF/0097/HP

Górska R., W cieniu ośmioramiennego krzyża, Chełm 2007, HF/0329/HP, HF/0341/HP

Gramberger M., Obywatele jako partnerzy. Podręcznik OECD na temat informowania, konsultacji i udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji politycznych, Paryż 2001, HF/0647/HP

H

Horbaczewski R., W blasku świec. Opowieści tyszowickie, Lublin 2005, HF/0321/HP

I

Iwaneczko D., Opór społeczny a władza w Polsce Południowo – Wschodniej, Warszawa 2005, HF/0099/HP, HF/0100/HP

J

Jaka Polska? Czyja Polska? Diagnozy i dyskusje, [red.:] P. Kosiewski ., Warszawa 2006, HF/0101/HP

K

Kapa - Cichocka M., Madoń - Mitzner K., Od Kreuz do Krzyża:losy niemieckich i polskich mieszkańców miasta w XX wieku, Warszawa 2009, HF/0747/HP

Komitety dla niepodległej 1914-1989, Warszawa 2014, HF/1101/HP

Koło Historii nr 5, Lublin 2000, HF/0603/HP

Koło Historii nr 7, Lublin 2003, HF/0600/HP

Krakowski szlak kobiet. Przewodniczka po Krakowie emancypantek. Tom II, [red.:] E. Furgał, HF/0625/HP

Przewodniczka po Krakowie emancypantek. Mapa, Kraków 2010, HF/0626/HP, HF/0627/HP, HF/0628/HP, HF/0629/HP

Krytyka polityczna. Raport z działań 2007, HF/0104/HP, HF/0105/HP

Krytyki Politycznej przewodnik Lewicy. Idee, daty i fakty, pytania i odpowiedzi, Warszawa 2007, HF/0106/HP

Księga ogniw. Mapy pamięci, Olsztyn 2009, HF/0760/HP


L

Lesko. Szlak chasydzki, Warszawa 2008, HF/0350/HP, HF/0823/HP

M

Miasto na szklanych negatywach. Warszawa 1916 w fotografiach Willy'ego Romera, Warszawa 2009, HF/0109/HP

Miesiące nr 2-3'81, HF/0110/HP


Migała P., Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989 – 1995, Kraków 1997, HF/0863/HP

My naród... We the people... 90 lat stosunków dyplomatycznych między Polską a USA, Warszawa 2009, HF/0492/HP

N

Nimrod A., Stories from the gate, HF/0475/HP

Nowak T., Zanim powstała solidarność, Lublin 2005, HF/0343/HP

O

Opornik. Gazeta polska nr. 0, marzec 2005, HF//1083/HP

P

Państwo a trzeci sektor, Instytut spraw publicznych, [red:] M. Rymsza, G. Makowski, M. Dudkiewicz, Warszawa 2007, HF/0513/HP

Polacy ratujący żydów w czasie zagłady, Łódź 2009, HF/0464/HP

Polkowski T., Pawelec K., Klauzińska K., Strażnicy Pamięci, Zduńska Wola 2008, HF/0112/HP

Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Warszawa 2009, HF/0512/HP

Polska w stosunkach międzynarodowych, [red.:] S. Bieleń, Warszawa 2007, HF/0113/HP

Pronobis W., Polska i świat w XX wieku, Warszawa 1992, HF/0389/HP

Przegląd polityczny nr 95 2009, Gdańsk, HF/0347/HP

Przywróćmy pamięć. Materiały edukacyjne (zestaw 1), HF/0251/HP

Przywróćmy pamięć. Materiały edukacyjne (zestaw 2), HF/0252/HP

Przywróćmy pamięć. Materiały edukacyjne (zestaw4), HF/0254/HP

Przywróćmy pamięć. Materiały edukacyjne (zestaw5), HF/0255/HP

Q

Quigley N.Ch., Władza, Warszawa 1993, HF/0368/HP

S

Sny o Europie, [red.:] O. Hnatiuk, Kraków 2005, HF/0535/HP, HF/0715/HP

Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939-1947, Warszawa 2002, HF/0544/HP

Studia z dziejów Grabowca, [red.:] K. Spaleniec, Lublin-Grabowiec 2003, HF/0631/HP

Studia z dziejów Kocka tom II, [red.:] J. Pożarowszczyk, Lublin 2009, HF/0509/HP, HF/0976/HP

Szczygło R., Studia z dziejów Kocka tom I, Lublin 2003, HF/0508/HP, HF/0789/HP

Szuchta R., Trojański P., Zrozumieć Holokaust. Książka pomocnicza do nauczania o zagładzie Żydów, Warszawa 2012, HF/0946/HP

Ś

Światła w ciemności. Sprawiedliwi wśród narodów świata, HF/0488/HP, HF/0478/HP

T

To bear witness. Holocaust remembrance at Yad Vashem, [red.:] B. Gutterman, A. Shalev, Jeruzalem 2005, HF/0297/HP

W

Wahl J., Robert Schuman. Ojciec Europy, HF/0371/HP

Why Should We Teach About the Holocaust?, Kraków 2005, HF/1091/HP

Włodawa. Miasto i region na przełomie XX/XXI wieku, HF/1049/HP

Wszystko co Polskę stanowi, [red.:] Omiotek A., Lublin 2006, HF/0289/HP

Z

Zięba J., Miasto ocalenia. Chełm 2005, HF/0319/HP

Ż

Żmuda A., Dowcipy z PRL – u, HF/0117/HP

Prawa człowieka

“...głuchy drwiący śmiech pokoleń”? Współczesna szkoła wobec faszyzmu, Warszawa 2019, HF/1068/PC

A

Abramowicz M., Bratkiewicz A., Jestem gejem, jestem lesbijką. Komu mogę o tym powiedzieć? Materiały szkoleniowe, Warszawa 2005, HF/0380/PC, HF/0231/PC

A Handbook of Dialogue. Trust and Indetity, HF/0086/PC

Album praw człowieka Rady Europy, HF/0002/PC

Amnesty International report 2012. The state of the world's human rights, Londyn 2011, HF/0895/PC

Amnesty International Report 2003, United Kingdom 2003, HF/0004/PC, HF/0005/PC

Amnesty International Report 2002, United Kingdom 2002, HF/0006/PC, HF/0726/PC

Amnesty International Raport roczny 2002, HF/0726/PC

Amnesty International Report 2001, United Kingdom 2001, HF/0007/PC, HF/0008/PC

Amnesty International Report 1998, United Kingdom 1998, HF/0009/PC

Amnesty International Report 1997, United Kingdom 1997, HF/0010/PC

Annual Report 2004, European Commission, HF/0014/PC

Antosz P., Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia. Raport sondażowych, HF/1012/PC

Antysemityzm - ciągłe zmaganie? Materiały edukacyjne na temat historii Żydów i antysemityzmu w Europie po 1945r., HF/1041/PC

Antysemityzm - stare i nowe uprzedzenia. Poradnik metodyczny dla nauczyciela, HF/1047/PC

A report on the condition of NGOs and Independent Culture in Belarus, Lublin 2011, HF/0477/PC

B

Balsamska J., Beźnic S., Dziwisz M., Dziwisz P., Zając H., Zawiła M., Pomiędzy Tolerancją a dyskryminacją, Kraków 2012, HF/1016/PC

Bareja-Starzyńska A., Czopek K., Endelking A., Kremplewski A., Tybet. Stare duchy, nowe duchy, Warszawa 2000, HF/0861/PC

Bauman Z., Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, Kraków 2006, HF/0015/PC

Barwy inegracji. Pakiet metodyczny do prowadzenia zajęć z edukacji międzykulturowej, HF/1084/PC

Bulandra A., Kościółek J., Przeciwdziałanie mowie nienawiści. Podręcznik dla środowiska politycznego, Kraków 2016, HF/1105/PC

Bezprawie. Przemoc. Bezkarność. Federacja Rosyjska wraz z republiką Czeczenii w dokumentach, Warszawa 2000, HF/0016/PC, HF/0840/PC

Bezpieczny dom? Przemoc fizyczna i symboliczna wobec uchodźców i uchodźczyń, red. Witold Klaus, Warszawa 2014, HF/0998/PC, HF/0999/PC

Białas J., Podsiadło - Dacewicz I., Łojkowska M., Małek U., Skrzypczak P., Odkryj siłę praw człowieka, Warszawa 2010, HF/0714/PC

Białek K., Halik T., Marek A., Szuchta R., Weigl B., Edukacja przeciw dyskryminacji, Warszawa 2008, HF/0537/PC

Biedroń R., Tęczowy elementarz czyli (prawie) wszystko co chcielibyście wiedzieć o gejach i lesbijkach, Warszawa 2007, HF/0017/PC
Bieńkowska E., Mazowiecka L., Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem, Warszawa 2014, HF/1025/PC

Bojarski Ł., Dostępność nieodpłatnej pomocy prawnej, Warszawa 2003, HF/0439/PC

Bladowska-Wrzodak M., Od przemocy ekonomicznej do niezależności, Warszawa 2012, HF/1004/PC

Borderline Europe 2011, HF/0934/PC

Brak misji na wizji i wizji w edukacji. Media publiczne i polityka edukacyjna na na rzecz równości płci, HF/0996/PC

Brill A., McClosky H., Dimensions of tolerance. What Americans believe about civil liberties, HF/0817/PC

Brodacka K., Stanisławski B., Chiny. Nikt nie jest bezpieczny. Polityczne represje i nadużycia władzy w latach dziewięćdziesiątych, HF/0018/PC, HF/0019/PC

Burnetko K., Mateja A., Wszystko o Ewie, Warszawa 2011, HF/0695/PC, HF/0696/PC, HF/0697/PC

C

Callamard A., Metodologia badań nacechowanych wrażliwością na społeczno – kulturową tożsamość płci, , HF/0020/PC

Cała prawda o przygotowaniach do Olimpiady w Chinach. Raport Monitora Olimpijskiego, Warszawa 2008, HF/0022/PC

Cała w pikselach, Warszawa 2011, HF/0995/PC

Campaigning manual, Amnesty International, 2001, HF/0024/PC

Cieślewska A., Makowska A., Gdzie jest ta woda? Dostęp do wody w kontekście problematyki rozwojowej regionu Azji Centralnej, Warszawa 2012, HF/0898/PC

Chmaj M., Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej, Kraków 2006, HF/0277/PC

CItizen RIghts. Egzekwujcie swoje prawa, HF/1071/PC

Coffee Shops and Compromise. Separated Illicit,

Co? Gdzie? Kiedy? Czyli informator dla uchodźców w Polsce, Lublin 2014, HF/1061/PC


Crimes of hate, conspiracy of silence torture and ill – treatment based on sexual identity, HF/0025/PC

Cykowski P., Paczkowski D., Kozicka E., Tybet i ja chcemy wolności. Działania na rzecz Tybetu, Warszawa 2009, HF/0705/PC, HF/0704/PC

Czajkowska J., Klimowicz A., Małek U., Pawlęga M., Polus A.,Skrzypczak P., Akademia demokracji. Podręcznik kształcenia obywatelskiego i politycznego młodzieży, Lublin 2008, HF/0260/PC, HF/0261/PC

Czerniejewska I., Marek A., Uchodźca w mojej klasie, Warzsawa 2010, HF/0543/PC., HF/0716/PC


Czy tylko sąd rozstrzygnie w sporze? Mediacja i sądownictwo polubowne. Informator o alternatywnych sposobach rozwizywania sporów, [red.:] Rękas. A, Zostałem pokrzywdzony przestępstwem i co dalej? Informator dla pokrzywdzonego, [red.:] Sroka T., HF/1004/PC, HF/1003/PC

Czy równe traktowanie jest możliwe? Zbiór materiałów dla kadry szkół, HF/1037/PC, HF/1034/PC

D

Dalajlama. Etyka na nowe tysiąclecie, [red.:] A. Engelking, Warszawa 2000, HF/0027/PC, HF/0559/PC

Dębińska M., Perzanowski A., Rosja - UE. Współpraca w obronie praw człowieka, Warszawa 2009, HF/0706/PC

Diouf M., Mała książka o rasizmie, Warszawa 2011, HF/0822/PC

Dobre praktyki. Małe dziecko w Polsce. Doświadczenia organizacji pozarządowych, HF/0547/PC

Dobre praktyki w edukacji zdrowotnej i profilaktyce HIV, broszura 8, Odpowiedzi sektora edukacji na homofobiczną przemoc rówieśniczą

Dobre praktyki w projektach i organizacjach, Białystok 2015, HF/1069/PC

Dokumenty. Discrimination on grounds of race in the Russian Federation, Moskwa 2000, HF/0029/PC

Dostępność lekcji religii wyznań mniejszościowych i lekcji etyki w ramach systemu edukacji szkolnej. Analiza i zalecenia,, Warszawa 2015, HF/0332/PC

Dostępność infrastruktury publicznej dla osób z niepełnosprawnością. Analiza i zalecenia, [red.:] S.Trociuk, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2011, HF/0826/PC

Dostępność witryn internetowych instytucji publicznych dla osób z niepełnoprawnościami. Analiza i zalecenia, [red.:] S. Trociuk, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2013, HF/0721/PC

Drama w edukacji o uchodźcach i uchodźczyniach. Scenariusze zajęć do pracy w szkołach, Warszawa 2016, HF/1057/PC, HF/1058/PC

Dyskusja o integracji. Wybór tekstów Polskiego Forum Integracyjnego, [red.:] J. Frelak, Warszawa 2010, HF/0872/PC

DYrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw. Komentarz, [red.:] Bieńkowska E., Mazowiecka M., HF/0377/PC

Dyskryminacja w szkole - obecność nieusprawiedliwiona, Warszawa 2015, HF/1008/PC

Dzień dobry, chcę przerwać ciążę… O procedurach dostępu do legalnej aborcji w polskich szpitalach. Raport z monitoringu. Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, HF/0495/PC

Dziewanowska M., Prawa pacjenta. Prawno - zdrowotny poradnik dla kobiet, Warszawa 2009, HF/0336/PC

E

Education on the Holocaust and Anti – Semitism, HF/0344/PC

Edukacja obywatelska w szkole. Zbiór screnariuszy lekcji, [red.:] E. Widawska, Warszawa 2010, HF/1005/PC

Edukacja w Polsce. Poradnik dla rodziców - uchodźców: jak wysłać dziecko do polskiej szkoły, Kraków 2009, HF/0735/PC, HF/0736/PC

Europejska Konwencja Praw Człowieka. Materiały dla nauczycieli, Rada Europy, HF/0030/PC

Extending the Boundaries of Civic Membership. Polish NGOs as Change Agents, [red.:] Beata Czajkowska, Oslo 2011, HF/0843/PC


F

Fialova Z., Nowicki M., Monitoring Praw Człowieka, Warszawa 2004, HF/0452/PC, HF/896/PC

Fisher-Kotowski P., Porozmawiajmy o różnorodności. Żywa biblioteka. Podręcznik dobrych praktyk, Warszawa 2008, HF/0033/PC

Finkielkraut A., W imię innego. Antysemicka twarz lewicy, Warszawa 2005, HF/0032/PC

Formy Dyskryminacji i metody jej zwalczania, Warszawa 2015, HF/0995/PC

Freeman M., Prawa człowieka, Warszawa 2007, HF/1099/PC

From the Moutaintops. What the World Can Learn from Drug Policy Change in Switzerland, 2010, HF/1046/PC


G

Gadzinowska D., Lipska G., Kochanowicz K., Wojtalik M., Jak mówić o większości świata. Jak rzetelnie informować o krajach globalnego Południa, Polska Pomoc, HF/0036/PC

Garnier J., Ola i Klaudia wyruszają w świat, HF/0218/PC

Gender Mainstreaming in Practice. A Toolkit, Bratysława 2007, HF/0309/PC

Gerwin M., Żywność i demokracja, Kraków 2011, HF/0811/PC

Gołyński K., Prawa wyborcze w praktyce, HF/0453/PC

Gomien D., Vademecum Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Poznań 1994, HF/0038/PC

Grot K., Semenowicz G., Cykowski P., Tomaszewska A., Organizacje praw człowieka. Czas na działanie. Raport Monitora Olimpijskiego, Warszawa 2008, HF/0039/PC, HF/0040/PC

Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly, Warszawa/Strasburg 2010, HF/0819/PC

H

Halik T., Kosowicz A., Marek A., Imigranci w polskim społeczeństwie, Warszawa 2009, HF/0541/PC, HF/0519/PC

Handbook for monitoring women’s participation in elections, HF/1028/PC

Handel ludźmi i praca przymusowa. Prawa pokrzywdzonych i środki kompensacyjne w prawie międzynarodowym i polskim 2013, Szczecin - Warszawa 2013, HF/1010/PC

Handel ludźmi w Polsce. Kompendium wiedzy, Warszawa 2016, HF/1052/PC

Helsiński ruch praw człowieka w Polsce, HF/0441/PC

Huddleston J., Niessen J., Migrant Integration Policy Index III Polska, Bruksela 2011, HF/0781/PC, HF/0845/PC

Human rights for human dignity. A primer on economic social and cultural rights, London 2005, HF/0042/PC

Human rights in Russian regions, Moskwa 2001, HF/0043/PC

Human rights on the Line, the Baku – Tbilisi – Ceyhan pipeline Project, Amnesty International, HF/0044/PC

I

Iglicka K., Gmaj K., Katalog dobrych praktyk związanych z dziećmi uchodźczymi i objętymi międzynarodową ochroną prawną w systemach edukacyjnych. Przykład Austrii, Holandii, Niemiec, Szwecji i Wielkiej Brytanii, Warszawa 2012, HF/1090/PC

It's in our hands. Stop violence against women, United Kingdom 2004. HF/0045/PC, HF/0046/PC

It's in our hands. Stop violence against women. Canada. Stolen sisters. Discrimination and violence against indigenous women in Canada, Londyn 2004, HF/0047/PC

It's in our hands. Stop violence against women. Kosovo (Serbia and Montenegro), HF/0048/PC

It's in our hands Stop violence against women. Turkey. Women confronting family violence, HF/0049/PC
Imigranci w Małopolsce. Między integracją, asymilacją, separacją, marginalizacją, [red.:] Pindel E., HF/1002/PC

Informacja o działalności rzecznika praw obywatelskich w obszarze równego traktowania 2013, [red.:] S. Trociuk, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2014, HF/0828/PC

Informacja o działalności rzecznika praw obywatelskich w obszarze równego traktowania 2017, [red.:] S. Trociuk, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2017, HF/0633/PC


Inny temat. Reportaże prasowe i scenariusz warsztatów dziennikarskich wprowadzających do pracy z tematyką osób LGBT, Warszawa 2014, HF/1073/PC, HF/1017/PC

Injustice renamed. Discrimination in education of Roma persists in the Czech Republic, Londyn 2009, HF/0613/PC

Inspiruje równość. Jak zatrzymać pracownika w organizacji, [red.:] E. Bem, Warszawa 2008, HF/0796/PC

Integracja cudzoziemców w Polsce i Europie, [red.:] Rożnowski B., Sieniow T., Lublin 2013, HF/1093/PC

Integracja cudzoziemców w wybranych krajach i miastach europejskich - dobre praktyki, [red.:] Wciseł W., Lublin 2015, HF/1022/PC


J

Jak skierować skargę do Europejskiej Komisji Praw Człowieka w Strasburgu, HF/0455/PC

Jak zorganizować wydarzenie antydyskryminacyjne. Podręcznik działań w społecznościach lokalnych, [red.:] D. Denes, Warszawa 2009, HF/0525/PC, HF/0764/PC, HF/0765/PC

Jak pisać nie dyskryminując? Przewodnik dla środowiska dziennikarskiego, Kraków 2016, HF/1104/PC

Jarosz E., Nowak A., Dzieci ofiary przemocy w rodzinie. Raport Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa 2012, HF/1015/PC

Jemy! A kto płaci? Zestaw scenariuszy dla gimnazjum na temat konsumpcji w Polsce i suwerenności żywnościowej w krajach globalnego Południa, [red.:] M. Wojtalik, Warszawa 2010, HF/0728/PC


Język równościowy, Amnesty International, HF/0997/PC

K

Kaczmarek E., Kostka S., Urbaniak M., Naukowcy pomagają. Przykłady współpracy na rzecz pomocy międzynarodowej, Warszawa 2010, HF/0557/PC, HF/0556/PC, HF/0555/PC, HF/0554/PC, HF/0553/PC, HF/0558/PC

Kalendarium praw człowieka. Edukacja i działanie, [red.:] A. Teutsch, HF/0617/PC, HF/0616/PC

Kampania Rady Europy. Zwalczanie przemocy domowej wobec kobiet, [red.:] H. Machińska, Warszawa 2007, HF/0304/PC

Kampania: Witamy. Niezbędnik dla aktywistów i aktywistek oraz edukatorów i edukatorek 2018, HF/0864/PC

Kiedy dziecko ucieka z domu. Poradnik dla rodziców i opiekunów, Warszawa 2011, HF/0991/PC

Kiedy państwo zabija. Kara śmierci a prawa człowieka, HF/0410/PC

Kiełtyka A., Ważny A., Przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Komentarz, HF/0426/PC

Kim jesteśmy. Departament do spraw kobiet rodziny i przeciwdziałania dyskryminacji MPiPS, HF/0450/PC


Konferencje “Równość kobiet I mężczyzn w Norwegii i w Polsce, HF/0442/PC

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, Lublin 2014, HF/1025/PC

Korczak J., Prawo dziecka do szacunku, Warszawa 2012, HF/1027/PC

Kosowicz A., Marek A., Muzułmanie i uchodźcy w polskim społeczeństwie, Warszawa 2008, HF/0540/PC

Kostrzewa - Zorbas W., Dokumenty Rady Europy. Prawa dziecka, HF/0306/PC

Kubin K., Czy warszawskie lokale są otwarte dla wszystkich? Analiza przekazu medialnego dotyczącego "Nocy testów" - testu dyskryminacyjnego w warszawskich klubach nocnych, Warszawa 2013, HF/0915/PC

Krajewski P., Prawno – kanoniczna ochrona praw człowieka w kontekście zagrożeń inżynierii genetycznej, Olsztyn 2008, HF/0837/PC

Krajowy Program Działań na Rzecz Kobiet II etap na lata 2003 - 2005, Warszawa 2003, HF/0404/PC

Krwawe żniwo

Kwartalnik o prawach człowieka nr. 3-4 (15-16), lipiec-grudzień 2015 r., HF/1045/PC

Kwartalnik o prawach człowieka nr. 1 (17), styczeń-marzec 2016 r., HF/1042/PC

Kwartalnik o prawach człowieka nr. 1-2 (25-26), 2018 r., HF/1019/PC

Kwiecień A., Poradnik obywatela. Co możemy zrobić gdy zetkniemy się z mową nienawiści?, Warszawa 2008/2009, HF/0906/PC, HF/0303/PC

Huma M., Krzystkiewicz M., Kupuj odpowiedzialnie. Twoje pieniądze kształtują świat. Poradnik dla uczniów szkół ponadpodstawowych, Kraków 2007, HF/0051/PC

L

Lange J., Machul-Telus B., Nijałkowski L. M., Poradnik antydyskryminacyjny dla funkcjonariuszy Policji, Warszawa 2009, HF/0290/PC. (wypożyczana na miejscu)

Lekcja Równości. Materiały dla nauczycieli i nauczycielek. Jak rozmawiać o orientacji seksualnej w szkole i wspierać młodzież, Warszawa 2013, HP/1051/PC, HF/1040/PC

Lipowska – Tentsch A., Ryłko E., Przemoc motywowana uprzedzeniami. Przestępstwa z nienawiści, HF/0534/PC

Lokalne/międzysektorowe polityki na rzecz migrantów. Podsumowanie projektu, Warszawa 2014, HF/1013/PC

Lokalne inicjatywy na rzecz tolerancji w Polsce na podstawie monitoring prasy 2008/2009, [red.:] A. Rutkowska, A. Smosarski, HF/0318/PC, HF/0971/PC

Lubelski poradnik dla migranta (wersja w języku ukraińskim), [red.:] Kosińska A., Sieniow T., Lublin 2009, HF/0621/PC

Ł

Łabęcka E., Szkoła Praw Człowieka. Teksty wykładów. Zeszyt 1, Helsińska Fundacja Praw Człowieka,
Warszawa 1998, HF/0052/PC

M

Maciejowska B., Szwed D., Zielone miasto nowej generacji, Toruń 2010, HF/0577/PC

Materiały edukacyjne na temat dyskryminacji, rasizmu i antysemityzm, HF/1030/PC

Materiały szkoleniowe Amnesty International. Wstęp do praw człowieka. Orzecznictwo ETPCz, Warszawa 2002, HF/0053/PC

Marciniak J., Mobbing, Dyskryminacja, Molestowanie, przeciwdziałanie w praktyce, Warszawa 2015, HF/1077/PC

Mar Ha Ba. Uchodźczynie i uchodźcy. Podręcznik dla kadry pedagogicznej, HF/1014/PC

Mar Ha Ba. Uchodźczynie i uchodźcy. Przewodnik dla personelu medycznego, HF/0170/PC

Mar Ha Ba. Uchodźczynie i uchodźcy. Przewodnik do pracy socjalnej i asystentury środowiskowej, HF/0165/PC

Miasta otwarte. Open cities, Warszawa 2015, HF/1110/PC

Michalska A., Skarga o naruszenie praw człowieka do Komitetu Praw Człowieka (Genewa), Warszawa 1995, HF/0454/PC

Międzynarodowe standardy zdrowia i praw reprodukcyjnych oraz seksualnych a ich realizacja w Polsce, [red.:] Z. Dąbrowska, HF/0305/PC

Między wsparciem a ograniczeniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy, Warszawa 2014, HF/1026/PC

Migracja - wyzwanie XXI wieku (wersja ukraińska), HF/0279/PC

Migracja – dodana wartość? (wersja ukraińska), HF/0280/PC

Migration – a challenge to the 21st Century, [red.:] Zięba M. St., Lublin 2008, HF/0281/PC, HF/0881/PC

Migration – the value added?, pod red. Markowski K., Lublin 2008. HF/0282/PC, HF/0882/PC

Mikulska A., Wolność sumienia i wyznania. Raport z monitoringu, Warszawa 2002, HF/0055/PC, HF/0056/PC

Mikulska A. Rasizm w Polsce. Raport z badań wśród osób, które doświadczyły przemocy ze względu na swoje pochodzenie etniczne, rasowe lub narodowe. Warszawa 2010 (dostępne tylko w wersji elektronicznej)

Międzynarodowe Prawo Humanitarne. Odpowiadamy na twoje pytania, HF/0057/PC

IV Międzynarodowy Festiwal Kultur Kaukazu "Transkaukazja" 2009, HF/0698/PC, HF/0699/PC

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie, Warszawa 4-13 grudnia 2009, HF/0687/PC, HF/0688/PC

Mikulska A., Patzer H., Bieg przez płotki. Bariery na drodze do integracji migrantów w Polsce, Warszawa 2012, HF/0973/PC

Młodzież wobec różnic. Propozycje dla nauczycieli, HF/0470/PC

Mniejszość ukraińska i migranci w Ukrainy w Polsce. Analiza dyskursu. Raport, Warszawa 2018, HF/1056/PC

Moje i twoje prawa i wolności. Poradnik dla nauczycieli liceum, HF/0372/PC

Monitoring wschodnich granic Polski - raport, [red.:] A. Zieleniec, Warszawa 2003, HF/0608/PC

Monitoring Integracji. Ewaluacji i ocena skuteczności działań prowadzonych w Polsce przy finansowym wsparciu Europejskiego Funduszu na rzecz w latach 2007-2012, Gliwice 2013, HF/1092/PC

Mowa nienawiści a wolność słowa. Aspekty prawne i społeczne, [red:.] R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski, Bodnar A., Gliszczyńska-Grabias A., Warszawa 2010, HF/1017/PC

Możliwości legalizacji pobytu w Polsce, HF/1007/PC

N

Nadazdin D., Wróblewska M., Podręcznik świadomości genderowej, Warszawa 2006, HF/0657/PC, HF/0660/PC

Narysuj mi prawa człowieka, Gdańsk 1996, HF/0244/PC, HF/0920/PC

Nasze prawa. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2018, HF/0635/PC

Narzędziownik różnorodności. Dobre praktyki w projektach i organizacjach, Stowarzyszenie na Rzecz Kultury i Dialogu 9/12, Białystok 2015, HF/1070/PC

Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, Poznań 2015, HF/1078/PC

Nigdy więcej jesień – zima 2004, HF/0498/PC

Nigdy więcej wiosna 2003, HF/0731/PC

Nowicki M. A., Wokół Konwencji Europejskiej. Krótki komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Kraków 2002, HF/0873/PC

Nowicki M.A., Europejski Trybunał Praw Człowieka, Kraków 2006, HF/0875/PC

O

Ochrona danych osobowych i wizerunku ofiary przestępstwa, Mazowiecka L., Warszawa 2014, HF/0416/PC

Olszewska A., Zawadzka A., Przespaceruj się w moich butach. O spotkaniach międzykulturowych, Warszawa 2009, HF/0782/PC

Orange. Human rights in film, Warszawa 2004, HF/0725/PC

Ostrowski Ł., Mowa o rasizmie, Warszawa 2009, HF/1015/PC

Oystein A., Vagen M., Głos Tybetu. Za wielkim murem cenzury, Warszawa 2008, HF/0548/PC, HF/0536/PC, HF/0001/PC

P

Pakiet edukacyjny. Każdy inny, wszyscy równi, Warszawa 2003, HF/0061/PC, HF/0423

Palestyna od kuchni, HF/0849/PC

Pawlic - Rafałowska E., Inny w polskiej szkole. Poradnik dla nauczycieli pracujących z uczniami cudzoziemskimi, Warszawa 2010, HF/0758/PC

Pawlik K., Starnawski M., Masz problem? Przemoc motywowana nienawiscią we Wrocławiu. Raport na podstawie badań przeprowadzonych na przełomie 2010/2011 roku, Wrocław 2012, HF/0924/PC, HF/0923/PC

Piekło kobiet trwa, Warszawa 2004, HF/0337/PC

Podręcznik Amnesty International, Podkowa Leśna 1997, HF/0246/PC, HF/0421/PC

Podręcznik pilnych akcji. Amnesty International, Warszawa 2004, HF/0247/PC, HF/0248/PC, HF/0732/PC

Podręcznik świadomości genderowej, Amnesty International, HF/0064/PC

Polityka równości płci. Polska 2007. Raport, [red.:] Chołuj B., Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa 2007, HF/0065/PC

Polityka równości płci w praktyce. Podręcznik, HF/0402/PC

Polski Raport Social Watch, Warszawa, 2008. Czas na prawa, HF/0490/PC

Pomocnik dydaktyczny dla nauczycieli i nauczycielek oraz edukatorów i edukatorek, Warszawa 2019, HF/0618/PC

Po pierwsze człowiek. Działania antydyskryminacyjne w jednostkach policji. Praktyczny poradnik, [red:.] Krzysztof Łaszkiewicz, Warszawa 2013, HF/0390/PC

Popławski B., Szeniawska K., Gorzka czekolada. Społeczne aspekty uprawy kakao w Wybrzeżu Kości Słoniowej, Polska Akcja Humanitarna, Warszawa 2013, HF/0346/PC, HF/0268/PC

Positive Lives. Positive responses to HIV, HF/0308/PC

Poszukiwana. Rzetelność, zaangażowanie, doświadczenie, 45+, HF/0449/PC

Powszechna deklaracja praw człowieka, Ministerstwo Edukacji Narodowej 1989, HF/1095/PC

Powołani by otrzymać błogosławieństwo. List pasterski na temat wiary i homoseksualizmu opracowany przez Aktywną Grupę Katolickich Pastorów Homoseksualistów w Holandii, Amsterdam 1989, HF/0068/PC, HF/0067/PC, HF/0480/PC, HF/0479/PC

Poza systemem. Dostęp do ochrony zdrowia nieudokumetowanych migrantów i cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową w Polsce, A. Chrzanowska, W. Klaus (red.), Warszawa 2011, HF/0639/PC, HF/0693/PC

Prawa człowieka. Edukacja. Działanie, [red.:] Jarosiński A., Komosa M., Warszawa 2002, HF/0259/PC, HF/0374/PC, HF/0916/PC

Prawa człowieka. Organizacje. Działanie, HF/0524/PC

Prawa człowieka zaczynają się od praw dzieci i młodzieży, Oświęcim 2013, HF/1039/PC

Prawa i obowiązki uchodźców w Polsce. Informator, [red.:] T. Sieniow, Lublin 2010, HF/0908/PC

Prawa i wolności w praktyce. Materiały dydaktyczne, HF/1065/PC, HF/1066/PC, HF/1067/PC

Prawa osób transeksualnych. Rozwiązania modelowe a sytuacja w Polsce, [red.:] Śledzińska- Simon A., Warszawa 2010, HF/1076/PC

Prawne granice wolności sumienia i wyznania, [red.:] Wieruszewski R., Wyrzykowski M., Kondratiewa-Bryzik L., Warszawa 2012, HF/0161/PC

Prawne gwarancje równości kobiet i mężczyzn w Polsce nr 3/2004, HF/0443/PC

Przeciw dyskryminacji. Poradnik RPO, Warszawa 2013, HF/1021/PC

Przeciwdziałanie dyskryminacji. Pakiet edukacyjny dla trenerów i trenerek, Warszawa 2005, HF/1085/PC

Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, w tym kobiet starszych i kobiet z niepełnosprawnościami, analiza i zalecenia, Warszawa 2013, HF/1023/PC

Przegląd realizacji Pekińskiej Platformy Luksemburg 2012, HF/0862/PC

Przemoc motywowana homofobią. Raport 2011, [red.:] M. Makuchowska, Warszawa 2011, HF/0926/PC

Przemoc seksualna i przemoc na tle płciowym wobec uchodźców, uchodźców-repatriantów, oraz osób przesiedlonych wewnętrznie. Przewodnik po metodach zapobiegania i przeciwdziałania, HF/1015/PC

Przemoc wobec osób starszych, Kraków 2009, HF/1016/PC

Przemoc wobec kobiet w rodzinie, Warszawa 2013, HF/0987/PC

Przemoc w rodzinie w aspekcie Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, [red.:] Kowalewska-Borys E., Warszawa 2015, HF/1074/PC

Przemoc ze względu na płeć wobec uchodźczyń - ramy prawne i rozwiązanie praktyczne dla instytucji i służb publicznych, 2016, HF/1013/PC

Przygody innego. Bajki w edukacji międzykulturowej, [red.:] A. Młynarczuk - Sokołowska, K. Potoniec, K. Szostak - Król, Białystok 2011, HF/0676/PC

Przyjazny urząd. Ewaluacja funkcjonowania Wydziału Sraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, [red.:] W. Klaus, Warszawa 2009, HF/0692/PC

Pudełko K., Czy osoby transpłciowe “zasługują” na fundację. Debata Polityczna, 2017, HF/0523/PC

R

Radziejowska M., Mazurczak A., Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych. Poradnik RPO, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2013, HF/0820/PC, HF/0710/PC

Raport 2006 - 2007. Fundacja Inna Przestrzeń, Warszawa 2008, HF/0708/PC, HF/0707/PC

Raport z badań. Bariery i możliwości integracji zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie lubelskim, [red.:] P. Stronkowski, HF/0285/PC, HF/0286/PC

Reproductive rights in Poland. The effect of the anti - abortion law. Report 2008, Warszawa 2008, HF/0338/PC

Romowie rumuńscy w Polsce. Przewodnik do pracy ze społecznością, Wrocław 2015, HF/0994/PC

Rozmawiajmy o uchodźcach. Globalnie - lokalnie o migracjach, HF/1038/PC

Równe traktowanie kobiet i mężczyzn. Aspekty prawne i instytucjonalne, HF/0405/PC

Równi, Warszawa 2013, HF/0648/PC, HF/0637/PC, HF/0636/PC

Równość Inspiruje. Jak pozyskać i zatrzymać pracownika w organizacji, HF/0796/PC

Równość płci w instytucjach rynku pracy. Gramy fair, HF/0451/PC

Równość w dostępie do praw gwarantowanych w systemie Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Aktualny stan i wyzwania, Warszawa 2015, HF/0661/PC

Rutkowska A., Przestępstwa z nienawiści w Polsce na podstawie badań akt sądowych, Warszawa 2008/2009, HF/0903/PC

Rutkowska A., A. Smosarski, Interwencje prawne i obywatelskie, Warszawa 2008/2009, HF/0905/PC, HF/0967/PC

Rutkowska A., A. Smosarski, Nietolerancja w Polsce. Kronika wydarzń na podstawie monitoringu prasy, Warszawa 2008/2009, HF/0904/PC, HF/0969/PC

Rydzewski P., Diagnoza rynku pracy województwa lubelskiego w aspekcie funkcjonowania na nim osób niepełnosprawnych, Lublin 2010, HF/0550/PC

Rydzkowski J., Słownik Organizacji Narodów Zjednoczonych, Warszawa 2003, HF/0074/PC

Rzecznictwo w sprawie dostępności przerywania ciąży w studium jedenastu krajów, [red.:] B. Klugman, D. Budlender, HF/0334/PC

S

Shattered lives. The case for tough international arms control, HF/0075/PC, HF/0076/PC

Siła, odwaga, solidarność, Kraków 2016, HF/1060/PC

Słabe ogniwa. Wyzwania dla funkcjonowania systemu ochrony uchodźców w Polsce, [red.:] J. Frelak, W. Klaus, Warszawa 2011, HF/0780/PC

Spoza centrum widać więcej. Przeciwdziałanie dyskryminacji krzyżowej ze względu na płeć, orientację seksualną i miejsce zamieszkania. Raport z badań, Kraków 2015, HF/0981/PC, HF/1117/PC

Spurek S., Izolacja sprawcy od ofiary. Instrumenty przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Warszawa 2013, HF/0462/PC

Stereotyp ponad prawem. Wymiar sprawiedliwości w sprawach o zabójstwa na tle przemocy w rodzinie, Warszawa 2013/ HF/1016/PC

Stonewalled – still demanding respect. Police abuse and misconduct against lesbian, gay, bisexual and transgender people in the USA, HF/0077/PC

Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, [red.:] S. Trociuk, Warszawa 2013, HF/0977/PC

Struzik J., Kobiety i rozwój. Kronika aktywności kobiet na terenach wiejskich, HF/0623/PC

Struzik J., Niewidoczne (dla) społeczności. Sytuacja społeczna lesbijek i kobiet biseksualnych mieszkających na terenach wiejskichi w małych miastach w Polsce, Kraków 2012, HF/0910/PC

Sultana F., Loftus A., Prawo do Wody w perspektywie politycznej, gospodarczej i społecznej, Warszawa 2012, HF/0991/PC

Sytuacja społeczna osób LGBT. Raport za lata 2010 i 2011, [red.:] M. Makuchowska, M. Pawlęga, Warszawa 2012, HF/0925/PC

Sytuacja krajów globalnego Południa na przykładzie Rwandy. Pakiet edukacyjny dla nauczycieli szkół średnich, HF/0063/PC, HF/0062/PC

Syria kobiet, wojna i ucieczka, 2016, HF/1012/PC

Szlendak T., Małe dziecko w Polsce. Raport o sytuacji edukacji elementarnej, Warszawa 2006, HF/0546/PC

Szymkowiak A. M., Trans-akcja. Nie bójcie się nas!, 2018, HF/0436/PC

Ś

Śmierć nie jest sprawiedliwością. Rada Europy a kara śmierci, HF/0483/PC

Śmiszek K., Przestępstwa motywowane uprzedzeniami ze względu na orientację seksualną i tożsamością płciową. Zbiór narzędzi dla organów ścigania, Warszawa 2016, HF/0685/PC

T

Tadeusiak – Jeznach K., Gryczko A. N., Nowy świat pracy – drogi do równości płci na rynku pracy, Warszawa 2012, HF/0848/PC

Testy dyskrymiacyjne. Praktyczny podręcznik dla organizacji pozarządowych, [red.:] Wysieńska-DI Carlo K., Śmiszek K., Warszawa 2015, HF/0842/PC

Tęczowe rodziny w Polsce. Prawo a rodziny lesbijskie i gejowskie, [red.:] M. Zlma, Warszawa 2010, HF/0717/PC

The impact of guns on women's lives, Control Arms, Amnesty International, 2003, HF/0080/PC, HF/0081/PC

The green city of the new generation, Bruksela 2007, HF/0578/PC

The Russian Federation. Denial of Justice, HF/0420/PC

The UN Human Rights norms for business: towards legal accountability, Amnesty International, HF/0082/PC

The 50th anniversary annual report on the work of the organization 1996, New York 1996, HF/0083/PC

Twarzą w twarz z niechęcią. Przewodnik dla pracowników społecznych, Wrocław 2016, HF/0314/PC

Twórcze społeczności. Notatki z Terenu. Creative Communities. Field Notes, Warszawa 2012, HF/1000/NS

Tybet. Pamięci niezrównanych wojowników, Warszawa 2004, HF/0084/PC, HF/0085/PC, HF/0563/PC

Tybet. Świadkowie mówią za siebie, [red.:] A. Engelking, A. Bareja - Starzyńska, HF/0322/PC

U

Uchodźcy moi sąsiedzi. Informator dla gmin i społeczności, w których działają ośrodki dla cudzoziemców., Izabelin 2012, HF/1011/PC

Uchodźcy mówią, [red.:] K. Jakubowski, Podkowa Leśna 1997, HF/0087/PC

Uchodźcy świata. 50 lat pomocy humanitarnej, [red.:] A. Siarkiewicz, Warszawa 2000, HF/0610/PC, HF/0366/PC

Ukraina, Mołdawia, Gruzja, Birma/Myanmar, Chiny, Kirgistan, Sudan, Kenia, Irak, Warszawa 2008, HF/0645/PC

Uprawnienia pokrzywdzonych przestępstwem, Bieńkowska E., Mazowiecka L., Warszawa 2014, HF/0340/PC

W

Warszawa wielu kultur, [red.:] E. Skiba, A. Tomaszewska, M Diouf, Warszawa 2009, HF/0703/PC,HF/0702/PC, HF/0675/PC

Weis T., Światowa gospodarka żywnościowa. Batalia o przyszłość rolnictwa, Warszawa 2011, HF/0694/PC

Welcome to the canton of vaud, HF/1002/PC

Wencel K., Klaus W. Dyskryminacja cudzoziemców w Polsce w latach 2008 - 2010. (dostępne tylko w wersji elektronicznej)

Wire for Activists and International Members nr 003, Londyn 2010, HF/0602/PC

Wire for Activists and International Memebers nr 005, Londyn 2010, HF/0606/PC

Własność mediów, pluralizm informacyjny, wolność słowa. Wybrane materiały z międzynarodowych konferencji, Warszawa 2011, HF/1006/PC

W poszukiwaniu ochrony, Warszawa 2014, HF/1106/PC

W stronę krajowego mechanizmu ewaluacji integracji. Diagnoza sytuacji beneficjentów ochrony międzynarodowej w Polsce, [red.:] Górska A., Koss-Goryszewska M., Kucharczyka J., HF/1020/PC

Wysieńska K., Wencel, K., Warszawa 2013, HF/1063/PC

Z

Zadra. Pismo feministyczne nr 4/1 (13/14)2003, HF/0403/P

Zależności globalne. Scenariusze zajęć lekcyjnych dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, Szczecin 2012, HF/0928/PC

Zasady Yogyakarty. Zasady międzynartodowego prawa praw człowieka w stosunku do orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej, [red.:] Remin K., Warszawa 2009, HF/0891/PC

Zrozumieć innych, czyli jak uczyć o uchodźcach, [red.:] Katarzyna Koszewska, Warszawa 2001, HF/0370/PC

Związki partnerskie. Jakich praw nie mają polskie pary homoseksualne?, [red.:] B. Ilnicka, K. Śmiszek, HF/0927/PC

Nauki społeczne

1947 2017. 70 lat po akcji “Wisła”. Mity, HF/0850/NS

A

Aktywne dzielnice Lublina. Katalog modelowych inicjatyw obywatelskich, Lublin 2014, HF/0756/NS

Analiza i ocena sytuacji na rynku pracy w województwie lubelskim 2005 r., Lublin 2006, HF/0134/NS

Analizy i Opinie nr 122, czerwiec 2011, HF/0785/NS

Andrzejewska A., Dziecko w cyberprzestrzeni. Patologie społeczne XXI wieku. Materiały edukacyjne i szkoleniowe, Fundacja Pedagogium, Warszawa 2007. HF/0135/NS, HF/0136/NS

Antoszewski A., Herbut R., Partie i systemy partyjne [w:] Encyklopedia politologii, [red.:] M. Żmigrodzki, Kraków 1999. HF/0419/NS

A one-way ticket? Migration in Europe from the perspective of CEE countries, HF/1024/NS

B

Biblioteka – moje ulubione miejsce, [red.:] A. Wiśniewska, HF/0889/NS, HF/0962/NS

Biedroń R., Wilhelm W., Martelli M., Gualdi M., Znęcanie się w szkołach. Jak przeciwdziałać znęcaniu. Przewodnik dla nauczycieli, Schoolmates, HF/0139/NS, HF/0140/NS

Bożejewicz W., Jędrzejko M., Narkotyki i narkomania, Pułtusk – Warszawa 2007, HF/0141/NS

Brewiarz demokracji. Jak funkcjonuje państwo demokratyczne (na przykładzie Szwajcarii), Warszawa 1994, HF/0447/NS


Prawo konstytucyjne RP (instytucje wybrane), [red.:] J. Buczkowski, Przemyśl 2007, HF/0876//NS

Burakowska N., Wychowanie do pracy. Poradnik dla nauczycieli i rodziców, Kraków 2006, HF/0542/NS,HF/0890/NS

C


Chronimy dzieci w placówkach oświatowych i opiekuńczych. Podręcznik dla realizatorów, HF/1075/NS

Cialdini R. B., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk 2004, HF/0143/NS

Consensus. Studenckie zeszyty naukowe nr 1, Lublin 2001, HF/0424/NS

Co zapisano w Konstytucji. Debaty regionalne Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2017, HF/1062/NS

Cudzoziemcy, [red.:] J. Chlebny, Warszawa 2007, HF/0831/NS


D

Dolnicki B., Samorząd terytorialny. Zagadnienia ustrojowe, Kraków 1999, HF/0427/NS

Drejer F., Miejsce edukacji regionalnej we współczesnym systemie oświaty, Warszawa 2005, HF/0757/NS

Duda-Jastrzębska A., Nazaruk-Napora M., Niewidzialni mieszkańcy. Uczestnictwo cudzoziemek i cudzoziemców w życiu kulturalnym Lublina, HF/1055/NS, HF/1054/NS

Dziennikarstwo rozwoju. Poradnik do zmagań z tematem, Praga 2010, HF/0701/NS

E

Edukacja globalna w Polsce. Europejski proces partnerskiego przeglądu edukacji globalnej. Krajowy raport na temat edukacji globalnej w Polsce, Warszawa 2009, HF/0312/NS

Elster J., Tworzenie konstytucji w Europie Środkowo - Wschodniej, czyli przebudowa łodzi na pełnym morzu, Warszawa 1994, HF/0375/NS

Europejska konwencja praw człowieka.Podstawowe dokumenty, [red.:] I. Kondak, Warszawa 1998, HF/0457/NS

European Law Journal. Special issue on Legal Theory in The European Union, [red.:] M. Everson, HF/0880/NS

European Constitutional Law Review, Paryż 1992, HF/0879/NS

F

Fras J., Dziennikarski warsztat językowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999, HF/0394/NS

Fundusze i zarządzanie finansami. Pakiet szkoleniowy nr 9, Strasburg 2004, HF/0605/NS

G

Gender issues 2009: Gender Equality. Discouse in times of transformation 1989 - 2009, Warszawa 2009, HF/0763/NS

Gerrits F., Vlaar P., Krofil kompetencji. Organizator społeczności lokalnych, HF/0661/NS

Gillen T., Asertywność, Warszawa 1999, HF/0408/NS

Ustroje państw współczesnych, [red.:] J. Jędrak, Lublin 2007, HF/0839/NS

Gradek-Lewandowska M., Przewodnik po prawie autorskim i prawach pokrewnych w internecie, Warszawa 2009, HF/0467/ NS

Graj fair z innymi, praktyczny przewodnik dla nauczycieli, animatorów i liderów lokalnych, red. M. Zabrowska, Warszawa 2014, HF/1088/NS

Gromkowska A., Kobiecość w kulturze globalnej. Rekonstrukcje i reprezentacje, Wydawnictwo Wolumin, Poznań 2002, HF/0146/NS

Grosse G.T., Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej a budowa kapitału intelektualnego na obszarach wiejskich, Warszawa 2010, HF/0315/NS

Groszyk H., Malarczyk J., Pieniążek A., Seidler G.A., Wstęp do nauki o państwie i prawie, Lublin 2001, HF/0951/NS

Grzelewska D., Habielski R., Kozieł A., Osica J., Piwońska-Pykało, Skierawski F., Prasa, radio, telewizja w Polsce. Zarys dziejów, Warszawa 1999, HF/0395/NS

H

Hamerla D., Kacuga, Jak działać skutecznie? Poradnik lidera lokalnego, Fundacja Edukacji dla Demokracji,
Warszawa 2005, HF/0465/NS

I

Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2004 roku,Warszawa 2005, HF/0874//NS

Integracja lokalna czy medialna? Badnie wizerunki medialnego Obywateli Państw Trzecich w mediac ogólnopolskich i lokalnych, [red.:] Wciseł W., Lublin 2015, HF/1064/NS

J

Jak wykorzystać potencjał edukacji pozaszkolnej w Polsce?, Gdańsk 2011, HF/0983/N

Jędrzejko M., Bożejewicz W., Janiszewski W., Narkomania – nowe zjawiska i zagrożenia, Warszawa 2007, HF/0147/NS, HF/0148/NS

Jones D., Banery i smoki. Przewodnik twórczego organizowania kampanii, Warszawa 2006, HF/0847/NS


K

Kędziora K., Śmiszek K. , Zima M., Równe traktowanie w zatrudnieniu, Warszawa 2009, HF/0963/NS, HF/0750/NS

Kobiety w czasach przełomu 1989-2009, Warszawa 2009, HF/0302/NS

Kocewiak S., Ogrodzki P., Rulewicz J., Vademecum. Zabezpieczenie obiektów sakralnych, Warszawa 2009, HF/0878/NS

Koziarek M., Jak zastąpić rytuał refleksją, 2012, HF/0966/NS

Kompendium przedsiębiorczości, Warszawa 2008, HF/0150/NS

Konstytucja na co dzień, [red.:] Ordak G., Klaus W., Pawłowski K., Woźniakowska D., Warszawa 2001, HF/0413/NS, HF/0414/NS

Kontynent Warszawa - Warszawa wielu kultur, Warszawa 2012, HF/0980/NS, HF/0981/NS

Kosiński S., Zarys socjologii, Lublin 1977, HF/0833/NS

Koszewska K., Tołwińska – Królikowska E., Szkolny program wychowawczy. Materiały dla rad pedagogicznych i edukatorów, Warszawa 2001, HF/0151/NS

Kozak T., Aketon. Pornografia późnej polskości, Lublin 2012, HF/0979/NS

Królikowski J., Projekt edukacyjny, materiały dla zespołów międzyprzedmiotowych, Warszawa 2001, HF/0152/NS

Kto pilnuje strażników? odpowiedzialne dziennikarstwo w demokratycznej Polsce, [ red.:] J. Kucharczyk, Warszawa 2011, HF/0779/NS

L

Lisowska E., Gender Index. Monitorowanie równości kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, HF/0406/NS

M

Maroshek-Klarman U., BETZAVTA Podręcznik nauczania demokracji przez gry, Warszawa 1996, HF/0485/NS

Maroshek-Klarman U., Nie ma czegoś takiego jak trochę demokracji, Warszawa 1996, HF/0533/NS

Media lokalne i regionalne - nierozwiązane problemy, nowe wyzwania, Warszawa 2013, HF/1048/NS

Media. Leksykon PWN, Warszawa 2000, [red.:] E.Banaszewicz-Zygmunt, HF/0393/NS

Mediacja w polskim prawie karnym, Warszawa 2011, HF/0987/NS

Mediacja w polskim prawie karnym, Warszawa 2000, [red.:] J. Cudna - Wilk, J. Toporowski, HF/0990/NS

Mediacja w polskim prawie nieletnich, [red.:] J. Cudna - Wilk, J. Toporowski, HF/0988/NS, HF/0989/NS

Metoda e-VITA. Rozwój społeczno-gospodarczy społeczności lokalnych przy wykorzystaniu technologii informatycznych internetu, [red.:] M., Łotys, Warszawa 2008, HF/0466/NS

Metody zarządcze w administracji samorządowej oraz partycypacja społeczna w gminach, [red.:] J. Warda, Lublin 2008, HF/0654/NS

Międzynarodowa współpraca organów wymiaru sprawiedliwości – rola sędziego krajowego, Tarnobrzeg 2003, HF/0883/NS

Międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych. Zbiór dokumentów, [red.:] M. Flemming., Warszawa 1991, HF/0422/NS

Migracje a rynek pracy w województwie lubelskim, [red.:] P. Krajewski, Warszawa 2010, HF/0638/NS

Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy, przypadek Lubelszczyzny, [red.:] P. Kaczmarczyk, Warszawa – Lublin 2008, HF/0149/NS

Mindware. Technologie dialogu, [red.:] P. Celiński, Lublin 2012, HF/0809/NS

Misztal H., Prawo wyznaniowe, Lublin 2000, HF/0431/NS

Monitor integracji. Ewaluacja i ocena skuteczności działań prowadzonychw Polsce przy finansowym wsparciu EFI 2007-2012, [red.:] M. Bieniecki,P,. Kaźmierkiewicz, Patrycja Matusz Protasiewicz, Gliwice 2013, HF/0958/PC

Morawska E., Idea Rechtsstaat w ustawie zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec, Warszawa 2000, HF/0460/NS

N

Nabywanie obywatelstwa polskiego, [red.:] T. Sieniow, Lublin 2013, HF/0929/NS

Niskoemisyjna gospodarka w Polsce: wpływ europeizacji na politykę rządu, [red.:] T. G. Grosse, Warszawa 2011, HF/0787/NS

O

Obywatelski poradnik rodzica, Zielona Góra 2016, HF/0812/NS

Ochrona Zdrowia Reprodukcyjnego. Świadczenia zdrowotne, Warszawa 2006, HF/0153/NS, HF/0154/NS

Oniszczuk J., Państwo prawne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (zasady państwa prawnego), Warszawa 1996, HF/0445/NS

Oniszczuk J., Źródła prawa w nowym orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2001, HF/0425/NS

Oniszczuk J., Źródła prawa w orzecznictwie i powszechnie obowiązującej wykładni ustaw Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 1999, HF/0456/NS

Organizowanie społeczności lokalnej, [red.:] B. Skrzypczak, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011, HF/0682/NS

P

Pankowska D., Wychowanie a role płciowe, Gdańsk 2005, HF/0155/NS, HF/0156/NS

Pietraś J.Ziemowit, Prawo wspólnotowe i integracja europejska, Lublin 2006, HF/0418/NS


Poradnik modelowej współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, [red.:] Ł. Waszak, P. Masłowski, Warszawa 2012, HF/0835/NS

Podręcznik dialogu. Zaufanie i tożsamość, [red.:] K. Czyżewski, M. Golubiewski, J. Kulas, Sejny 2012, HF/0937/NS

Podręcznik zarządzania partycypacyjnego, Lublin 2013, HF/0712/NS

Polskie prawo konstytucyjne, [red.:] Skrzydło W., Lublin 2005, HF/0611/NS

Postawy i umiejętności kluczem do rozwoju Polaków i Polski, Gdańsk 2012, HF/1001/NS

Praca cudzoziemców w Polsce. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe, [pod red.:] M. Jamroży, T. Major, Gdańsk 2012, HF/0830/NS

Prawa i zdrowie. Reprodukcyjne i seksualne. Przewodnik, [red.:] A. Solik, Warszawa 1998, HF/0802/NS

Prawo a partycypacja publiczna. Bilans monitoringu 2010, [red.:] G. Makowski, P. Sobiesiak, Warszawa 2011, HF/0650/NS, HF/0245/NS

Probosz M., Sadura P., Konsultacje w społeczności lokalnej: planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji spłecznych metodą warsztatową, Warszawa 2011, HF/0652/NS

Przewodnik aktyw -istow -istek, HF/1053/NS, HF/1029/NS, HF/1050/NS

Przywództwo edukacyjne. Zaproszenie do dialogu, Kraków 2015, HF/0522/NS

Psychologia polityczna, [red.:] Skarżyńska K., Poznań 1999, HF/0392/NS

Q

Queer Studies. Podręcznik kursu, [red.:] Kochanowski J., Abramowicz M., Biedroń R., Warszawa 2010, HF/0730/NS

R

Raport z badania. Analiza potrzeb i możliwości związanych z przyjmowaniem uchodźców z Bliskiego Wschodu przez 22 wybrane polskie gminy. Warszawa 2016, HF/1018/NS

Raport z projektu Obcy? Zbliżenia, Lublin 2010, HF/0520/NS, HF/0808/NS, HF/0745/NS

Renzetti C. M., Curran D. J., Kobiety mężczyźni i społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, HF/0157/NS

Rozwój edukacji globalnej w Polsce - perspektywy współpracy międzysektorowej, Warszawa 2009, HF/0964/NS

Rutkowska A., Komaniecki A., W poszukiwaniu przyjaznej szkoły. Podręcznik projektowy dla szkół, Katowice 2008, HF/0162/NS, HF/0163/NS

S

Schoolmates. Znęcanie się w szkołach. Jak przeciwdziałać znęcaniu? Przewodnik dla nauczycieli, HF/0440/NS, HF/0138/NS, HF/0139NS, HF/0140NS

Skrzydło W., Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 1998, HF/0434/NS

Sobczak J., Prawo prasowe, Warszawa 2000, HF/0429/NS

Super samorząd 2017. Akcja Masz Głos, HF/0968/NS

Super samorząd 2018. Akcja Masz Głos, HF/0970/NS

Sprawny sąd. Zbiór dobrych praktyk, [oprac.:] Ł. Bojarski, Warszawa 2004, HF/0884/NS

Spurek S., Prawo w moim życiu, HF/0877/NS

Szomburg J., Zbieranek P., Edukacja dla rozwoju, Gdańsk 2010, HF/0909/NS

Szreniawski J., Wstęp do nauki administracji, Lublin 2000, HF/0950/NS

Szygendowska A., Agresja w szkole, agresja w domu. Patologie społeczne XXI wieku. Materiały edukacyjne
i szkoleniowe, Warszawa 2007, HF/0160/NS

Szyszkowski W., Beniamin Constant. Doktryna polityczno - prawna na tle epoki, Poznań 1984, HF/0952/NS

T

Tiry na tory. Poradnik walczących społeczności, Kamińska E., Makowski W., Łódź - Kraków 2012, HF/0914/NS

Tolerancyjni. To się dzieje!, [red.:] K. Szotkowska - Beylin, M. Białek - Graczyk, Warszawa 2009, HF/0518/NS, HF/0866/NS, HF/0836/NS, HF/0838/NS

Twarze Lublina, HF/1081/NS, HF/1080/NS, HF/1079/NS

U

Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce. Polski raport Social Watch 2010, [red.:] R. Szarfenberg, Warszawa 2011, HF/0643/NS

Uczenie się międzykulturowe. Pakiet szkoleniowy nr 4, [red.:] S. Martinelli, M. Taylor, Bruksela 2000, HF/0594/NS, HF/0957/NS

Urbanik A., Quo vadis? O partycypacyjnej diagnozie lokalnej, HF/0653/NS

Ustawa prawo prasowe z dn. 26 stycznia 1994 (Dz.U.Nr.5 poz.24), HF/0438/NS

Uwaga narkotyki. Patologie społeczne XXI wieku. Materiały edukacyjne i szkoleniowe, [red.:] Jędrzejko M., Warszawa 2007, HF/0166/NS

W

W 60 praktyk dookoła partycypacji, HF/1094/NS

Watch it!, Warszawa 2016, HF/0295/NS

W budowie… obywatelstwo, młodzież i Europa. Pakiet szkoleniowy. Obywatelstwo w Europie, 2003, HF/0985/NS

Welcome to. Tworzymy miasto przyjazne cudzoziemcom i cudzoziemkom. Wyniki monitoringu strazy granicznej we Wrocławiu w latach 2012-2013, HF/1036/NS

Welcome to. Tworzymy miasto przyjazne cudzoziemcom i cudzoziemkom. Wyniki monitoringu dworca głównego PKP we Wrocławiu w latach 2012-2013, HF/1035/NS

Welcome to. Tworzymy miasto przyjazne cudzoziemcom i cudzoziemkom. Wyniki monitoringu strazy dworca głównego PKS we Wrocławiu w latach 2012-2013, HF/1033/NS

Welcome to. Tworzymy miasto przyjazne cudzoziemcom i cudzoziemkom. Wyniki monitoringu policji we Wrocławiu w latach 2012-2013, HF/1040/NS

Welcome to. Tworzymy miasto przyjazne cudzoziemcom i cudzoziemkom. Wyniki monitoringu dolnośląskiego urzędu wojewódzkiego - wydział do spraw cudzoziemców we Wrocławiu w latach 2012-2013, HF/1036/NS

Z

Zabawa to poważna sprawa, 2018, HF/0034/NS

Zagrożenie zabytków przestępczością, Warszawa 2005, HF/0877/NS

Zarządzanie organizacją. Pakiet szkoleniowy, 2000, HF/0978/NS

Zdanowicz M., Wysoki Komisarz do spraw uchodźców, Białystok 1994, HF/0417/NS

Zięba M. St., Migracja - wyzwanie XXI wieku, KUL, Lublin 2008, HF/0534/NS

Znęcanie się w szkołach. Przewodnik dla młodzieży jak przeciwdziałać znęcaniu. Schoolmates, HF/0272/NS, HF/0273/NS

Zubik M., Problem aborcji na świecie w dokumentach i orzecznictwie sądowym, Warszawa 1997, HF/0459/NS


Kultura

55+ seniorzy w akcji, Warszawa 2009, HF/0982/K

A

Aktywni Mieszkańcy. Inicjatywy sąsiedzkie w praktyce, [red.:] P. Henzler, HF/0814/K, HF/0813/K, HF/0310/K

Al-Gazali M., Zarys etyki Muzułmańskiej, Polska 2004, HF/1010K

Al-Tantawi A, Ogólny zarys religii Islamu, Białystok 1999, HF/1032/K

Anchimowicz M., Muras K., Niziołek K., Olesiewicz R., Sokołowski M., Co nas łączy co nas różni. Białystok i jego mieszkańcy w oczach obcokrajowców, Białystok 2008, HF/0169/K

Animacja kultury lokalnie, [red.:] Kurz I., Warszawa 2008, HF/0569/K

Archipelag, [red.:] Pruska W., Michalski R., Ruczko M., Olsztyn 2010, HF/0724/K

B

Bednarowski J., Antykatechizm czyli ateizm dla mas, HF/1021/K

Braniewska M., Cukunft, Warszawa 2010, HF/0620/K

C

Co nas łączy co nas różni. Białystok i jego mieszkańcy w oczach obcokrajowców, Białystok 2008, HF/0168/K

D

De Beauvoir S., Druga Płeć, Warszawa 2014, HF/1098/PC

Dialog Pheniben 2008, nr 2, HF/0339/K

Dialog Pheniben 2008, nr 7, HF/0587/K, HF/0580/K, HF/0579/K

Dialog Pheniben 2008, nr 8, HF/0581/K, HF/0592/K

Dialog Pheniben 2008, nr 9, HF/0585/K

Dialog Pheniben 2008, nr 10, HF/0582/K

Dialog Pheniben 2008, nr 11, HF/0583/K

Dialog Pheniben 2008, nr 12, HF/0586/K

Dialog Pheniben 2009, nr 1, HF/0584/K

Dialog Pheniben 2009, nr 5, HF/0588/K

Dialog Pheniben 2014, nr 14, HF/1027/K

DLA. Animacja kultury (metody/działania/inspiracje), Warszawa 2005, HF/1023/K

Dwa dni fotografii im. Edwarda Hartwiga, [red.:] A. Kliczka, Lublin 2008, HF/0388/K

Dobra Kultury. Współpraca i problem roszczeń w relacjach polsko – ukraińskich. Rekomendacje, [red.:] Petyńska M., Warszawa 2006, HF/0468/K

E

Edukacja + animacja, Warszawa 2011, HF/1028/K

Edukacja międzykulturowa wobec integracji dzieci polskich i czeczeńskich na przykładzie projektu „Ku wzbogacającej różnorodności”, [red.:] a. Młynarczuk, k. Potoniec, Białystok 2009. HF/0507/K

F

Fotografia i antropologia (katalog), HF/0591/K

G

Gierat – Bieroń B., Europejskie Miasto Kultury 1985 – 2008, Kraków 2009. HF/0510/K

I

Inspiracja, aktywacja. Jak realizować pasje na swoim podwórku, HF/0238/K

Inspirator obywatelski. Przewodnik po nieformalnej edukacji obywatelskiej w bibliotekach publicznych i nie tylko..., [red.:] G. Markowski, F. Pazderski, Warszawa 2011, HF/0753/K

Instytut Kultury Polskiej (folder), HF/0570/K

Idea polskich miast, "Wolność i Solidarność" nr 23, [red.:] J. Szomburg, Gdańsk 2010, HF/0593/K

J

Jasińska-Kania A., Staszyńska M. K., Diagnoza postaw młodzieży województwa podlaskiego wobec odmienności kulturowej, Białystok 2009, HF/0361/K

Jagielski J., Jewish sites in Warsaw, Warsaw 2002, HF/0172/K

K

Kamienie mówią. Dzieje i kultura Czeczenów, Adger - Adajew Issa, HF/0601/K

Kościół grekokatolicki w Polsce. Archieparchia Przemysko-Warszawska, Eparchia Wrocławsko-Gdańska, Przemyśl 2012, HF/1059/K

Krakowski szlak kobiet. Przewodniczka po Krakowie Emancypantek, [red.:] Furgał E., Kraków 2009, HF/0173/K, HF/0174/K

Księga Mostu, [red.:] Czyżewski K., Sejny 2006, HF/0175/K

Kultura – polityka – rozwój. O kulturze jako "dźwigni" rozwoju społecznego polskich metropolii i regionów, [red.:] J. Szomburg, Gdańsk 2012, HF/0902/K

Kultura 2000. Album projektów zrealizowanych z udziałem Polski w latach 2001 – 2006,, HF/0176/K

Kultura współczesna, [red.:]M. Mrozowski, Warszawa 2005, HF/0948/K

Kultura współczesna, [red.:] W.K. Pessel, I. Piotrowski, Warszawa 2012, HF/0949/K

M

Macierzyństwo..., [red.:] A. Gładysz, M. Lachowski, P. Zarębska - Denysiuk, Lublin 2012, HF/0943/K

Mapa miejsc żydowskich w Polsce, HF/1097/K

Migracja, tożsamość, dojrzewanie. Adaptacja kulturowa dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracyjnym, [red.:] Klorek N., Kubin K., Warszawa 2015, HF/1107/K

P

Pakiet edukacyjny. Wymiana młodzieży. Pomysły, metody, działania, HF/0263/K

Pieśń, opowieść, dziennik. Praktyki słowa w kulturze współczesnej, HF/0568/K

Pogranicze. Studia społeczne tom XXII. Czy różnica jest polityczna? Zróżnicowanie społeczno-kulturowe a problem dyskryminacji, Białystok 2013, HF/1044/K

Przyjemności opowiadania, [red.:] M. Litwinowicz, Warszawa 2006, HF/0571/K

R

Raport o kulturze. Postęp Europa, [red.:] Baran E., Lublin 2007, HF/0180/K

Raport o stanie kultury niezależnej i NGO w Białorusi, [red.:] P. Laufer, Lublin 2011, HF/0894/K

Raport o stanie kultury i NGO na Ukrainie, [red.:] P. Laufer, Lublin 2012, HF/0936/K, HF/0986/K

Remixing Europe, HF/1115/K

Romowie rumuńscy w Polsce. Przewodnik do pracy ze społecznością, Wrocław 2015, HF/1108/K

S

Sanetra – Szeliga J., Kusek R., Kultura w dialogu, Kraków 2008 HF/0360/K

Słownik wielokulturowy = wielojęzyczny, Warszawa 2013, HF/1043/K

Stowarzyszenie Katedra Kultury (folder dotyczący projektów Stowarzyszenia), HF/0572/K

Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją dla kultury, [red.:] M. Śliwa, Małopolski Instytut Kultury, Kraków 2011, HF/0387/K

Szablon Dżem, Warszawa 2012, HF/0955/K

T

Teraz! Animacja kultury, HF/0256/K, HF/0567/K

The wonders of Warsaw. Cuda Warszawy, Warszawa 2007, HF/0182/K, HF/0183/K

U

Unger L., Udało mi się mieć ciekawe życie, Lublin 2008, HF/ 0323/K

Z

Zaczarowane Polesie. Kolędy i szczodrywki. Zeszyt 15. HF/0184/K

ZOOM na domy kultury, [red.:] M. Białek - Graczyk, Warszawa 2009. HF/0299/K, HF/0342/K

Zoom na domy kultury. Laboratorium zmiany, [red.:] M Białek - Graczyk, Warszawa 2010, HF/0752/KUnia Europejska

B

Bieniecki M., Pawlak M., Labo ratoria integracji. Lekcje z doświadczeń brytyjskich, belgijskich, katalońskich i portugalskich, HF/0798/UE

Bieńkowska E., Kulesza C., Europejskie standardy kształtowania sytuacji ofiar przestępstw, Białystok 1997, HF/0794/UE

Biskup E., Ganczar M., Conditions for the establishment and operation of businesses in cross – border regions of Poland and Ukraine, Lublin 2007, HF/0284/UE

C

Czapliński W., Zarys Prawa Europejskiego, Warszawa 1999. HF/0122/UE

D

Dobrowolny powrót jako priorytet polityki powrotowej Unii Europejsiej, [red.:] A. Kosińska, P. Wojtasik, Lublin 2012, HF/0892/UE

E

Edukacja europejska na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasowego, [red.:] I. Wal, Wałbrzych 1998, HF/0461/UE

Enlarg Educationa, Europejska walizka na rzecz rozszerzenia UE, http://pl.enlargeducation.eu/index.php/walizka (wersja internetowa); produkt jest bezpłatny, finansowany ze źródeł Unii Europejskiej

Europa na co dzień - podręcznik ucznia,Warszawa 1997, HF/0335/UE

K

Kaźmierkiewicz P., Mazur-Rafał M., Iglicka K., Zarządzanie migracją. Przypadek i doświadczenia Polski w odniesieniu dyrektyw komisji europejskiej, Warszawa 2003, HF/0435/UE

Kmak M., Lewandowska J., Tokarz B., Witarz P., Dobre praktyki sędziowskie. Skrypt, Warszawa 2006, HF/0124/UE

Kuś A., Sieniow T., Układ z Shengen – szanse i zagrożenia współpracy transgranicznej, Lublin 2007, HF0283/UE

L

Lind M., Minichbauer R., Europejskie polityki kulturalne 2015. Raport ze scenariuszami przyszłości publicznego finansowania sztuki współczesnej w Europie, Warszawa 2009, HF/0125/UE

Ł

Łada A., Partnerstwo dla prezydencji? Współpraca administracji z sektorem pozarządowym podczas czeskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej - wnioski dla Polski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009, HF/0316/UE


Łada A., Tomaszyk M. J., Rola regionów i organizacji pozarządowych w trakcie polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, 2010, HF/1025/UE

N

Na drogach i bezdrożach wolności. Partnerstwo wschodnie, [red.:] A. Kudelski, D. Skorupa, Kraków 2010, HF/0642/UE

O

Osoby niepełnosprawne w Unii Europejskiej. Akty prawne, [red.:] M. Piasecki, Lublin 2009, HF/0551/UE

P

Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu cz. 2, Edukacja międzykulturowa, Warszawa 2011, HF/0941/UE

Portfolio europass, HF/0685/UE

Praktyki integracji. Doświadczenia i perspektywy, [red.:] M. Bieniecki, M. Pawlak, Warszawa 2012, HF/0885/UE

Program "Młodzież w działaniu". Raport 2010, HF/0682/UE

Przewodnik dla obywateli. Projekt konstytucji dla Europy przygotowany przez Komitet Europejski, Luksemburg 2004, HF/0127/UE

R

Rada Europy. 800 milionów Europejczyków, Strasburg 2001, HF/0128/UE, HF/0129/UE

S

Sasiak Z., Kostka S., Katalog dobrych praktyk. Europa dla obywateli, 2007 – 2013, HF/0130/UE

W

W drodze do Unii Europejskiej. Przewodniczka nie tylko dla kobiet, [red.:] M. Grabowska, Warszawa 2002, HF/0123/UE

Wilamowski K., Obserwacja procesu karnego jako instrument działania organizacji pozarządowej w sprawach indywidualnych. Podręcznik, Warszawa 2006, HF/0132/UE

Y

Youthpass na skróty. Rozpowszechnianie rezultatów uczenia się, HF/0683/UE

Z

Zarządzanie projektem. Pakiet szkoleniowy, Strasburg 2000, HF/0258/UE

Znaniecki P., Moje środowisko bliżej Europy. Program Europejskiej Edukacji Ekologicznej, HF/0133/UE

INNE

(eS) w sieci dobrych połączeń - materiały szkoleniowe, Warszawa 2014, HF/1089/I

A

Abramowicz M., Strzałkowska A., Zarządzanie zróżnicowanym wiekowo zespołem, Warszawa 2012, HF/0935/I

B

Bagniewska M., Cukunft, HF/0678/I

Bracha E., Kacuga K., Działania edukacyjne organizacji pozarządowych - podstawy pracy trenera, HF/0741/I

Bednarek J., Speak Polish for beginners. A practical self-study guide, HF/0778/I

Benstock S., Kobiety z lewego brzegu, Warszawa 2004, HF/0776/I

Biuletyn Miejski, Białystok 2010, HF/0827/I

C

Centrum wielokulturowe w Warszawie nr 1, HF/0668/I

Centrum wielokulturowe w Warszawie nr 6, HF/0365/I

D

Debaty Jana Nowaka Jeziorańskiego, Warszawa 2015, HF/0795/I

Diouf M., Mała książka o rasizmie, HF/0822/PC

E

Ekologia na każdym przedmiocie, [red.:] A. Gierek, E. Gierek, Kraków 2009, HF/0540/I

F

Federalistka nr 3 (specjalny), Warszawa 2010, HF/0810/I

Federalistka nr 1/2012, HF/0887/I

Federalistka nr 1/2014, HF/1100/I

Frankel A., Dziewczynka, Warszawa 2007, HF/0216/B, HF/0217/I

G

gazeta.ngo.pl 2010 (wydanie specjalne), HF/0656/I

gazeta.ngo.pl nr 02(68) 2010, HF/0655/I

Guide to proposal writing, USA 1997, HF/0264/I

H

Handmade creative thinking, HF/0858/I

Historie z fotografii. Projekt edukacyjny o Holokauście, HF/1086/I, HF/1087/I

J

Jędrzejewski M., Młodzież a subkultury, Warszawa 1999, HF/0386/I

Jurczyk W., Łakomy A., Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia, Kraków 2004, HF/0539/I

K

Karaczun M. Z., Kassenberg A., Sobolewski M., Polityka klimatyczna Polski - wyzwanie XXI wieku, Warszawa 2009, HF/0491/I

Kultura 2007 - 2013. Nowe formularze dla beneficjentów programu Kultura 2007-2013, Warszawa 2010, HF/0721/I

Kultura szeroka. Księga wyjścia. Broad culture. The book of coming-out, HF/0562/I

Kraus A., O wszystkim i o niczym. Rozmowy z księdzem Janem Twardoeskim, Warszawa 2009, HF/0751/I


L

Lehane D., Mystic river, Nowy York 2001, HF/0774/I

Lester N., 2009, HF/1023/I


M

Marklund L., Prime time, Warszawa 2010, HF/0775/I

Mendoza E., Niezwykła podróż Pomponiusza Flatusa, Kraków 2009, HF/0767/I

Mistrzowie felietonu, [red.:] Możdżonek A., Warszawa 1993, HF/0834/I

Musielak K., Nowakowska M., Kobiety pracujące w domu o sobie. Analiza wywiadów pogłębionych na temat nieodpłatnej pracy domowej, Łódź 2011, HF/0816/I

N

Nowak K., Okrasiński K., Sytuacja prawna organizacji ekologicznych, Wałbrzych 2006, HF/0267/I

Nowy dom. Subiektywny przewodnik po dzielnicy Węglin, HF/0896/I

O

Odkryć Niemcy! Przygotowania polsko-niemieckiego spotkania młodzieży, [red.:] A. Cybulska, M. Barełkowski, J. Motyka - Gebhardt, Warszawa 2004, HF/0345/I

OIKOS. Ekologia i współdziałanie nr 3 (44) 2007, Lublin 2007, HF/0331/I

OIKOS. Ekologia i współdziałanie nr 1(45) 2008, Lublin 2008, HF/0330/ I

OIKOS. Ekologia i współdziałanie nr 2 (55) 2011, Lublin 2011, HF/0801/I


P

Pęczak M., Mały słownik subkultur młodzieżowych, Semper, Warszawa 1992, /HF/0385/I

Pietkiewicz E., Savoir vivre dla każdego, Świat książki, Warszawa 1997,HF/0383/I


Podręcznik dla osób organizujących żywą bibliotekę, Żywa biblioteka polska, Wrocaław 2016, HF/1109/I

Pozyskiwanie funduszy. Dobre praktyki, HF/0669/I

Praca skazanych odbywających karę pozbawienia wolności, [red.:] T. Bojarski, Z. Hołda, J. Baranowski, Lublin 1985, HF/0486/I

Przyrodę i zwierzęta chronimy właśnie dla ciebie, HF/0755/I

S

Siła wspólnoty. Dobre praktyki ekonomii społecznej, Warszawa 2008, HF/0472/I

Społeczna odpowiedzialnosć biznesu, Wilno 2010, HF/0719/I, HF/0720/I

Społeczny Awans nr 1/2013 (styczeń), HF/0930/I

Społeczny Awans nr 2/2013 (kwiecień), HF/0931/I

Stanowski K., Struktura organizacji demokratycznych. Poradnik dla organizacji pozarządowych, Warszawa 1999, HF/0324/I, HF/0471/I

Study in Poland. New European educational destination (informator), HF/0818/I

Ś

Śladami Marceliny Kulikowskiej. Małopolska w reportażach, [red.:] E. Furgał, Kraków 2010, HF/0624/I

W

Welcome PL. The Rule of Law Institute Foundation 2016, HF/0646/I, HF/0788/I, HF/0844/I

Weyler R., Greenpeace. O tym jak grupa ekologów, dziennikarzy i wizjonerów zmieniła świat, Warszawa 2009, HF/0640/I

Wrocław Dla Wszystkich Bez Nienawiści no. 01/2013, HF/0932/I

V

Vademecum negocjatora, [red.:] K. Morawska, M. Pomianowska, K. Stawicka, Warszawa 2001, HF/0411/I

Z

Zakładanie i prowadzenie Centrum Integracji Społecznej. Poradnik, Lublin 2010, HF/0671/I

Zakładanie i prowadzenie Klubu Integracji Społecznej, Lublin 2010, HF/0679/I

Zarządzanie projektem. Pakiet szkoleniowy nr 3, HF/0681/I

Zniewolony umysł 2, [red.:] E. Majewska, J. Sowa, Kraków 2007, HF/0230/I