Strona główna

Bookmark and Share

Wspierają nas

Homo Faber


I TY możesz zostać naszym sponsorem! Jak to zrobić?
Tu są wszystkie informacje.
Open Society Foundation 
 • 2021. Dofinansowanie projektu partnerskiego „One for All, All for One” w ramach Konsorcjum pracującego na rzecz migrantów i uchodźców w Polsce.
 • 2020. Dofinansowanie projektu partnerskiego „One for All, All for One” w ramach Konsorcjum pracującego na rzecz migrantów i uchodźców w Polsce.
 • 2019. Dofinansowanie projektu partnerskiego „One for All, All for One” w ramach Konsorcjum pracującego na rzecz migrantów i uchodźców w Polsce.Fundusz Obywatelski

 • W marcu 2018 r. otrzymaliśmy wsparcie w wysokości 10 000 zł na działanie Konsorcjum organizacji pracujących na rzecz migrantów w Polsce. Więcej...
 • Umowa z dnia 1 września 2018 na grant w wysokości 3000 zł na wsparcie projektu "Demakijaż. Festiwal Kina Kobiet". Więcej...

 
 • Umowa w wysokości 30 000 zł w ramach Funduszu Pomocy Pomagającym. Projekt realizowany od 1 września 2021 do 31 grudnia 2021. 
 • Umowa z w wysokości 30 000 zł w ramach Funduszu Solidarnościowego "Działaj dalej". Projekt realziowany od 1 sierpnia 2020 do 31 grudnia 2020.
 • Umowa z 30 czerwca 2019 w wysokości 80 960 zł na realizację programu "Masz Głos". Umowa realizowana od 30 czerwca 2019 do 31 lipca 2020.
 • Umowa z 30 czerwca 2018 w wysokości 81 110 zł na realizację programu "Masz Głos". Umowa realizowana od 30 czerwca 2018 do 31 lipca 2019.
 • Umowa z 1 lutego 2018 r. na działania: Prowadzenie Punktu Wsparcia Antydyskryminacyjnego oferującego pomoc osobom doświadczającym przemocy i dyskryminacji, poradnictwo i interwencje kryzysowe dla migrantów, szkolenia i integracja zespołu, poszukiwanie nowych źródeł finansowania. Grant w wysokości 134 160 zł, na działania od 1.02.2018 do 31.07.2019. Więcej...
 • Umowa z 6 października 2016 roku w wysokości 100 000 zł na realizację działań statutowych związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji. Działanie realizowane od 15 września 2016 roku do 31 lipca 2017 roku.
 • Umowa z 1 lipca 2016 roku w wysokości 75 000 na relizację programu "Masz Głos". Program ma być realizowany od 1 lipca 2016 do 30 czerwca 2017 roku. Więcej...
 • Dotacja z 1 lipca 2012 roku w wysokości 78 000 zł na realizację projektu "Monitoring funkcjonowania Rady Miasta Lublin pod kątem dostępności radnych i przejrzystości ich prac" w okresie od 1 lipca 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku. Więcej...
 • Dotacja z 1 października 2011 roku w wysokości 50 000 zł na realizację projektu "NaprawmyTo!" w okresie od 1 października 2011 roku do 31 lipca 2012 r. Więcej...
 • Dotacja z 30 czerwca 2011 r. w wysokości 95 000 zł na ralizację projektu "Monitorowanie lubelskich urzędów w zakresie, w jakim korzystają z nich cudzoziemcy, działania na rzecz usprawnienia funkcjonowania urzędów i przygotowanie koncepcji powołania pełnomocnika prezydenta Lublina do spraw cudzoziemców" realizowanego od 1.07.2011 do 31.07.2012 r. Więcej..
 • Dotacja z 1 czerwca 2010 r. na realizację projektu "Otwarty Lublin - monitoring funkcjonowania instytucji, urzędów i podmiotów komercyjnych w zakresie, w jakim korzystają z nich cudzoziemcy przebywający w Lublinie" w wysokości 60 000 zł. Więcej...
 • Dotacja instytucjonalna w wysokości 50 000 zł przyznana na lata 2009 - 2010 w ramach programuInstytucje Obywatelskie - Dotacje Instytucjonalne. Pieniądze przeznaczane są na pokrycie części kosztów funkcjonowania biura Stowarzyszenia, pensję jednej osoby w okresie 12 miesięcy oraz drobne zakupy sprzętowe.Fundusz EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji

Dotacja w wysokości 223 830 zł na realizację projektu "Wsparcie poradnictwa antydyskryminacyjnego". Projekt realizowany od 3.02.2014 do 30.04.2016 r. 
Więcej...
Miasto Lublin 
 


W roku 2020 otrzymaliśmy wsparcie ze strony Urzędu Miasta Lublin na następujące działania:

 • Projekt "NaprawmyTo" dofinansowany kwotą w wysokości 12.000 zł (płatne w miesięcznych ratach po zrealizowaniu zadań wymienionych w umowie) realizowany od 02.01.2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
 • Projekt "Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie" dofinansowany kwotą w wysokości 8.000 zł realizowany od 24 lutego 2020 do 31 grudnia 2020.
 • Projekt "Niewidzialni mieszkańcy - wystawa" dofinsnowany w wysokości 10.000 zł realziowany od 01.02.2020 do 31.12.2020.

W roku 2019 otrzymaliśmy nastepujące wsparcie ze strony Urzędu Miasta Lublin:

 • Projekt "NaprawmyTo" dofinansowany  kwotą w wysokości 12.000 zł (płatne w miesięcznych ratach po zrealizowaniu zadań wymienionych w umowie) realizowany od 01.01.2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. 
 • Projekt "Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie" dofinansowany kwotą w wysokości 8.000 zł realizowany od 15 lutego 2019 do 31 kwietnia 2019.
 • Projekt "Nie-lekcje o nietolerancji" dofinansowany kwotą w wysokości 58.000 zł, realizowany od 28 lutego 2019 do 31 grudnia 2019.
 • Projekt "Demakijaż - Festiwal Kina Kobiet" dofinansowany kwotą 90.000 zł. Termin realizacji projektu 1.06.2019 - 31.12.2021.
 • Projekt "Niewidzialni mieszkańcy" dofinansowany kwotą 20 000 zł. Termin realizacji projektu 20.03.2019 - 31.12.2019.


W roku 2018 otrzymaliśmy następujące wsparcie ze strony Urzędu Miasta Lublin:

 • Projekt "NaprawmyTo" dofinansowany z budżetu Gminy Miasta Lublin kwotą w wysokości12.000 zł (płatne w miesięcznych ratach po zrealizowaniu zadań wymienionych w umowie) realizowany od 01.01.2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
 • Projekt "Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie" dofinansowany z budżetu Gminy Miasta Lublin kwotą w wysokości 9.000 zł, realizowany od 05.03.2018 do 30.04.2018 roku.
 • Projekt "Polacy, Ukraińcy. Witamy w Lublinie" finansowany z budżetu Gminy Lublin w wysokości 15.000 zł, realizowany od 01.05.2018 do 30.11.2018 roku.
 • Projekt "Demakijaż - Festiwal Kina Kobiet" dofinansowany z budżetu Gminy Lublin kwotą w wysokości 25.000 zł, realizowany od 01.07.2018 do 30.11.2018 roku.


W roku 2017 otrzymaliśmy następujące wsparcie ze strony Urzędu Miasta Lublin:

 • Projekt "Naprawmy To" finansowany z budżetu Gminy Miasta Lublin w wysokości 12 000 zł (płatne w miesięcznych ratach po zrealizowaniu zadań wymienionych w umowie) realizowany od 01.01.2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
 • Projekt "WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie" finansowany z budżetu Gminy Miasta Lublin w wysokości 10.000 zł, realizowany od 8 lutego 2017 do 31 marca 2017 roku.

 • Projekt "Poznajmy się" finansowany z budżetu Gminy Miasta Lublin realizowany od 1 września 2017 do 31 grudnia 2017. Projekt został dofinansowany kwotą w wysokości 51600 zł.
 • Projekt "Witamy w Lublinie" finansowany z budżetu Gminy Miasta Lublin realizowany od 1 września 2017 do 30 listopada 2017. Projekt został dofinansowany kwotą w wysokości 15000 zł.
 • Projekt "Witamy w Lublinie 3" finansowany z budżetu Gminy Miasta Lublin realizowany od 2 maja 2017 do 30 czerwca 2017. Projekt został dofinansowany kwotą w wysokości 6000 zł.


W roku 2016 otrzymaliśmy następujące wsparcie ze strony Urzędu Miasta Lublin:

 • Projekt "Show me your Lublin" finansowany z budżetu Gminy Miasta Lublin w wysokości 20.000 zł. Projekt realizowany od 1 czerwca 2016 do 31 grudnia 2016.

 • Projekt "Witamy w Lublinie 3" (wkład własny) finansowany z budżetu Miasta Lublin w wysokości 6.000 zł. Projekt realizowany od 1 kwietnia 2016 do 31 listopada 2016.

 • Projekt "NaprawmyTo" finansowany z budżetu Gminy Miasta Lublin w wysokości 12 000 zł (płatne w miesięcznych ratach po zrealizowaniu zadań wymienionych w umowie) realizowany od 01.01.2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.


W roku 2015 otrzymaliśmy następujące wsparcie ze strony Urzędu Miasta Lublin:

 • Projekt "Witamy w Lublinie 2"  realizowany w terminie od 1 maja 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku. Finansowany w wysokości 5 500 zł.
 • Projekt "NaprawmyTo" finansowany z budżetu Gminy Lublin w wysokości 12 000 zł realizowany od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

W roku 2014 otrzymaliśmy następujące wsparcie ze strony Urzędu Miasta Lublin:

 • Projekt "NaprawmyTo" finansowany z budżetu Gminy Lublin w wysokości 12 000 zł realizowany od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
 • Umowa z Gminą Lublin na "Wydanie "Kapownika" - kalendarza - informatora z mapą" 1 sierpnia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Finansowany w wysokości 15 000 zł.

W roku 2013 otrzymaliśmy
następujące wsparcie ze strony Urzędu Miasta Lublin:

 • Projekt "Rozbawione przedszkole" realizowany w terminie od 15 marca 2013 do 31 lipca 2013 roku finansowany z budżetu Gminy Miasta Lublin w wysokości 4 000 zł.
 • Projekt "NaprawmyTo" finansowany z budżetu Gminy Miasta Lublin w wysokości 12 000 zł (płatne w miesięcznych ratach po zrealizowaniu zadań wymienionych w umowie) realizowany od 01.01.2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

W roku 2012 otrzymaliśmy następujące wsparcie ze strony Urzędu Miasta Lublin:

 • Projekt "NaprawmyTo" finansowany z budżetu Gminy Miasta Lublin w wysokości 5 000 zł realizowany od 1.08.2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

W roku 2011 otrzymaliśmy następujące wsparcie ze strony Urzędu Miasta Lublin:
 • Umowa finansowa zawarta z Wydziałem Kultury Urzędu Miasta na realizację projektu "Kultura i sztuka - Miasto Kultury - obsługa miejskiego systemu informacji kulturalnych" realizowanego od dnia 2 maja 2011 roku do 20 grudnia 2011 roku, finansowany w wysokości 40 000 zł.
 • Projekt "Witamy w Lublinie" realizowany od 1 lipca 2009 roku do 31 grudnia 2011 został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Urząd Miasta wsparł powyższe działanie od 2.05 do 31.12.2011 dotacją z budżetu Gminy w wysokości 20 000 zł.

W poprzednich latach otrzymaliśmy dotację, w wysokości:
- Dotacja w wysokości 9 000 zł na realizację projektu Moja Planeta.
- Dotacja w wysokości 10 000 zł na realizację projektu Opornik - Gazeta Obywatelska.
- Dotacja w wysokości 15 000 zł na realizację projektu Witamy w Lublinie w części skierowanej do studentów i studentek z Polski.
- Dotacja w wysokości 15 000 zł na realizację projektu Enter 2016.
- Dotacja w wysokości 12 000 zł na realizację projektu Welcome to Lublin.
- Dotacja w wysokości 7 500 zł na realizację projektu Akademia Homo Faber
- Dotacja w wysokości 20 000 zł na realizację projektu Witamy w Lublinie
- Dotacja w wysokości 15 000 zł na realizację projektu Otwarta Przestrzeń 2016
- Dotacja w wysokości 4 230 zł na realizację projektu Festiwal Filmowy Żydowskie Motywy 
Muzeum Historii Polski, program grantowy "Patriotyzm Jutra" 
 • Dotacja w wysokości 27 100 zł na realizację projektu „Szeptany Lublin II”, przyznana w ramach programu Patriotyzm Jutra. Pieniądze przeznaczone są na przygotowanie multimedialnych przewodników po Lublinie.


Narodowe Centrum Kultury, program grantowy "Kultura Dostępna" • Dotacja w wysokości 281.250 zł na realizację projektu "Witamy w Lublinie 3". Projekt realizowany od 24.12.2015 do 30 czerwca 2017. Plus dotacja w wysokości 37.500 z Budżetu Państwa.• Dotacja w wysokości 336 060,25 zł na realizację projektu Witamy w Lublinie 2.
Projekt realizowany od 1.01.2014 do 31.06.2015 r.

• Dotacja w wysokości 157 141,20 zł na realicację projektu Witamy w Lublinie w części skierowanej do studentów i studentek pochodzących z państw spoza UE.Fundacja PZU                                                                                      
 • Dotacja w wysokosci 49 000 zł na realizację projektu Nadbużańskie historie.                                   
 


 

Program "Młodzież w działaniu"


 • Dotacja w wysokości 24.000 zł na realizacjęprojektu "Akademia Homo Faber". Czas trwania projektu: 1 września 2013 - 31 grudnia 2014.


Kancelaria Prezesa Rady Ministrów


• Dotacja w wysokości 18 410 zł na realizację projektu "Polsko - Izraelska wymiana młodzieży". Projekt partnerski z II LO im.  Hetmana Jana Zamoyskiego.Biuro Poselskie Europoposeł prof. Leny Kolarskiej - Bobińskiej.

• Dotacja w wysokości 16 500 zł na działania edukacyjne w zakresie wielokulturowości lubelszczyzny. Odbiorcą działań są szkoły woj. lubelskiego, poza Lublinem.Fundacja Edukacja dla Demokracji

• Dotacja w wysokości 13 810 zł na projekt „Kierunek południowy – wsparcie osób pracujących w tematyce edukacji globalnej” w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2010 r.Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego


• Dotacja w wysokości 1 000 zł na realizację projektu Festiwal Filmowy Żydowskie Motywy
Portal na którym w tej chwili znajdujesz się został wykonany dzięki dotacji Unii Europejskiej - Środki Przejściowe 2005 (TF2005/017-488.01.01.01) - w ramach projektu Akademia Obywatelska IV realizowanego w roku 2008.