Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2010

Bookmark and Share

Konferencja regionalna "SPLOT pomysłów na fundusze europejskie w Polsce"

Piotr Choroś (2010-02-21)

Stowarzyszenie Homo Faber wraz z Siecią Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT serdecznie zapraszają na regionalną konferencję „SPLOT pomysłów na fundusze europejskie w Polsce". Konferencja odbędzie się 18 marca 2010 w Akademickim Centrum Kultury UMCS "Chatka Żaka",  przy ul. I. Radziszewskiego 16 w godz. 10.00 – 15.00.

Celem konferencji jest zaprezentowanie przedstawicielom i przedstawicielkom organizacji pozarządowych działających na terenie województwa lubelskiego szans na pozyskanie środków europejskich. Konferencja podzielona jest na dwa bloki. W pierwszym będziemy mieli okazję poznać szanse dla ngo'sów w Regionalnym Programie Operacyjnym oraz Programie Operacyjnym Kapitał Ludzi. Tematykę tę przedstawi Marek Musiej, wykładowca Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji, specjalista z zakresu pozyskiwania funduszy UE, kierownik Oddziału Oceny Projektów Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. W drugiej części odbędą się trzy sesje warsztatowe poświęcone funduszom europejskim w następujących trzech tematach: edukacja, integracja społeczna i rynek pracy.

Wszystkich chętnych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go pocztą elektroniczną na adres: piotr.choros@hf.org.pl lub faxem na nr (081) 534 45 13 do dnia 15 marca 2010 r. (poniedziałek). Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o udziale w konferencji decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa zdjęć nagrodzonych w ramach konkursu "Fundusze nudne być nie muszą".

Dokumenty zgłoszeniowe:
- Zaproszenie
- Program ramowy konferencji
- Zgłoszenie