Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2010

Bookmark and Share

Konsultacje społeczne TAK!

(2010-04-09)

W poniedziałek, w sali nr 24 ratusza lubelskiego odbędzie się spotkanie poświęcone przygotowywanej przez urząd miasta uchwale o konsultacjach... Tylko problem z nią jest taki, że od dawna trwały rozmowy o jej treści i miała być to uchwała o konsultacjach społecznych. Czyli każdy mieszkaniec i każda mieszkanka Lublina dostałaby prawo udziału w procesie przyjmowania kluczowych uchwał dla swojego funkcjonowania w mieście. Niestety okazuje się, że w ostatniej chwili Urząd Miasta zmienił zdanie i przygotowuje uchwałę w wersji minimum. Jak wskazuje treść ogłoszenia o spotkaniu dotyczy ono: uchwały Rady Miasta Lublin ws. szczegółowego sposobu konsultowania z radą pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi (treść projektu uchwały nadal nie jest opublikowana). W praktyce oznacza to pozbawienie mieszkańców miasta prawa głosu i udziału w konsultacjach. Tylko organizacje zarejestrowane będą mogły brać w nich udział! Stoi to w sprzeczności ze wcześniejszymi deklaracjami ze strony pracowników ratusza i rozmowami jakie prowadzono - także ze mną. Stoi to w sprzeczności z całym wieloletnim procesem starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 r. w którym to ważne miało być dla Urzędu wzmacnianie dialogu społecznego, budowanie mechanizmów partycypacji obywateli oraz zaufania pomiędzy władzą a obywatelem. W związku z tym proszę wszystkie osoby które są zainteresowane wzmocnieniem dialogu społecznego w Lublinie o przyjście na to spotkanie bądź wyrażenie sprzeciwu przeciwko takiemu obrotowi spraw. Szczegóły spotkania są zamieszczone na stronie: http://um.lublin.pl/um/index.php?t=200&id=124674
Jest tam informacja: Opinie, wnioski i uwagi do projektu uchwały należy kierować do Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin, plac Władysława Łokietka 1, na adres e-mail: zniedbala@lublin.eu a także telefonicznie: (81) 466 1952, kom. 603 867 457

W naszym mieście podjęcie jakiejkolwiek decyzji zwiększającej możliwość partycypacji obywateli trwa lata i jest wobec niej niesamowity opór. Teraz są ostatnie chwile na to aby wprowadzić jakiekolwiek mechanizmy partycypacji społecznej. Nie łudzimy się, że urzędnicy zgodzą się na cokolwiek po wyborach bądź po złożeniu aplikacji o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Praktyka pokazuje nam, że nie ma na co liczyć.

Wiedząc o tym, że Urząd Miasta przygotowuje projekt uchwały o konsultacjach społecznych przedstawiliśmy wiele przykładowych uchwał z terenu całej Polski. Dlaczego w Lublinie nie mogą być podjęte?