Strona główna > Warto poczytać > Archiwum Opornika > Numer 46 (6/2010)

Bookmark and Share

O KONSULTACJACH TO JEST PIOSENKA

Piotr Choroś (2010-06-09)

W listopadzie 2010 minie rok jak zaangażowaliśmy się oficjalnie w proces konsultacji społecznych dotyczących współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi. Sam temat drążymy dużo dłużej. Pojawiło się światełko w tunelu. Pobiegliśmy w jego stronę. Mam już czerwiec 2010 r. Zaczynamy szukać efektów naszej pracy. Po pierwsze poznaliśmy System. Nie bez powodu pisany dużą literą. System zwany w literaturze: Machiną, Babilonem, Smokiem bądź Urzędem Miasta. Sam ten fakt jest już dużym sukcesem. Było to rozpoznanie bojem, jakby powiedział mój dziadek powstaniec. Dzięki temu wiemy przed czym stoimy, co nas może czekać, jeśli postanowimy brnąć dalej. Po kilku miesiącach wiemy tyle. Niby mało a jednak dużo. Zatrzymaliśmy się w tym miejscu. Niestety nie jesteśmy w stanie pochwalić się wspaniałymi zmianami prawnymi w naszym mieście, które otwierają drogę do szerokiej partycypacji obywatelskiej. Nie możemy przekuwać teorii aktów prawnych na praktykę działania. Dowiedzieliśmy się bardzo dużo o mechanizmie podejmowania decyzji, względności czasu i jego upływie, biurokracji, strukturze itp. Wiedza ta jest bezcenna. Poniżej prezentujemy jedną z ostatnich naszych aktywności z serii "rozpoznanie bojem". List jaki wystosowaliśmy do Prezydenta Miasta Lublin Adama Wasilewskiego w sprawie przyjęcia podstawowego dokumentu dla Lublina: Regulaminu Konsultacji Społecznych, dokumentu sankcjonującego prawnie dialog z Systemu z Obywatelem.

 Szanowny Panie Prezydencie!

Od listopada Urząd Miasta wraz z organizacjami pozarządowymi pracuje nad ustaleniem zasad współpracy Urzędu z organizacjami, powołaniem Rady Działalności Pożytku Publicznego i uchwaleniem trybu przeprowadzania konsultacji społecznych. Rozpoczynaliśmy je w nieco idealistycznej wierze w możliwość szybkiego wypracowania efektywnego systemu współpracy Miasta z jego obywatelami, czyli społecznych konsultacji decyzji ważnych dla miasta i jego mieszkańców. W efekcie tych prac:

9 kwietnia (piątek) o godz. 15.30 Urząd Miasta Lublin na swojej stronie internetowej zamieścił ogłoszenie o konsultacjach społecznych z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały dotyczącej trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Lublinie. Konsultacje zaplanowano na dzień 12 kwietnia (poniedziałek). Wraz z ogłoszeniem został zamieszczony projekt uchwały. Urząd, pomimo wcześniejszych sugestii ze strony organizacji pozarządowych, iż uchwała powinna obejmować szerokie konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta, przedstawił minimalistyczny projekt ograniczonych konsultacji społecznych, polegający na ograniczeniu konsultacji tylko do Rady Działalności Pożytku Publicznego (a do czasu jej powołania z organizacjami pozarządowymi), więc jedynie do przedstawicieli organizacji, i tylko do współdecydowania o aktach prawa miejscowego, wykluczając z całego procesu obywateli miasta. Organizacje natomiast przedstawiły projekt szerokich konsultacji - uwzględniając także mieszkańców.

12 kwietnia na publicznym spotkaniu urzędników z organizacjami pozarządowymi projekt miejski został przez nie jednogłośnie odrzucony. Na tym spotkaniu powołany został wspólny zespół roboczy, złożony z przedstawicieli organizacji i z urzędników, który rozpoczął prace nad projektem włączającym mieszkańców miasta w proces konsultowania decyzji. Już 16 kwietnia zespół roboczy złożył do zesp. Radców Prawnych Miasta Lublin projekt uchwały o szerokich konsultacjach społecznych. Przez ostatni miesiąc urzędnicy miejscy konsultowali wewnętrznie ten projekt, po czym - postanowili odłożyć go na półkę, wnosząc pod obrady Rady Miasta... odrzucony 12 kwietnia własny projekt, z kosmetycznymi poprawkami. Oznacza to, że obywatele Lublina zostali wykluczeni z faktycznego udziału we współdecydowaniu o rozwoju własnego miasta. Szerokie konsultacje społeczne okazały się poprzeczką nie do przeskoczenia.

Fundacja Kultura Enter i Stowarzyszenie Homo Faber wraz z innymi organizacjami pozarządowymi apeluje zatem do Prezydenta o poszanowanie praw mieszkańców Lublina w dostępie do informacji, do współdecydowania o rozwoju miasta. Apelujemy o rzeczywiste (a nie fasadowe) konsultacje społeczne przy podejmowaniu wszelkich inicjatyw, które mają znaczący wpływ na rozwój miasta i życie jego mieszkańców.

Przypominamy, że szerokie społeczne konsultacje są dziś standardem, nie tylko w Europie, ale i w większych i mniejszych miastach Polski, na przykład w Krakowie, Warszawie, Sopocie, Gdańsku (od wielu lat), ostatnio w Łodzi... Ich wdrożenie świadczy o świadomości obywatelskiej urzędników, czyli wybranych w powszechnych wyborach przedstawicieli społeczeństwa. Zaś brak skutecznego programu szerokich społecznych konsultacji świadczy o tym, że przedstawiciele ci traktują swoich wyborców jako jednorazowe narzędzie wyborcze, dostrzegając ich istnienie raz na cztery lata, przed kolejnymi wyborami samorządowymi.

Uznajemy za niedopuszczalne łamanie elementarnych zasad w trakcie przeprowadzania dotychczasowych konsultacji - w zakresie dostępu do informacji o planowanych konsultacjach i jego przedmiocie. Jest to w istocie zakwestionowanie zasad pomocniczości, partnerstwa, jawności, uczciwej konkurencji i efektywności.

Uważamy za skandaliczne proponowanie nam projektu uchwały o konsultacjach, który został wcześniej (w trakcie konsultacji dnia 12 kwietnia) odrzucony przez organizacje pozarządowe. Wzywamy do jak najszybszego uchwalenia takich rozwiązań prawnych, które w warunkach rozwijającego się społeczeństwa obywatelskiego gwarantowałyby poszanowanie praw mieszkańców Lublina do współdecydowania o jego rozwoju.

Bez respektowania swobody dostępu do informacji, wolności wyrażania poglądów i jawności procesu legislacyjnego - z uwzględnieniem konieczności przeprowadzania konsultacji społecznych na każdym etapie prac stanowione prawo zaprzeczy idei demokratycznego państwa prawnego.

Bez respektowania zasad dialogu społecznego, szczególnie w kontekście ubiegania się Lublina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury pod hasłem „Miasto w Dialogu”, skazujemy miasto na coraz większą izolację kulturową i zaprzeczamy idei społeczeństwa obywatelskiego.Komentarze
Aby dodać komentarz pod własnym nazwiskiem musisz się zalogować, lub napisać pod tymczasowym nickiem (wymaga aktywacji)

Nick:Komentarz:
Brak komentarzy