Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2010

Bookmark and Share

SKUTECZNA W KAMPANII Bezpłatne szkolenia dla kandydatek do samorządu

HF (2010-09-07)


Skuteczna w kampanii. Bezpłatne szkolenia dla kandydatek do samorządu

Kandydujesz do samorządu? Bądź skuteczniejsza w kampanii! Idea Zmiany i Sieć SPLOT zapraszają na bezpłatne szkolenie dla kobiet-kandydatek. Jego celem jest rozwinięcie osobistego potencjału kandydatek, a także rozwijanie umiejętności autoprezentacyjnych, które służą prowadzeniu skutecznej kampanii wyborczej.
Szkolenie w Lublinie odbędzie się 16 - 17 października w godz. 9:00 - 17:00. Miejsce szkolenia to siedziba Stowarzyszenia Homo Faber, ul. Krakowskie Przedmieście 39, IIp.

Jeśli kandydujesz do samorządu i…
chcesz się czuć się pewniejsza w trakcie kampanii
chcesz lepiej występować i wypowiadać się publicznie
chcesz być skuteczniejsza w trakcie debat, spotkań, udzielania wywiadów
chcesz być dla swoich wyborców i wyborczyń wiarygodną kandydatką

to szkolenie jest dla Ciebie!

KORZYŚCI
Przeanalizujemy Twoje mocne i słabe strony w autoprezentacji, przygotujemy do spotkań i wystąpień. Wskażemy, co może stanowić Twoje polityczne CV, nawet jeśli nie masz politycznego doświadczenia. Ułożymy wiarygodną „wizytówkę” – ustalimy, jak się przedstawiać. Podpowiemy, jak radzić sobie z manipulacją w dyskusji (ignorowanie, umniejszanie, odbieranie znaczenia, pytania z tezą, itp.)

Więcej o programie znajdziesz w załączniku.

INICJATORKI I ORGANIZATORZY
Projekt jest autorskim przedsięwzięciem trenerek Idei Zmiany (www.ideazmiany.pl). Wyniknął z potrzeby wzmacniania kobiet w życiu publicznym. Jest realizowany dzięki wsparciu Sieci SPLOT (www.siecsplot.pl). Na Lubelszczyźnie wspiera go Stowarzyszenie Homo Faber.

MIEJSCE I TERMIN
Stowarzyszenie Homo Faber
ul. Krakowskie Przedmieście 39, IIp
20-076 Lublin

16 - 17 października
9:00 - 17:00

WARUNKI UDZIAŁU
Pierwszeństwo w szkoleniach będą miały kobiety z małych miejscowości oraz kandydujące po raz pierwszy. Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest wiążąca deklaracja obecności podczas dwóch dni zajęć. Szkolenie jest bezpłatne, organizatorzy nie pokrywają jednak kosztów dojazdu, noclegu oraz wyżywienia w trakcie szkolenia.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ
W załączniku znajdziesz formularz zgłoszeniowy. Wypełnij go i wyślij na adres: skuteczna@hf.org.pl
O zakwalifikowaniu do udziały poinformujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem (najpóźniej 9 października).

ZAŁĄCZNIKI

- formularz zgłoszeniowy
- informacja o szkoleniu