Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2010

Bookmark and Share

Spotkanie nt. pomocy rozwojowej

HF (2010-10-08)

Zapraszamy na spotkanie otwarte na temat pomocy rozwojowej. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych realizujących projekty rozwojowe, w tym Izabela Wilczyńska z Polskiej Akcji Humanitarnej a także posłowie i posłanki z okręgu lubelskiego, którzy/re przyjęli nasze zaproszenie.

Podczas spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia:
- czym jest Polska Pomoc oraz jakie jest zdanie gości na temat udzielania pomocy krajom Globalnego Południa,
- czym są Milenijne Cele Rozwoju i jak Polska może, i na ile powinna zaangażować się w ich realizację,
- projekt ustawy o polskiej pomocy zagranicznej.

Termin spotkania zbiega się Międzynarodowym Dniem Walki z Ubóstwem przypadającym na 17 października.

Na spotkanie zapraszają: Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ARTOS, Fundacja Działań Edukacyjnych KreAdukacja, Stowarzyszenie Dla Ziemi oraz Stowarzyszenie Homo Faber. Zostało onozorganizowane w ramach międzynarodowego projektu GREAT: Global Rights. Europeans Acting Together. Projekt jest realizowany przez Polską Akcję Humanitarną i Fundację Edukacja dla Demokracji we współpracy z wieloma organizacjami z całej Polski. Organizacje te prowadzą wspólną kampanię popularyzującą spojrzenie na problemy rozwojowe z perspektywy praw człowieka.

Miejsce: siedziba Stowarzyszenia Homo Faber, ul. Krakowskie Przedmieście 39
Dzień: 13 października 2010 r.
Godzina: 12.00