Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2010

Bookmark and Share

Komunikat koalicji GREAT

HF (2010-12-09)

10 grudnia - Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Ubóstwo to też łamanie praw człowieka
Skazywanie ludzi na życie w ubóstwie to łamanie podstawowych praw człowieka i pogwałcenie ludzkiej godności. Obchodzony co roku 10 grudnia Dzień Praw Człowieka upamiętnia uchwalenie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przez ONZ w 1948 roku. Artykuł 25. Deklaracji uznaje, że „każdy człowiek ma prawo do stopy życiowej zapewniającej zdrowie i dobrobyt jego i jego rodziny, włączając w to wyżywienie, odzież, mieszkanie, opiekę lekarską(…)”. W 62. rocznicę uchwalenia tego dokumentu organizacje prowadzące kampanię społeczną "Prawa człowieka. Im więcej wiesz, tym więcej możesz" przypominają, że walka z ubóstwem to nasz obowiązek, a nie kwestia dobroczynności. Społeczność międzynarodowa wzięła na siebie odpowiedzialność za to, by wszyscy ludzie, bez względu na miejsce zamieszkania, żyli w godnych warunkach. Tymczasem w ostatnich latach pomoc UE dla krajów najbiedniejszych zmniejszyła się ( np. w przypadku Niemiec spadek wynosi 12 procent, a w przypadku Włoch zanotowano spadek o 31 procent). Istnieje poważna obawa, że Unia może nie dotrzymać zobowiązania do przeznaczenia 0,7 procent swojego dochodu na pomoc rozwojową do 2015 roku.

Na świecie nadal 1,4 miliarda ludzi żyje w głębokiej nędzy, a ich podstawowe prawa, takie jak prawo do wody, żywności czy edukacji są codziennie łamane. Możesz zmienić los części z nich domagając się od państw - sygnatariuszy Deklaracji Milenijnej z 2000 roku wyeliminowania skrajnego ubóstwa na świecie.

Kampania społeczna "Prawa człowieka. Im więcej wiesz, tym więcej możesz" jest realizowana przez 18 organizacji (w tym Stowarzyszenie Homo Faber) w ramach projektu GREAT.
Strona projektu: www.ubostwo.pl/prawaczlowieka.
Działania Homo Faber w ramach projektu GREATKomentarze
Aby dodać komentarz pod własnym nazwiskiem musisz się zalogować, lub napisać pod tymczasowym nickiem (wymaga aktywacji)

Nick:Komentarz:
Brak komentarzy