Strona główna > Projekty > Zrealizowane

Bookmark and Share

Portal www.kultura.lublin.eu

HF (2011-05-19)

Projekt polega na współprowadzeniu wraz z Referatem ds. rozwoju kultury i projektów kulturalnych  Miasta Lublin portalu www.kultura.lublin.eu. W jego ramach gromadzone są informacje dotyczące aktualnych wydarzeń kulturalno-społecznych odbywających się na terenie Lublina.

Działania osób pracujących w projekcie polegają na:
- redagowaniu oraz zamieszczaniu informacji dotyczących wydarzeń kulturalnych odbywających się na terenie Lublina na stronie w dziale wydarzenia, wiadomości, osoby, instytucje, ogłoszenia i banerów promocyjnych przesyłanych przez następujące instytucje: Centrum Kultury, Biblioteki, Domy Kultury, ACK Chatka Żaka, Przestrzeń Inicjatyw Twórczych Tektura, Filharmonia Lubelska, Galerie, Kawiarnio-Księgarnia Spółdzielnia, Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN, Klub Graffiti, Restauracja Mandragora, Kawiarnia Szeroka, Klub Dzieci i Rodziców “Podushkowiec”, Stowarzyszenie Homo Faber
- przygotowywaniu i zamieszczaniu na stronie głównej trzech wiadomości w ciągu tygodnia;
- bieżącej aktualizacji profili osób i instytucji; selekcja, edycja, przygotowaniu i zamieszczaniu materiałów multimedialnych, w tym zdjęć i video; dotyczących wyżej wymienionych instytucji;
- bieżącej aktualizacji dat w wydarzeniach kluczowych;
- tłumaczeniu wybranych informacji na język angielski.

Referat ds. rozwoju kultury i projektów kulturalnych Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin w ramach projektu
- obsługuje skrzynkę pocztową portalu www.kultura.lublin.eu
- redaguje oraz zamieszcza informacje dotyczące wydarzeń kulturalnych odbywających się w pozostałych instytucjach przysyłających materiały na skrzynkę redakcyjną portalu
- dokonuje bieżącej aktualizacji profili osób i instytucji; dokonuje selekcjii i edycji oraz przygotowuje i zamieszcza materiały multimedialne, w tym zdjęcia i video dotyczące wstawianych informacji

Projekt trwa od 2 maja do 30 listopada, jest realizowany przy pomocy finansowej Miasta Lublin. Wartość projektu wynosi 50 640 zł, z czego 40 000 stanowi dotacja z Urzędu Miasta Lublin. Projektem koordynuje Alicja Kawka.