Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2011

Bookmark and Share

Spotkanie wokół książki „Zmiany Klimatyczne – impas i perspektywy”

HF (2011-06-21)

Polska Akcja Humanitarna i Stowarzyszenie Homo Faber zapraszają na spotkanie wokół książki „Zmiany Klimatyczne – impas i perspektywy. Punkt widzenia krajów globalnego Południa”.

W spotkaniu wezmą udział:
Przemysław Wielgosz - redaktor naczelny Le Monde Diplomatique - edycja polska
Leszek Tur - Polska Akcja Humanitarna
Grzegorz Siwek - Zakład Meteorologii i Klimatologii UMCS

Zmiany klimatyczne pogłębiają i dramatycznie zaostrzają nierówności ekonomiczne i jako takie stanowią wyzwanie dla wszelkich projektów rozwojowych. Południe nie może ponosić kosztów funkcjonowania modelu, którego głównym beneficjentem pozostaje Północ.

W czasie spotkania będziemy rozmawiać o problemach takich jak:
• Skala i społeczny wymiar konsekwencji zmian klimatycznych
• Nierównomierne rozłożenie kosztów zmian
• Wzrost nierówności i kryzys paradygmatu rozwoju w kontekście zmian klimatycznych
• Kwestia odpowiedzialności krajów bogatych
• Jakie efektywne polityki przeciwdziałania i dostosowania do zmian klimatycznych stosować
• Edukacja klimatyczna
• Jak mówić o zmianach klimatu i wynikających z nich problemach


"Zmiany klimatyczne – impas i perspektywy. Punkt widzenia krajów globalnego Południa" to zbiór artykułów autorów pochodzących z krajów globalnego Południa. Prezentują oni swoje doświadczenia, opinie i postulaty dotyczące rozwiązań w międzynarodowej polityce klimatycznej. Są rozczarowani, a niejednokrotnie wzburzeni rozdźwiękiem pomiędzy wynikami badań a podejmowanymi na ich podstawie działaniami. Już wielokrotnie kraje Północy miały okazję zadziałać na miarę swoich możliwości i przeciwstawić się skutkom zmian klimatycznych. Dotąd jednak nie zrobiono nic, co by odzwierciedlało rozmiar przyjętych wcześniej deklaracji.


27 czerwca, poniedziałek, godzina 17:00
Kawiarnio – Księgarnia „Spółdzielnia”, ul. Peowiaków 11, Lublin