Strona główna > Warto poczytać > Teksty

Bookmark and Share

Ustawa prawo o stowarzyszeniach

Kinga Kulik (2011-07-04)

1 lipca 2011 roku w Kancelarii Prezydenta RP w Warszawie odbyła się konferencja dotycząca zmian w Ustawie prawo o stowarzyszeniach. Wzięli w niej udział przedstawiciele i przedstawicielki stowarzyszeń z całej Polski, parlamemntarzyści oraz doradcy i doradczynie Prezydenta RP. Dyskutowano w ramach trzech bloków tematycznych: uproszczenia rejestracji i sposobu prowadzenia działalności przez stowarzyszenia, uprawnienia związane z funkcjoniowaniem stowarzyszeń oraz nadzór nad stowarzyszeniami. Debatę w przedmiocie zmiany przepisów zapoczątkował senacki projekt Ustawy o zrzeszeniach, który miałby zastąpić obowiązującą Ustawę prawo o stowarzyszeniach z 1989 roku. Proces legislacyjny został przerwany w marcu 2011 roku z powodu przedstawienia wspólnego stanowiska przez organizacje pozarządowe krytycznego wobec zbyt daleko idących według nich zmian. Zaprezentowali wyniki sondażu nt. kosztów dostosowawczych dla istniejących stowarzyszeń oraz postulaty w stosunku do konkretnych obszarów regulowanych w przepisach obowiązującej Ustawy. Wszystkie osoby związane z ngo zachęcamy do monitorowania postępów prac w tym zakresie oraz włączania się do konsultowania proponowanych zmian. Osoby, które chcą brać udział w dalszych pracach (w grupach roboczych), mogą zgłosić się do OFOP-u (wysyłając
e-mail na adres: weronika.czyzewska@ofop.eu). Pierwsze rekomendacje organizacji pozarządowych pojawią się najprawdopodobniej we wrześniu 2011 roku.
 


Komentarze
Aby dodać komentarz pod własnym nazwiskiem musisz się zalogować, lub napisać pod tymczasowym nickiem (wymaga aktywacji)

Nick:Komentarz:
Brak komentarzy