Strona główna > Warto poczytać > Teksty

Bookmark and Share

Stanowisko NGO

HF (2011-12-27)

Stanowisko organizacji pozarządowych w sprawie wydarzeń w czasie obchodów
Dnia Niepodległości -  11.11.2011  w Warszawie
 
W dniu 11.11.2011 miało miejsce legalne, pokojowe zgromadzenie obywatelskie pt. „Kolorowa Niepodległa” zorganizowane przez Krytykę Polityczną, która jest członkiem Koalicji 11 Listopada, skupiającą ponad 50 organizacji działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, wartości demokratycznych oraz mniejszości społecznych. Celem zgromadzenia było wyrażenie sprzeciwu wobec organizowanego przez Młodzież Wszechpolską (MW) i Obóz Narodowo-Radykalny (ONR) przemarszu ulicami Warszawy. Idee i prowadzone od lat działania tych organizacji – przede wszystkim ONR – nastawione są na tworzenie podziałów społecznych i szerzenie nienawiści. Antydemokratyczne i nieobywatelskie działania, poglądy i hasła głoszone przez przedstawicieli tych organizacji wykluczają różne grupy społeczne i uderzają w osoby, grupy czy instytucje działające na rzecz mniejszości społecznych i/lub promujące różnorodność społeczną.

Zgromadzenie „Kolorowa Niepodległa” miało także wyrazić sprzeciw wobec bezczynności władz publicznych w obliczu przemarszu ulicami stolicy grup, które w swoich ideowych deklaracjach wprost lub w sposób zawoalowany występują przeciw zasadom demokracji i równego traktowania oraz których przedstawiciele pochwalali lub praktykowali czyny penalizowane na gruncie kodeksu karnego (art. 118, 119, 190, 212, 216, 256, 257 lub 258 k.k.) oraz grup wprost uderzających w porządek konstytucyjny Rzeczpospolitej (art. 13 Konstytucji, także art.: 32, 35). Wyrażenie obywatelskiego protestu wobec takiego stanu rzeczy wydaje się być nieodzowne.

Próby przedstawiania przez media „Kolorowej Niepodległej” jako bojówkarskiego zgromadzenia skrajnych organizacji lewicowych jest wprowadzeniem opinii publicznej w błąd. Uciekanie się do przemocy byłoby, bowiem, zaprzeczeniem protestu wobec niej. Wyrażamy ubolewanie, iż media postanowiły skupić się w relacjonowaniu tych wydarzeń na elementach sensacji, pozostawiając poza polem widzenia realne problemy i stojące przed nami trudne pytania, mogące przesądzić o zasadniczych kwestiach dot. kształtu współczesnej Rzeczpospolitej.

Ponadto wysuwane przez przedstawicieli władz publicznych po 11.11.2011 propozycje zmian w ustawie o zgromadzeniach publicznych budzą nasz niepokój. Przedstawienie takich projektów było niespodziewaną i – naszym zdaniem – nieuzasadnioną reakcją. Proponowane zmiany postrzegamy jako kontrowersyjne, a dyskusję wokół nich jako próbę odwrócenia uwagi od znacznie istotniejszych problemów, które dały o sobie znać w trakcie obchodów Dnia Niepodległości RP.

Szczególnie martwi nas fakt, że brak jest poważnej debaty o przyczynach głębokich i ostrych podziałów w polskim społeczeństwie. Wydarzenia w dniu 11.11.2011 wyraźnie pokazały jeden istotny podział: na tych, którzy postrzegają RP jako „naród”, oraz tych, którzy chcieliby Polski „społeczeństwa obywatelskiego”. Ten podział narasta i z całą pewnością nie zniknie samoczynnie. Tymczasem nie wypracowano właściwych narzędzi umożliwiających społeczny dialog zmierzający do zlikwidowania lub przynajmniej zmniejszenia ostrości owych podziałów. Nie widać też mediatora, który dialog ten mógłby zainicjować i poprowadzić. Rolę taką, naszym zdaniem, powinni przyjąć na siebie przedstawiciele władz publicznych. Także media mają swój udział w łagodzeniu lub – przeciwnie – zaostrzaniu społecznych podziałów. Bardzo liczymy na odpowiedzialne zaangażowanie się obu tych podmiotów w prowadzenie tak bardzo potrzebnego naszemu społeczeństwu dialogu.

Stanowisko podpisały następujące organizacje:
- Fundacja Forum na rzecz Różnorodności Społecznej
- Fundacja Ternopilska
- Stowarzyszenie Homo Faber
- Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii
- Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita
- Stowarzyszenie Pro Femina
- Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
- Trans-Fuzja Fundacja na rzecz Osób Transpłciowych

Dane kontaktowe dla mediów:
Jan Świerszcz
Forum na rzecz Różnorodności Społecznej
Komentarze
Aby dodać komentarz pod własnym nazwiskiem musisz się zalogować, lub napisać pod tymczasowym nickiem (wymaga aktywacji)

Nick:Komentarz:
Brak komentarzy