Strona główna > Projekty > Zrealizowane > Historie z fotografii

Bookmark and Share

Historie z fotografii

HF (2011-12-27)


Scenariusze / Galeria / Linki / Video / Prezentacje / Bibliografia / English version


Więcej fotek w galerii

„Historie z fotografii”
to projekt edukacyjny o Holokauście. Był on próbą spojrzenia na dramatyczną historię Żydów, poprzez fotografie, zarówno te współczesne, jak i te zrobione w czasie II wojny światowej czy przed 1939 rokiem. Fotografie były tłem do opowieści, pretekstem do poznania historii, które przedstawia w sposób bezpośredni lub pośredni. Główny nacisk w projekcie położony został na edukację nieformalną i próbę zrozumienia wydarzenia jakim był Holokaust, nie tylko jako wydarzenia historycznego, ale także spojrzenia na nie z perspektywy praw człowieka, problemów takich jak antysemityzm, rasizm, nietolerancja.

Cele projektu chcieliśmy osiągnąć za pomocą następujących działań:                  
- warsztatów teoretycznych
- warsztatów fotograficznych: fotografii dokumentacyjnej i cyfrowej
- wizyt studyjnych do miejsc związanych z historią lubelskich Żydów,
- przygotowania i zaprezentowania wystawy oraz prezentacji.

Całość materiałów wytworzonych w czasie projektu (scenariusze zajęć, dokumentacja fotograficzna i video) została umieszczona na stronie internetowej przygotowanej w dwóch językach (polskiej i angielskiej). Mamy nadzieję, że stanie się ona inspiracją do realizowania podobnych działań przez edukatorów/edukatorki zarówno w Lublinie, jak i całej Polsce, a dzięki anglojęzycznej stronie także w innych krajach.

 
Projekt koordynowały: Magdalena Kawa i Joanna Stachyra-Galant (Stowarzyszenie Homo Faber) oraz Beata Król (I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie).

Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie Homo Faber i I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie.

Finansowo projekt wsparła Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce , Fundacja "The Jewish Foundation for the Righteous" oraz Komisja Europejska w ramach programu "Młodzież w działaniu".

Kontakt: Magdalena Kawa, magdalena.kawa@hf.org.pl

Zespół projektu:
Warsztaty teoretyczne, strona internetowa: Magdalena Kawa, Joanna Stachyra-Galant
Warsztaty z fotografii dokumentacyjnej: Marcin Fedorowicz
Warsztaty fotograficzne, materiały foto: Anna Dąbrowska, Marta Sienkiewicz
Materiały video: Alicja Kawka, Paweł Potocki
Grafika: Karol Grzywaczewski, Piotr Skrzypczak
Konsultacje: Beata Król
Tłumaczenie: Anita Szabelska, Szymon Szabelski


Komentarze
Aby dodać komentarz pod własnym nazwiskiem musisz się zalogować, lub napisać pod tymczasowym nickiem (wymaga aktywacji)

Nick:Komentarz:
Brak komentarzy