Strona główna > Warto poczytać > Teksty

Bookmark and Share

Nowe pozycje w bibliotece HF!

HF (2012-01-22)

[...] cudzoziemcom niepożądanym, czyli takim, do których władze państwowe mają negatywny stosunek, dążąc do ich niewpuszczenia na swe terytorium lub do położenia kresu ich dalszemu pobytowi. Do tego celu organy państwa mają dziś do dyspozycji tak szeroki i wewnętrznie zróżnicowany wachlarz instrumentarium prawnego (by wymienić tylko odmowę wizy lub wjazdu, wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium jest niepożądany czy wydalenie).

(Dąbrowski P., Cudzoziemiec niepożądany w polskim prawie o cudzoziemcach, Warszawa 2011, HF/ 0664/NS)Różnorodność kulturowa ludzkiego świata, choć trudna do całkowitego ogarnięcia, jest imponująca. Różnice w językach, ubiorach, budowlach, obyczajach, kulinariach, sztukach, religiach kiedyś przejawiały się w izolacji od siebie. Jednak w miarę wzrostu dyfuzji kulturowej i ruchliwości społecznej stworzyły wzajemne powiązania i przerodziły się w rożne postacie wielokulturowości i transkulturowości, często tworzące splątane sieci. [...] Ten stan rzeczy wydaje się powszechny i trwały. Wielokulturowość należy więc zaakceptować i polubić. I uczynić wszystko, by była harmonijna. [...]

(Golka M., Imiona wielokulturowości, Warszawa 2010, HF0662/NS)Publikacja stanowi przewodnik po zagadnieniach związanych z kompetencjami międzykulturowymi, czyli umiejętnościami, które pozwalają efektywnie zarządzać organizacjami wielokulturowymi. [...] jak traktować różnice kulturowe jako okazje do twórczego rozwoju, a nie przeszkody lub zagrożenia dla wysiłku zespołowego, jak zwalczać uprzedzenia i stereotypy, które tworzą bariery w skutecznej komunikacji, jakie działania mogą ułatwić zrozumienie zachowań, kultury, konfliktów, rozwoju i zmian w organizacji, jak rozwijać własne kompetencje międzykulturowe i tworzyć kreatywne społeczności w organizacjach.

(Magala S. J., Kompetencje międzykulturowe, Warszawa 2011, HF/0666/PC)Procesy globalizacyjne spowodowały, że w ostatnich latach znacząco wzrosło w Polsce zainteresowanie pracownikami z zagranicy. W sposób zauważalny zwiększyła sie liczba zagranicznych menedżerów oraz personelu średniego szczebla wykonujących pracę w polskich spółkach oraz polskich oddziałach zagranicznych przedsiębiorców [...]

(Praca cudzoziemców w Polsce. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe, [pod red.:] M. Jamroży, T. Major, Gdańsk 2012, HF/0667/NS)Książka adresowana jest do wszystkich osób interesujących się problematyką ochrony prawnej cudzoziemców oraz prawami człowieka, a w szczególności do praktyków prawa (adwokatów, radców prawnych, urzędników, działaczy organizacji pozarządowych) mających do czynienia z cudzoziemcami oraz skargami do ETPC. [...] W związku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej i strefie Schengen nasz kraj przyciąga coraz więcej takich cudzoziemców, ich wydalanie zaś może rodzić w niektórych przypadkach odpowiedzialność państwa z tytułu EKPCiPW.

(Szklanna A., Ochrona prawna cudzoziemca w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Warszawa 2010, HF/0663/PC)


Więcej pozycji w bibliotece HF.


Komentarze
Aby dodać komentarz pod własnym nazwiskiem musisz się zalogować, lub napisać pod tymczasowym nickiem (wymaga aktywacji)

Nick:Komentarz:
Brak komentarzy