Strona główna > Warto poczytać > Teksty

Bookmark and Share

Nasza kandydatka do Rady Działalności Pożytku Publicznego!

(2012-01-31)

18 lutego br. w Lublinie odbędzie się I Kongres Organizacji Pozarządowych. Podstawowym celem Kongresu jest wyłonienie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin. Osoby reprezentujące organizacje pozarządowe mogą oddać swój głos maksymalnie na 10 osób.


Zachęcamy do zapoznania się z sylwetką kandydatki popieranej przez Stowarzyszenie Homo Faber, Anny Dąbrowskiej.

Anna Dąbrowska jest związana z lubelskimi ngo od roku 2005. Współtworzy zespół lubelskiego Stowarzyszenia Homo Faber, działającego na rzecz praw człowieka. Obecnie pełni funkcję prezeski. Z wykształecenia filolożka. Ukończyła także Szkołę Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Insytutu Nauk Prawnych PAN. Redaktorka książek o projektach dotyczących Solidarności i stanu wojennego: "wagon.lublin.pl - Dziennik Pokładowy", "13.12 - Rówieśnicy". W 2008 roku przygotowała książkę "Światła w ciemności. Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Relacje". Pracuje w Stowarzyszeniu Homo Faber w programie Międzykulturowość, gdzie przez kilka lat koordynowała działaniami pomocowymi skierowanymi do cudzoziemców i cudzoziemek mieszkających w Lublinie w ramach "Witamy w Lublinie".
Trenerka (szkoła trenerów STOP), prowadzi szkolenia z praw człowieka, antydyskryminacji, mowy nienawiści (ostatnio dla Wojewódzkiej Komendy Policji i Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej). Od 2010 roku koordynuje także cyklem wycieczek dla uczniów i uczennic szkół podstawowych Wielokulturowa Lubelszczyzna, które dotyczą wielokulturowej przeszłości regionu. Jest jedną z Latających Animatorek Kultury Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę". W ramach swoich obowiązków odwiedza i wspiera projekty realizowane w całej Polsce. Latem można ją spotkać na drogach i bezdrożach Lubelszczyzny, gdzie wraz z zespołem Homo Faber przemierza region na rowerze w poszukiwaniu osób starszych i ich historii mówionych, które później posłużą stworzeniu kolejnych działań edukacyjnych. W wolnych chwilach robi to samo.

Stowarzyszenie Homo Faber od lat zajmuje się zmianą funkcjonowania miasta w zakresie relacji jednostki z władzami, świadomości społecznej, poprawy wizerunku miasta, otwartości, działań antydyskryminacyjnych. Robi to różnymi metodami, od monitorowania władzy publicznej, działań partycypacyjnych, przez edukację aż po
akcje publiczne. We wszystkie te działania kandydatka jest zaagażowana. Gwarantuje to doskonałe rozpoznanie problemów organizacji pozarządowych, znajomość liderów i liderek środowiska oraz bardzo dobre poruszanie się w obszarze relacji z władzą publiczną. Bogate doświadczenie w tym zakresie umożliwi rzetelne realizowanie zadań w
Radzie Działalności Pożytku Publicznego przez Annę Dąbrowską.


Do kompetencji Rady należą m.in.:
- opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta, uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych;
- wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych;
- udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi;
- wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych;
- występowanie do Prezydenta i Rady Miasta Lublin z propozycjami rozwiązań prawnych i działań w sferze pożytku publicznego.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Kongresu lub zadając pytania na portalu facebook.


Zachęcamy również wszystkich kandydatów i kandydatki do prezentacji swojej działalnosci, tak, aby jak najwięcej osób miało okazję się z nią zapoznać przed obradami Kongresu.
Komentarze
Aby dodać komentarz pod własnym nazwiskiem musisz się zalogować, lub napisać pod tymczasowym nickiem (wymaga aktywacji)

Nick:Komentarz:
Brak komentarzy