Strona główna > Projekty > Zrealizowane

Bookmark and Share

Standardy działania III sektora

(2012-06-01)


Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w partnerstwie z Fundacją Inicjatyw Menedżerskich i Stowarzyszeniem Homo Faber, realizuje od 1 marca 2012 projekt „Standardy działania III sektora – executive education dla kadr NGO”.


Celem głównym Projektu jest podniesienie poziomu jakości funkcjonowania NGO w Polsce poprzez opracowanie standardów organizacyjno – menedżerskich i finansowych oraz przygotowanie do ich wdrożenia w instytucjach pozarządowych 24 kobiet i 16 mężczyzn z kadry zarządzającej NGO w ramach studiów podyplomowych ukierunkowanych na wsparcie współpracy organizacji pozarządowych w Polsce z administracją publiczną do 30.03.2014 roku.


Cele szczegółowe Projektu to:


• Wzrost poziomu wiedzy i umiejętności 24 kobiet i 16 mężczyzn z kadr zarządzających NGO z zakresu praktycznego stosowania i wdrażania standardów organizacyjno – menedżerskich i finansowych funkcjonowania III sektora do 31.03.2014 r.

• Wzrost świadomości 24 kobiet i 16 mężczyzn z kadr zarządzających NGO w Polsce wpływu i możliwości kształtowania polityk publicznych we współpracy z administracją publiczną do 31.03.2014 r.

• Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności 24 kobiet i 16 mężczyzn z kadry zarządzającej NGO na temat jakości realizacji zadań publicznych zlecanych przez administrację do 31.03.2014 r.

• Projekt przewiduje realizację dwóch edycji studiów podyplomowych w okresie: IX.2012-VI.2013, II.2013-I.2014 skierowanych do 40 osób z kadr zarządzających organizacji trzeciego sektora z całej Polski, z wykształceniem wyższym, zainteresowanych dostosowaniem do potrzeb i wdrożeniem wypracowanego w ramach Projektu standardu działania NGO.


Warunkiem koniecznym do ukończenia i uzyskania świadectwa studiów podyplomowych realizowanych w ramach Projektu jest opracowanie przez Słuchaczki i Słuchaczy indywidualnego planu wdrożenia standardu NGO w zarządzanych organizacjach.

Projekt zakłada wdrożenie opracowanego standardu w co najmniej 20 organizacjach.

Więcej na www.ngo.wspa.plProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.Komentarze
Aby dodać komentarz pod własnym nazwiskiem musisz się zalogować, lub napisać pod tymczasowym nickiem (wymaga aktywacji)

Nick:Komentarz:
Brak komentarzy