Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2013

Bookmark and Share

Oświadczenie

HF (2013-06-21)

24 czerwca 2013 r. planowana jest demonstracja pod lubelskim Ratuszem pod hasłem "Stop finansowaniu z pieniędzy miasta organizacji wspierających aborcję - pikieta w Lublinie". Wydarzenie to reklamuje baner z nazwą naszej organizacji, zdjęciami płodów oraz tekstem "Homo Faber popiera aborcję na życzenie", a także "Urząd Miasta daje im 150 tys. złotych" .
W opisie wydarzenia poruszono także kwestie zatrudnienia w Kancelarii Prezydenta współtwórcy HF Piotra Chorosia.
W związku z tym chcemy się do powyższych stwierdzeń odnieść.1. Kwestia finansowania przez Urząd Miasta działalności Stowarzyszenia.

Od 2004 r. Stowarzyszenie Homo Faber stara się pozyskiwać środki na prowadzoną przez siebie działalność. Środki publiczne pozyskujemy tylko i wyłącznie na realizację bardzo konkretnych działań będących w zakresie funkcjonowania danego Urzędu. Pozostała nasza działalność jest prowadzona wolontariacko bądź z niepublicznych środków (składki, darowizny itp.)

Pieniądze otrzymywane z Miasta Lublin pozyskujemy w otwartych konkursach ofert lub w ramach umów zgodnych z ustawą o zamówieniach publicznych. Często zdarza się, że nasze wnioski są odrzucane. Przykładem może być projekt dotyczący obsługi miejskiego portalu informacyjnego, który prowadziliśmy od wielu lat. Ostatni konkurs wygrała jednak inna organizacja, która przedstawiła lepszą ofertę. 
Wszelkie informacje o realizowanych przez nas projektach, które są finansowane ze środków publicznych zamieszczamy w naszym Biuletynie Informacji Publicznej oraz są dostępne na stronie Urzędu Miasta Lublin.


Poniżej przedstawiamy zestawienie środków, które otrzymaliśmy z budżetu Gminy Lublin.


W roku 2013 otrzymaliśmy środki w wysokości łącznie 12 000 zł (stan na 21.06.2013)

• Projekt "Rozbawione przedszkole" realizowany w terminie od 15 marca 2013 do 31 lipca 2013 roku finansowany z budżetu Gminy Lublin w wysokości 4 000 zł.

• Projekt "Wsparcie integracji dzieci uchodźców" z dn. 8.04.2013, od dnia 1.05.2013 - 30.06.2013, finansowany z budżetu Gminy Lublin w wysokości 3 000 zł. 

• Projekt "NaprawmyTo" finansowany z budżetu Gminy Lublin w wysokości 12 000 zł (płatne w miesięcznych ratach po zrealizowaniu zadań wymienionych w umowie) realizowany od 01.01.2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. 


W roku 2012 otrzymaliśmy środki w wysokości łącznie 66 500 zł.

• Projekt "Wsparcie integracji dzieci uchodźców" realizowany w terminie od 1.06.2012 do 31.12.2012 roku finansowany z budżetu Gminy Lublin w wysokości 11 500 zł.

• Projekt "NaprawmyTo" finansowany z budżetu Gminy Lublin w wysokości 5 000 zł realizowany od 1.08.2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. 

• Umowa finansowa zawarta z Wydziałem Kultury Urzędu Miasta na realizację projektu "Kultura i sztuka - Miasto Kultury - obsługa miejskiego systemu informacji kulturalnych" realizowanego od dnia 15 marca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, finansowany z budżetu Gminy Lublin w wysokości 50 000 zł.


W roku 2011 otrzymaliśmy środki w wysokości łącznie 60 000 zł.

• Umowa finansowa zawarta z Wydziałem Kultury Urzędu Miasta na realizację projektu "Kultura i sztuka - Miasto Kultury - obsługa miejskiego systemu informacji kulturalnych" realizowanego od dnia 2 maja 2011 roku do 20 grudnia 2011 roku, finansowany w wysokości 40 000 zł.

• Projekt "Witamy w Lublinie" realizowany od 1 lipca 2009 roku do 31 grudnia 2011 został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.
Urząd Miasta wsparł powyższe działanie od 2.05 do 31.12.2011 dotacją z budżetu Gminy w wysokości 20 000 zł.


W przypadku zainteresowania finansowaniem wcześniejszych projektów - zachęcamy do kontaktu bezpośredniego - udostępnimy wszelką dokumentację dotyczącą wykorzystywanych przez nas środków publicznych.

Jednocześnie zachęcamy wszystkie organizacje pozarządowe, w szczególności organizatorów akcji protestacyjnej pod Ratuszem, do ujawniania swoich źródeł finansowania, sprawozdań finansowych oraz stworzenia naszym wzorem Biuletynu Informacji Publicznej na swojej stronie. Uważamy, że przejrzystość działań, zwłaszcza w zakresie finansowym, jest jednym z gwarantów budowy zaufania społeczeństwa do organizacji pozarządowych.


2. Kwestia "wspierania przez nasze Stowarzyszenie aborcji na życzenie".

We wrześniu 2011 roku przyłączyliśmy się do Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej prowadzonej przez Koalicję Tak Dla Kobiet. Jej celem było zbieranie podpisów pod projektem Ustawy o świadomym rodzicielstwie i innych prawach reprodukcyjnych.
Jako organizacja zajmująca się propagowaniem praw człowieka, postanowiliśmy wesprzeć starania o lepsze prawne uregulowanie kwestii praw reprodukcyjnych (prawa człowieka związane ze świadomym rodzicielstwem, a także swobodnym i dobrowolnym dostępem do edukacji w zakresie wiedzy o seksualności człowieka oraz do procedur medycznie wspomaganej prokreacji, środków zapobiegania ciąży, przerywania ciąży, opieki zdrowotnej nad kobietą w ciąży i prawa do informacji oraz środków umożliwiających ich realizację). Sama kwestia aborcji była jedynie jednym z elementów projektu ustawy, a jej zamysłem było stworzenie takich warunków, by żadna kobieta nie musiała korzystać z tego rozwiązania. 

Więcej o zaangażowaniu HF oraz samej inicjatywie można przeczytać tutaj.

Poza tym podczas 9-letniej historii, kilkukrotnie współorganizowaliśmy otwarte spotkania dotyczące dyskusji nt. jakości polityki prenatalnej państwa. Podobne spotkania organizowaliśmy by porozmawiać o wielu innych kwestiach społecznych, np. cenzurze, polityce władz w stosunku do reżimów naruszających prawa człowieka, problematyce uchodźczej, itp.

Jeszcze raz podkreślamy, że środki publiczne pozyskujemy tylko i wyłącznie na realizację bardzo konkretnych działań będących w zakresie funkcjonowania danego Urzędu. Pozostała nasza działalność jest prowadzona wolontariacko bądź z niepublicznych środków (składki, darowizny itp.). Miasto Lublin, ani inna instytucja publiczna, nigdy nie finansowało naszych działań w zakresie poparcia koalicji Tak dla Kobiet. 


3. Kwestia kontaktów Piotra Chorosia ze Stowarzyszeniem.

Zgodnie z informacją umieszczoną na naszej stronie, współzałożyciel organizacji Piotr Choroś, w momencie objęcia stanowiska w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin, zawiesił członkostwo w Stowarzyszeniu i zrezygnował z zasiadania w Zarządzie organizacji.
Nie ukrywanym, że jako ludzie tworzący grupę przyjaciół, nadal się z Piotrem przyjaźnimy, rozmawiamy, kontaktujemy się. Jednak zarówno z naszej, jak i jego strony, występuje szczególna uwaga by te relacje nie wpłynęły na jego decyzje służbowe. 


4. Kwestia decyzji Prezydenta Miasta Lublin ws. Marszu Życia.

Nigdy, żadna z członkiń i członków Stowarzyszenia nie zajmował stanowiska w tej sprawie, nie prowadził jakichkolwiek działań, nacisków, akcji.
Prosimy, by nie łączono nas z tą sprawą, która jest dla nas zupełnie neutralna (nie znamy szczegółów, ani ze strony organizatorów Marszu, ani Prezydenta Miasta Lublin).W razie jakichkolwiek pytań - prosimy o kontakt.