Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2014

Bookmark and Share

Budżet Obywatelski i uchodźcy

HF (2014-06-16)

Dziś i jutro w Ośrodku dla cudzoziemców/ek przy ul. Wrońskiej w Lublinie odbywają się spotkania informacyjne dotyczące Budżetu Obywatelskiego.

Spotkania zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Homo Faber w porozumieniu z Urzędem Miasta Lublin i Urzędem ds Cudzoziemców. Ich celem jest zapoznanie mieszkańców/ek Ośrodka z ideą Budżetu Obywatelskiego oraz zachęcenie do złożenia wniosku.

- Głównym celem spotkań jest włączenie migrantów/ek do czynnego udziału w życiu społecznym miasta. A z drugiej strony uświadomienie mieszkańcom i władzom miasta, że migranci to także mieszkańcy/ki Lublina. Czy się powiedzie? Nie wiem. Ważne wydaje się wytyczenie szlaku - chcemy, aby kolejne lata funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego w Lublinie odbywało się przy czynnym udziale migrantów/ek. - Anna Dąbrowska (Homo Faber).

Dzisiejsze spotkanie jest informacyjne. Jutro będzie czas na inspirację z innych miast - przyjrzenie się, co w ramach BO zostało zrobione w Poznaniu, Łodzi, czy Puławach. Po warsztatach zebrane zostaną pomysły mieszkańców/ek Ośrodka. Wspólnie poszukamy także sprzymierzeńców.

- Przyświeca nam idea łączenia grup i środowisk. Chcemy stworzyć sytuację, w której mieszkańcy-migranci mówią do swoich sąsiadów "my, mieszkańcy ośrodka, chcemy coś zrobić dla dzielnicy, w której mieszkamy, i możemy zrobić to razem". - Anna Szadkowska-Ciężka (UM Lublin).


W tym roku po raz pierwszy w Lublinie wystartował Budżet Obywatelski. Na inicjatywy mieszkańców i mieszkanek Urząd Miasta przeznaczył 10 milionów złotych ze swojego budżetu. Wnioski można składać do 30 czerwca 2014 roku. Głosowanie zaplanowane jest na przełom września i października. Wygrane projekty będą realizowane w 2015 roku.