Strona główna > Programy > Programy - opis

Bookmark and Share

Film
Więcej fotek w galerii

Program edukacyjny, którego zainteresowaniem i podstawą pracy są filmy dotykające tematyki praw człowieka.

Od lat uważamy, że film, jako wyjątkowe narzędzie multimedialne, skłania do refleksji i ukierunkowuje naszą uwagę na to co nie jest oczywiste, codzienne, łatwo podane.

Często weryfikuje lub wywraca do góry nogami nasze dotychczasowe poglądy, wizję rzeczywistości lub wiedzę, a te zalety filmu niezwykle ważne są, kiedy chcemy edukować, wzmacniać postawy i promować prawa człowieka.

Film jest więc dla nas narzędziem do realizacji precyzyjnie określonych celów.Tymi celami są:

Fot. Bartosz Żurawski
Więcej fotek w galerii
  • rozpowszechnianie i ułatwianie dostępu do filmów o prawach człowieka, aktualnych konfliktach, nowych zjawiskach społecznych i wyzwaniach stojących przed jednostkami i społeczeństwami;
  • kształtowanie świadomego i pogłębionego odbioru przekazów audiowizualnych, nauka patrzenia, interpretowania i krytycznego przeżywania filmu w oparciu o wiedzę na temat praw człowieka;
  • poznawanie mechanizmów wpływających na funkcjonowanie współczesnego świata (władza, język, ideologie, religie, konflikty i inne);
  • uwrażliwianie na pojawiające się zjawiska we współczesnym świecie i próba ich rozumienia, a w konsekwencji - kształtowanie świadomości historycznej, postaw i zachowań;
  • zaspokojenie potrzeby ciekawości świata, chęci odkrywania, poznawania nowego.


Metody naszej pracy:

Fot. Małek
Więcej fotek w galerii

  • dyskusja - wspólne oglądanie filmu inicjuje rozmowy i dyskusje, pozwala na zagłębienie się w omawiane tematy, kształtuje umiejętności argumentacji, wyrażania własnych opinii, uczy szacunku dla zdań odmiennych i przeciwnych perspektyw;
  • warsztat – film stanowi bazę merytoryczną do pracy metodami warsztatowymi (burza mózgów, elementy dramy, analizy, ćwiczenia i doświadczenie);
  • spotkania z ekspertami/kami – film jako okazja do zaproszenia i rozmowy z ekspertem/ką, specjalistą/ką w obszarze tematycznym filmu;
  • festiwale filmowe – cykliczne, kilkudniowe wydarzenia skupiające filmy o wybranym zakresie tematycznych, organizowane we współpracy z wolontariuszami i wolontariuszkami, instytucjami kultury, lokalnymi organizacjami pozarządowymi.
Do tej pory zrealizowaliśmy wiele działań filmowych. Zainteresowanych/e odsyłamy do:

FESTIWAL KINA KOBIET DEMAKIJAŻ

MIĘDZYNARODOWY FESTIWALFIMLOWY WATCH DOCS. PRAWA CZŁOWIEKA W FILMIE

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY ŻYDOWSKIE MOTYWY

FESTIWAL FILMOWY O TEMATYCE UCHODŹCZEJ REFUGEE REVIEW

FESTIWAL FILMOWY HUMAN DOC


Koordynatorką programu filmowego jest Marta Sienkiewicz.

Kontakt: marta.sienkiewicz@hf.org.pl