Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2015

Bookmark and Share

TAK dla przyjmowania osób uciekających przed prześladowaniami

Piotr Skrzypczak (2015-06-09)

Jako stowarzyszenie podpisaliśmy list otwarty do Pani Premier Ewy Kopacz. Zachęcamy do dołączenia.List otwarty do Pani Premier Ewy Kopacz
w sprawie przyjmowania przez Polskę osób uciekających
przed prześladowaniami.


Szanowna Pani
Ewa Kopacz
Prezes Rady Ministrów


Zwracamy się do Pani w imieniu niżej podpisanych organizacji pozarządowych, ekspertek i ekspertów oraz innych osób, którym zależy by Polska była krajem otwartym dla osób z innych kultur, krajem który w świadomy sposób podchodzi do wyzwań humanitarnych dzisiejszego świata.

Uważamy, że decyzja o włączeniu się Polski w planowe przyjmowanie osób uciekających przed prześladowaniami jest właściwa i konieczna.

Doceniamy zgodę rządu na włączanie inicjatywy lokalnej oraz prywatnych funduszy w proces przyjmowania osób uciekających przed prześladowaniem, ponieważ otwiera to wiele możliwości dla współpracy międzysektorowej oraz zwiększenia zaangażowania społecznego w tym zakresie.

Jednocześnie budzi w nas sprzeciw pomysł wprowadzenia przez państwo polskie kryterium religijnego przy wyborze osób, które mają otrzymać pomoc oraz brak przejrzystych zasad dotyczących roli prywatnych funduszy.

Z informacji dostępnych w publicznych mediach wynika, że w ramach przygotowywanej akcji przyjęcia 60 rodzin syryjskich planowane jest objęcie pomocą wyłącznie chrześcijan. Jednocześnie polski rząd sprzeciwia się przyjmowaniu przez Polskę osób między innymi z Syrii, które uciekają do Europy przed prześladowaniami przez Morze Śródziemne, często z narażeniem życia. Te dwie informacje świadczą o niekonsekwencji w podejściu rządu do tej tematyki.

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje wszystkim mieszkańcom naszego kraju równe traktowanie ze strony władz. Ponadto humanitaryzm, prawo międzynarodowe i powszechnie przyjęte standardy pomocy humanitarnej zakazują nierównego traktowania, w tym dyskryminacji ze względu na religię czy pochodzenie etniczne.

Publiczne demonstrowanie przez przedstawicieli rządu szczególnej przychylności dla osób określonej religii jest dyskryminujące, wzmacnia nastroje ksenofobiczne i może prowadzić do konfliktów na tle wyznaniowym i etnicznym oraz marginalizacji społecznej.

Prowadzenie świadomej i etycznej polityki w sferze przyjmowania cudzoziemców jest szczególnie ważne w kontekście kształtowania się polskiej i unijnej polityki migracyjnej i azylowej. Poprzez świadome działania Polska ma szansę uniknąć wielu błędów popełnionych przez inne kraje Unii Europejskiej.

Wyzwania dotyczące integracji cudzoziemców są w większości niezależne od ich religii i pochodzenia. Zgodnie z wiedzą z dziedziny integracji międzykulturowej, bliskość religijna nie decyduje o skutecznej adaptacji do życia w Polsce, tak samo jak nie ma ona wpływu na skuteczność nauki języka polskiego.

Z zaniepokojeniem odbieramy również fakt, że tak ważne decyzje jak przyjęcie osób uciekających z kraju ogarniętego wojną są podejmowane bez konsultacji ze środowiskiem organizacji pozarządowych specjalizujących się w tej tematyce. Jednocześnie z dostępnych informacji wynika, że końcowy, wieloletni ciężar działań związanych z integracją tych osób zostanie przeniesiony na samorządy, które bez wsparcia finansowego rządu nie będą mogły zapewnić skutecznych działań. Do tej pory to organizacje pozarządowe były odpowiedzialne za większość bezpośrednich działań na rzecz integracji cudzoziemców w Polsce, nie rozumiemy więc dlaczego rząd nie szuka wsparcia organizacji przy podejmowaniu wspomnianej wyżej decyzji.

Pragniemy podkreślić, że przyjmowanie kryterium religijnego w wyborze ludzi, którzy mają być objęci pomocą jest nieetyczne i sprzeczne z wiedzą specjalistyczną z zakresu integracji międzykulturowej. Przyjmowanie tego rodzaju kryteriów jest też sprzeczne z założeniami programu przesiedleń przyjętymi przez UNHCR.

Oczekujemy od państwa polskiego by przyjmowanie cudzoziemców opierało się o długofalowe plany działania, na których realizację zostanie zapewnione adekwatne finansowanie gdyż błędy w tego typu działaniach prowadzą do ludzkich tragedii i problemów społecznych. Oczekujemy również ustanowienia przejrzystych standardów w sferze włączania inicjatywy lokalnej i prywatnych funduszy w proces przyjmowania i integracji cudzoziemców, opartych o funkcjonujące już międzynarodowe modele i standardy.

W związku z powyższym zwracamy się do Pani Premier jako przedstawiciela polskiego rządu o rezygnację z kryterium wyznaniowego oraz o włączenie organizacji pozarządowych i niezależnych ekspertów w prace nad planem przyjmowania cudzoziemców i późniejszej ich integracji.Jeśli chcą Państwo zgadzają się z powyższymi załóżeniami zachęcamy do podpisaniu apelu: http://www.petycjeonline.com/tak_dla_przyjmowania_osob_uciekajcych_przed_przeladowaniamiKomentarze
Aby dodać komentarz pod własnym nazwiskiem musisz się zalogować, lub napisać pod tymczasowym nickiem (wymaga aktywacji)

Nick:Komentarz:
Brak komentarzy