Strona główna > Projekty > Projekty

Bookmark and Share

Ogólnopolska Sieć Organizacji Pozarządowych przeciwko Handlowi Ludźmi

AD (2014-07-01)

W lipcu 2014 roku Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu "La Strada" rozpoczęła realizację projektu "Ogólnopolska Sieć Organizacji Pozarządowych przeciwko Handlowi Ludźmi". W roku 2015 Stowarzyszenie Homo Faber dołączyło do grona organizacji skupionych w Sieci. 

Celami sieci jest utworzenie branżowej wysokospecjalistycznej sieci organizacji przeciwdziałających handlowi ludźmi, w celu poprawy jakości i efektywności ich pracy, profesjonalizacji działań, aby w efekcie mogły być partnerem instytucji publicznych i organów ścigania we wspólnych działaniach.


Osoba do kontaku ze strony Homo Faber: Anna Dąbrowska
Więcej o projekcie


___________

Projekt jest współfinansowany z Norweskiego Funduszu w ramach programu: „Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych”.