Strona główna > Oferta > Szkolenia

Bookmark and Share

Przeciwdziałanie dyskryminacjiCelem szkolenia jest przybliżenie tematyki związanej z kwestiami równości. W aktywny sposób prowadzimy rozmowę nt. tego skąd się biorą stereotypy i uprzedzenia, kogo dotyczą, kto może je wykorzystywać przeciw nam. Celem szkolenia jest zrozumienie w jaki sposób wpływają na nasze życie, zwłaszcza jeśli posługują się nimi osoby sprawujące władze. Poznajemy przesłanki i obszary dyskryminacji. Dowiadujemy się jak jej przeciwdziałać. Zarówno w prawie jak i codziennym życiu. Pracujemy w oparciu o przykłady z najbliższego otoczenia.Cele szkolenia  |  Metody  | Osoby prowadzące  |  Czas trwania   |  Odpłatność  |  KontaktCele szkolenia

- przyjrzenie się własnym postawom i uprzedzeniom,
- refleksja nad tym czym jest współczesna koncepcja równości,
- co oznaczają pojęcia: stereotyp, uprzedzenie, faworyzacja, dyskryminacja,
- jaki działa mechanizm dyskryminacji,
- przyjrzenie się grupom najsilniej narażonym na wykluczneie i dyskryminację,
- poznanie zapisów prawnych,
- poznanie praktycznych narzędzi przeciwdziałania dyskryminacji.


Metody

Szkolenia prowadzimy metodami aktywnymi. Znając potrzeby grupy staramy się dopasować styl pracy do wieku i doświadczenia osób uczestniczących. Z jednej strony prezentujemy wiedzę, praktyczne rozwiązania, omawiamy problemy, z drugiej słuchamy uczestników/czek. Odwołujemy się do ich doświadczenia.
Stosujemy wykłady, pogadanki trenerskie, pokazujemy filmy, ale przede wszystkim rozmawiam i pracujemy na konkretnych przypadkach.
Na zakończenie każda osoba otrzymuje pakiet materiałów ze szkolenia uzupełniony o dodatkowe warte poznania publikacje i filmy.


Osoby prowadzące

Anna Dąbrowska, więcej...

Piotr Skrzypczak, więcej...


Czas trwania

Dostoswujemy czas szkoleń do potrzeb grupy, jej wielkości, doświadczenia. Dlatego też zachęcamy do indywidualnego kontaktu.
Jednocześnie informujemy, że z racji obszerności tematu nie pojemujemy się prowadzenia warsztatów krótszych niż 4 godziny lekcyjne.
W przypadku gdy nie dysponują Państwo takim czasem oferujemy przeprowadzenie wykładu połączonego z dyskusją.


Odpłatność

Odpłatność za szkolenie - w zależności od grupy.
Zachęcamy do kontaktu, by indywidualnie omówić szczegóły.
 

Kontakt

Osoby, instytucje, firmy czy inne podmioty zainteresowane szkoleniami prosimy o kontakt:
Piotr Skrzypczak, ps@hf.org.pl.