Strona główna > Oferta > Szkolenia

Bookmark and Share

Wrażlliwość kulturowaGłówne obszary tematyczne szkolenia dotyczą zrozumienia mechanizmów dyskryminacji, poszerzania świadomości o działaniach antydyskryminacyjnych oraz pogłębienia własnej wrażliwości międzykulturowej.Cele szkolenia  |  Metody  | Osoby prowadzące  |  Czas trwania  |  Odpłatność  |  KontaktCele szkolenia

- uświadomienie sobie wpływu własnej kultury na postrzeganie otaczającego nas świata'
- wykształcenie otwartości na inność/odmienność ku wzajemnemu zbliżeniu'
- rozbudzenie świadomości własnego dziedzictwa kulturowego, 
- zrozumienie mechanizmów dyskryminacji,
- poszerzenie świadomości o działaniach antydyskryminacyjnych
- pogłębienie własnej wrażliwości międzykulturowej.


Metody

Szkolenia prowadzimy metodami aktywnymi.
Oferujemy znacznie więcej niż zapisaną drobną czcionką prezentację w PowerPoint, składającą się ze stu slajdów. Pracujemy wspólnie, metodą warsztatową, a uczestnicy/czki zamiast karnie siedzieć w ławkach, przysypiając z głowami na biurkach, zapraszani są do aktywnej partycypacji w szkoleniu, zastanawiając się nad konkretnymi problemami. Nasi trenerzy i trenerki, mimo wieloletniego doświadczenia, wciąż żywo i z entuzjazmem przedstawiają omawianą problematykę. Na szkoleniach zaskakujemy, stosując nowatorskie metody, aby jak najlepiej przekazać naszą wiedzę i doświadczenie innym.


Osoby prowadzące

Anna Dąbrowska, więcej...

Piotr Skrzypczak, więcej...

 
Czas trwania

Dostoswujemy czas szkoleń do potrzeb grupy, jej wielkości, doświadczenia. Dlatego też zachęcamy do indywidualnego kontaktu.
Z uwagi obszerności tematu nie pojemujemy się prowadzenia warsztatów krótszych niż 4 godziny lekcyjne.
W przypadku gdy nie dysponują Państwo takim czasem oferujemy przeprowadzenie wykładu połączonego z dyskusją.


Odpłatność

Odpłatność za szkolenie - w zależności od grupy.
Zachęcamy do kontaktu, by indywidualnie omówić szczegóły.


Kontakt

Osoby, instytucje, firmy czy inne podmioty zainteresowane szkoleniami prosimy o kontakt:
Anna Dąbrowska, ad@hf.org.pl.