Strona główna > Oferta > Szkolenia

Bookmark and Share

NiepełnosprawnośćPodczas szkolenia skupiamy się na pojęciu normy, by przyjrzeć się rzeczywistej skali osób o niepełnym stopniu sprawności. W kolejnych krokach analizujemy różne obszary niepełnosprawności (sprawność fizyczna, psychiczna, intelektualna lub sensoryczna). Poznajemy mocne i słabe strony osób z poszczególnych grup. Dzielimy się wiedzą na temat właściwego wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Na koniec zastanawiamy się nad rozwiązań systemowych.


Cele szkolenia  |  Metody  | Osoby prowadzące  |  Czas trwania  |   Odpłatność  |  KontaktCele szkolenia

- przyjrzenie się pojęciu normy,
- wprowadzenie pojęcia "niepełnosprawność społeczna",
- omówienie różnic wynikających z dwóch modeli niepełnosprawności,
- omówienie różnych rodzajów niepełnosprawności (niepełnosprawność ruchowa, intelektualna, psychiczna lub sensoryczna),
- wypracowanie zasad skutecznego wsparcia osób z niepełnosprawnościami,
- przekazanie praktycznych wskazówek w odniesieniu do różnych niepełnosprawności,
- refleksja na temat rozwiązań systemowych.

 
Metody

Pracujemy aktywnymi metodami, poznając nie tylko teorię, ale także mierząc się z własnymi doświadczeniami. Szkolenie jest prowadzone w oparciu o prawdziwe, w zdecydowanej większości pochodzące z Polski, przypadki.

Liczebność grupy: od 8 do 15 osób.
Jesteśmy jednak w gotowi dostosować się do potrzeb.


Osoby prowadzące

Piotr Skrzypczak, więcej...

Joanna Bednarczyk, więcej...
 


Czas trwania

Długość szkolenia jest dostosowana do potrzeb.
Sugerujemy jednak, by szkolenie trwało co najmniej 4 godziny zegarowe.Odpłatność

Odpłatność za szkolenie - zależnie od grupy.
Zachęcamy do kontaktu, by indywidualnie omówić szczegóły.Kontakt

Osoby zainteresowane szkoleniami prosimy o kontakt:  Piotr Skrzypczak, ps@hf.org.pl.