Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2015

Bookmark and Share

Handel ludźmi a migracje

(2015-12-07)

Handel ludźmi jest trzecim, po broni i narkotykach najbardziej dochodowym przestępstwem na świecie. Co roku blisko 2 miniony ludzi pada ofairą tego przestępstwa. 1/3 z nich to dzieci. 
W Polsce w roku 2014 wykryto 76 przestępstw, w których było pokrzywdzonych 50 osób. W pierwszej połowie 2015 roku 28 przestępstw i 22 osoby pokrzywdzone. 

Obecnie na świecie jest tylko 11 państw, które nie są zaangażowanie w żaden konflikt wojenny.
Migranci, wśród których jest wielu uchodźców, napływający do Europy są szczególnie narażeni na zjawisko handlu ludźmi i wielu z nich pada ofiarami tego przestępstwa.

Wg. raportu Krajowego Punktu Kontaktowego Europejskiej Sieci Migracyjnej "mozna domniemywać, iż wśród licznej grupy cudzoziemców ubiegających się w Polsce o status uchodźcy lub (choć rzadziej) w stosunku do których wydano decyzję zobowiązującą danego cudzoziemca do opuszczenia terytorium Polski mogą znajdować się nierozpoznane ofiary handlu ludźmi.".
Gościnie: Draginja Nadażdin, Irena Dawid-Olczyk,Joanna Garnier.
Fot. Piotr Skrzypczak
Więcej fotek w galerii

Naszym zdaniem warto o tym rozmawiać. I warto być na to przygotowanymi.


Dlatego wraz z Ogólnopolską Siecią Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi oraz Fundacją przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu LaStrada zorganizowaliśmy konferencję „Handel ludźmi a migracje”, która odbyła się 7 grudnia 2015 r., w Urzędzie Miasta Lublin.

Gośćmi spotkania były:

Irena Dawid-Olczyk - współzałożycielka pierwszego europejskiego networku przeciwdziałającego handlowi ludźmi „La Strada International”, następnie założycielka i członkini Zarządu Fundacji Fundacji Przeciwko Handlowi Kobietami La Strada; koordynatorka „Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi”.

Joanna Garnier - wice prezeska Fundacji przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada.

Draginja Nadaždin - Dyrektorka Amnesty International Polska

Spotkanie miało charakter zamknięty.